23 mar 2012

Żurawlów włączył prokuraturę przeciwko US-Chevron

Mieszkańcy Żurawlowa uważają, że zostali zmuszeni do obrony koniecznej. Zablokowali maszyny budowlane, zawiadomili policję. Maszyny budowlane w asyście Policji zostały załadowane na platformy i odjechały. Mieszkańcy sprawę podali do prokuratora.


Uzasadnienie:
W dniu 13 marca ok. godz. 6.00 na teren wsi Żurawlów wjechał ciężki sprzęt budowlany Firmy Chevron, jako podwykonawca robót budowlanych pod odwiert na poszukiwanie gazu łupkowego. Firma PGNiG Nafta Piła nie posiada żadnych dokumentów w tym zezwoleń na rozpoczęcie takich prac. Główny Instytut Górnictwa nie wydał dotąd żadnych pozwoleń na rozpoczęcie prac górniczych i geologicznych na tym terenie. Zniszczone zostały drogi dojazdowe, których nośność jest poniżej 5 ton. Mieszkańcy gminy wezwali policję, która sporządziła notatkę i przyznała, że firma nie posiada zezwoleń na rozpoczęcie prac ziemnych w tej lokalizacji. W postanowieniu Wójta gminy Skierbieszów o środowiskowych uwarunkowaniach zawarto zakaz prowadzenia wszelkich prac ziemnych w ramach koncesji „Grabowiec” posiadanej przez Firmę Chevron w okresie od 1 marca do lipca, z uwagi na ochronę okresu lęgowego ptaków. Mieszkańcy zaskarżyli postanowienie Wójta o uwarunkowaniach środowiskowych do SKO w zakresie braku konieczności sporządzania pełnego raportu oddziaływania na środowisko i oczekują postanowienia SKO.

Firma Chevron popełniając przestępstwo zmuszenia mieszkańców do obrony koniecznej (art. 25 kk), popełnia je świadomie i z pełna premedytacją, mając na uwadze możliwość zastosowania art. 42 Prawa geologicznego i górniczego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2012r., który to przepis jest niekonstytucyjny i przenosi do zapisów ustawy przepisy aktu prawnego wyższego rzędu, jakim jest Kpa. Świadomie popełniane przestępstwo przez Firmę Chevron wymaga natychmiastowego zabezpieczenia dowodów tego przestępstwa, oraz działań organów ścigania zawieszających wszelkie prace w ramach wydanej dla Firmy Chevron Decyzji Ministra Środowiska o udzieleniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego. Niezależnie od w/w czynów o charakterze przestępczym, Firma Chevron naruszyła mir domowy mieszkańców wsi Żurawlowo.

Działając w ich imieniu, z uwagi na niedostępność w miejscu przebywania mieszkańców wsi, w którym dokonują obrony koniecznej przed zamachem Firmy Chevron, wnioskuję o podjęcie przez Generalną Prokuraturę działań w trybie natychmiastowym dla zabezpieczenia dowodów przestępstwa oraz uchronienia mieszkańców wsi Żurawlów przed dokonaniem czynów karalnych w ramach obrony koniecznej.

Obecne czyny Firmy Chevron, niezależnie od przestępstwa w dniu 13 marca 2012r. mogą prowadzić do:

-Zanieczyszczania wód podziemnych i ich agresywnej eksploatacji w procesie szczelinowania przy poszukiwaniu gazu łupkowego, zgodnie z art.20, który mówi:

Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne.  
(dla potrzeb jednego odwiertu próbnego potrzeba 2 milionów litrów wody – za darmo - oraz 9,5 ton Ethoxylated Octyphenol + Petroleum, 19 ton Tetramethylammonium cloride, 680 kilo Biozidów C4H4CINOS, 680 kg biozidów) – (źródło: http://www.iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf  oraz alterkino.org/gasland#more-2153)

- Bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt z terenów objętych koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego, wynikające z Ekspertyzy PE z czerwca 2011r.

W imieniu
Barbary Segieńczuk – Tel. 604 23 57 49
Andrzeja Bąk – 691 55 82 59

jako reprezentantów mieszkańców wsi Żurawlów
Doniesienie składa:

Teresa Adamska – 507 012 473
zamieszkała w Łodzi, ul. Legionów 19 m 16
jako członek Zarządu Centrum Zrównoważonego Rozwoju – z siedzibą w Łodzi, ul. Legionów 2; Tel.fax: 42 6331280 – stowarzyszenia zajmującego się przestrzeganiem prawa ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju, zgodnie z art. 5 Konstytucji RP.

Jacy oni niewdzięczni. Przecież dostali maskotki i kanapki. A teraz wymagają od "darczyńców"  dokumentów uprawniających do rozpoczęcia prac.


Oświadczenie koncernu Chevron:
Firma Chevron Polska Energy Resources potwierdza, że 13 marca 2012 podczas prac związanych z budową placu pod przyszły odwiert poszukiwaczy na koncesji Grabowiec, grupa protestujących zablokowała wjazd na teren budowy, uniemożliwiając naszym podwykonawcom kontynuowanie prac.
Chevron szanuje prawa obywateli oraz organizacji do wyrażania swych poglądów za pośrednictwem zgodnego z prawem protestu, z respektowaniem praw innych osób.
Współpracujemy z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych oraz służb porządkowych w celu bezzwłocznego rozwiązania problemu.
Z chęcią skorzystamy z możliwości kontynuowania dialogu z lokalnymi władzami oraz mieszkańcami Żurawlowa w kwestii prowadzonych przez nas działań.

Jak widać w oświadczeniu Chevrona nic nie ma o jakiś tam raporcie, o środowiskowych uwarunkowaniach, o projekcie rekultywacji, czy o pozwoleniu na rozpoczęcie prac.
Gdy polskie wsioki dostały maskotki to powinny się cieszyć i czapkować, a nie blokować prace i skarżyć po sądach. Tacy to wody w studniach i tak nie potrzebują - do napojenia i mycia wystarczy z rynny deszczówka.1 komentarz:

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"