30 lis 2013

Niemcy, łupki, krytyka umowy przez partię Zielonych.

Kilonia, Minister Środowiska Szlezwik-Holsztynu Robert Habeck z partii Zielonych skrytykował moratorium dotyczące hydroszczelinowania, w umowie przyszłej koalicji rządowej z unii CDU i CSU oraz SPD. 

Postanowienia tej umowy nie idą wystarczająco daleko. "Potrzebujemy jasnej regulacji prawnej, aby wyeliminować toksyczny dla środowiska Fracking. Sformułowania w umowie koalicyjnej partii unijnych CDU/CSU oraz SPD brzmią dobrze, ale po dokładnej analizie nie stanowią prawdziwego przełomu" powiedział Habeck. 

Zarzucił on przyszłej koalicji rządowej, że umowa koalicyjna opierająca się na postanowieniach, które w zasadzie już zostały wdrożone (patrz poprzedni artykuł "Koalicja w Niemczech: woda pitna  i zdrowie ludzi mają absolutne pierwszeństwo."). "Koalicjanci sprzedają umowę, jako skuteczny zakaz hydroszczelinowania (Frackingu). Natomiast zmiany do ustawy o gospodarce wodnej oraz w raporcie oddziaływania na środowisko przykrywają tylko konieczność reformy prawa górniczego. Naturalnie moratorium jest lepsze niż nic, ale perspektywa prawdziwego zakazu nie powinna zostać przymglona"  powiedział dzisiaj 30 listopada 2013 r. Minister Robert Habeck.
Niemcy przez moratorium chcą obejść żądania koncernów, jak np. Exxon Mobile, mających stare licencje na zatruwanie hydroszczelinowaniem na podstawie przepisów umowy górniczej, którą słusznie krytykuje minister Habeck.

Aby uwolnić ze skały łupkowej gaz ziemny, firmy wydobywcze stosują szczelinowanie hydrauliczne polegające na wpompowywaniu pod wysokim ciśnieniem, w skałę żrących i po części bardzo trujących chemikaliów (Marcellus Shale), a tu wariant zbiorczy zebrany przez Agencję Środowiska EPA, USA (nazywanymi w Polsce: "przyjaznymi dla środowiska dodatkami, środkami dezynfekującymi, mydłem lub perfumami" itd.)

Dalszym polskim aspektem robienia z Polaków debili, jest jakieś tajne rozporządzenie zabraniające ustalać konkretne nazwy składników płynu szczelinującego, lub być może polscy chemicy z WIOŚ, czy PiG (Raport końcowy) nie mają wiedzy ani analizatorów spektralnych by ustalać nazwy związków chemicznych, by sprawdzać dopuszczalne stężenie składnika wg norm UE, oraz jego dopuszczenie do hydroszczelinowania.

Wydaje się, że jest to specjalny wpływ koncernów wydobywczych, głównie z USA, nad zainstalowaną grupą przestępczą u władzy w Polsce by zamieniać  przez "proroków" polską opinię publiczną- patrz propaganda w Radio Maryja, na opinię nieświadomych baranów i owieczek. 

Skutki uboczne Frackingu to przedostawanie się chemikaliów do pokładów wodonośnych. Pokłady wodonośne transportują, mieszaninę trucizn z wodą na każdą wysokość i głębokość m.in. do podziemnych zbiorników wody pitnej i nawet gruntowej.  

Następuje karygodne niszczenie zasobów wody pitnej oraz wody gruntowej. Zatrucie wody gruntowej następuje m. in. przez rozszczelnianie i pękanie rur w procesie starzenia się izolacji, zmęczenia betonu i rur pod wpływem wysokiego ciśnienia, agresywnych chemikaliów oraz upływu czasu i oddawania do pokładów wodonośnych i środowiska naturalnego trującej płuczki, płynu hydroszczelinującego oraz metanu.. 

Statystykę pękania (lub tu http://iddd.salon24.pl/397656,lupki-i-mikrofale-list-do-ojca-dyr-rydzyka ) zrobiono na podstawie ponad 6700 otworów w zatoce meksykańskiej.)

Napisał powyższy tekst, na zlecenie "czerwonych", "bolszewik", "agent Gazpromu" i przyjaciel "Timura i jego drużyny", którego ulubioną piosenką jest "Кипучая, могучая, страна моя".

Krzysztof Puzyna


27 lis 2013

Koalicja w Niemczech: woda pitna i zdrowie ludzi mają absolutne pierwszeństwo.Nowy paradygmat w Niemczech?
Wyższość zdrowia ludzi nad biznesem za każdą cenę?

Dotychczasowy Minister Środowiska w Niemczech Altmeier nazwał  wstrzymywanie od 2012 roku wydawania pozwoleń na poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków przy pomocy hydroszczelinowania w Niemczech, przez kraje związkowe jak Nadrenia Północna-Westfalia (NRW), Szlezwik-Holsztyn, Badenia Wüttemberg, Hesja, Dolna Sachsonia "nieformalnym moratorium".  19 września 2013 roku odpowiedział - "Dlatego nie widzę dla hydroszczelinowania żadnej podstawy".( "Deshalb sehe ich derzeit in Deutschland für Fracking keine Basis.")

Dalej powiedział: Gaz znajduje się w łupkach od milionów lat to wielki skarb, ale ten skarb ani się nie zepsuje ani się ulotni, gdy poczekamy jeszcze 5, 10, 15 lat, aż do wynalezienia bezpiecznych metod wydobywania. Teraz jego nastawienie do wydobycia gazu z łupków znalazło poparcie wśród koalicjantów i reprezentantów większości politycznej w Niemczech.

Moratorium dla wydobycia gazu z łupków w Niemczech zostało oficjalnie poparte przez reprezentantów ponad 67 procent wyborców!

Nowo ustanowiona koalicja rządowa w Niemczech (w sumie 67,2 % oddanych na nią głosów) składa się z partii Chrześcijańskiej Demokracji (CDU, 34,1%), Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD, 25,7%) oraz z Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU, 7,4%).

Na tą koalicję oddali niemieccy obywatele w  wyborach nr 18 do Niemieckiego Bundestagu w dniu 22 września 2013 roku większość ponad 29 milionów głosów z 43 milionów oddanych ważnych głosów. W niemieckim Bundestagu z 631 miejsc koalicja zajmuje 504 miejsca (CDU: 255; SPD 193; CSU 56)
To jest prawdziwie  wielka koalicja, o dużych możliwościach.

Jeden z niewielu tematów, które poprze też opozycja składająca się z lewicy - Die Linke (8,6%, 64 miejsca)  oraz niemieckich Zielonych (8,4 %, 63),  jest  punkt umowy koalicyjnej dotyczącej poszukiwania i wydobycia gazu z łupków.  

Punkt ten tłumaczę dosłownie z umowy (2MB) koalicji CDU-SPD- CSU. Strona 61 umowy ustęp Fracking

Hydroszczelinowanie (Fracking)

Uważamy na podstawie przeprowadzonych badań aspektów środowiskowych, że zastosowanie technologii hydraulicznego szczelinowania, przy wydobywaniu gazu z niekonwencjonalnych złóż gazu, szczególnie z łupków, jest obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych skutków dla ludzi i środowiska naturalnego.

Oddziaływania na ludzi, przyrodę i środowisko naturalne nie są jeszcze wystarczająco wyjaśnione.

Woda pitna i zdrowie ludzi mają dla nas absolutne pierwszeństwo.

Odrzucamy zastosowanie toksycznych dla środowiska naturalnego substancji w technologii szczelinowania hydraulicznego, przy znajdywaniu i wydobywaniu gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

O wnioskach, o wydanie pozwolenia będzie można dopiero wtedy podjąć decyzję, gdy baza danych dla oceny, będzie wystarczająco duża oraz będzie wyjaśnione bez żadnych wątpliwości, że nie trzeba się obawiać negatywnych zmian w jakości wody, (zasada ostrożności w ustawie wodnej).

Uważamy utylizację w otworach odpadowych płuczki z procesów hydroszczelinowania, przy zastosowaniu, trujących dla środowiska naturalnego chemikaliów, z powodu braków w wiedzy o powiązanych niebezpieczeństwach, za nieodpowiedzialne.

Koalicja rządowa wypracuje przy udziale krajów związkowych i nauki, we wspólnym procesie z firmami, jakie konkretne fakty muszą dostarczyć badania aby uzupełnić deficyty wiedzy oraz ustanowić wystarczające podstawy dla ewentualnych następnych kroków.

Nastąpić to ma w transparentnym procesie. W którym wyniki badań będą ocenione, w dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami pod kierownictwem strony naukowej. 
Koalicja rządowa przedstawi krótkoterminowe zmiany w ustawie o gospodarce wodnej dla lepszej ochrony wody pitnej oraz rozporządzenie o "Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia górniczego na środowisko"((UVP), które będzie wymagało przed wydaniem decyzji o pozwoleniu poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych przy użyciu szczelinowania hydraulicznego (Fracking) obligatoryjnego raportu UVP oraz udziału społeczeństwa.

27.11.2013 r.
mgr inż. Krzysztof Puzyna
webmaster@iddd.de

29 wrz 2013

Propaganda łupkowa w polskich mediach, także w Radio MaryjaOjciec Rydzyk nadaje cały czas w swoich mediach propagandę prołupkową. Napisałem do niego list uświadamiający szkody, który on zlekceważył, a osoby popierające moją inicjatywę odsunął od wpływu. Stowarzyszenie Skarby Ziemi Kaszubskiej z Wejherowa, na Pomorzu napisało do mnie.

W dniu 28 września 2013 23:16 użytkownik J.Kierznikowicz <jarek@nordgold.com.pl> napisał:

Tak jak pan, jesteśmy zaniepokojeni propagandą łupkową w polskich mediach, także w Radio Maryja.

Nasze działania idą w kierunku zorganizowania ogólnopolskiej konferencji dot. rzetelnej wiedzy o ryzykownych aspektach, z udziałem  autorytetów, przede wszystkim praktyków, branży wydobycia gazu, metodą Fracking.

Pański list otwarty  do o. T. Rydzyka, zawarte w nim obawy i sugestie, co do gazu łupkowego, są bardzo zbieżne z naszymi. 


Tym bardziej, że nasze kontakty z podobnym ruchem w Pensylwanii, dotyczą tego samego  problemu.
Jeżeli możliwe, interesuje nas odzew na Pański list, jeżeli takowy był. Pozdrawiam Pana w imieniu członków naszego ruchu.


Jarosław KierznikowiczWitam, 
Cieszę się, że Państwo ten list zauważyli.

Skutki były raczej negatywne. Osoba z otoczenia Ojca Rydzyka, starająca się polecić nas do dyskusji w Radiu Maryja np. z prof. Jędryskiem popadła w niełaskę i straciła swój wpływ. Ja osobiście próbowałem polecić się RM przez komentarze na blogu Nowy Ekran - aktualnie przemianowany na Neon24.pl tu odpowiedź księdza Drążka z RM (zresztą jedyny jego komentarz na NowymEkranie):

http://dariuszdrazek.neon24.pl/post/68870,przestepstwo-scigane-z-urzedu#comment_557299


@adevo 23:10:04

Dziękuję za poświęconą uwagę. Chciałbym jednak zwrócić uwagę w tym – jak Pan pisze – „spojrzeniu bez emocji”, że samo określenie zawiadomienia donosem ma wymiar konatywny, nie zaś deskryptywny. Przykłady mógłbym mnożyć i autor bloga ma do tego uzasadnione prawo, nie trzeba od razu silić się na strażnika obiektywizmu, bo zwyczajnie mowa zdradza ;-)

Przed zadaniem pytań postawił Pan dwie tezy, że Radio Maryja, TV TRWAM i Nasz Dziennik nie są dyskryminowane. Nie wiem jak ma się Nasz Dziennik czy Radio Maryja do obecnego procesu cyfryzacji telewizji i zawiadomienia do prokuratury, ale ok – rozumiem, że uznał Pan to za celowe. Pan pewnie ten cel zna, a ja się tylko domyślam.


Druga teza, nazwałbym ją uspokajająco – zniechęcająca, to kolejny przejaw spodziewanego dobrodziejstwa. Rozumiem, że jak upadną „zaprzyjaźnione stacje” TVN i Polsat wtedy na multipleks wejdzie TV TRWAM. Biedni nadawcy, którzy dostali koncesję na cyfrowe nadawanie, przecież to taki „nieatrakcyjny” sposób nadawania. Idąc tym tokiem rozumowania można rzec – Jan Dworak wyrządził krzywdę tym podmiotom. Może nawet chce ich upadłości i wtedy z fanfarami na MUX wprowadzi TV TRWAM. 

Na to bym nie wpadł ;-)
Co do pytań – sprawa jest „arcyboleśnie” prosta. Chciałbym, by KRRiT postępowała w obrębie istniejącego prawa – jest Konstytucja, są ustawy, jest plan wdrażania naziemnej TV cyfrowej. Senatorowie PO – o czym Pan zapewne wie - już piszą nowe prawo, by przyjść KRRiT na pomoc po tarapatach, w jakie wpadła na skutek rutynowej kontroli NIK. Projekty obywatelskie za rządów Platformy OBYWATELSKIEJ nie mają szans. Skoro Platforma jest obywatelska to widać wystarczy…

Druga sprawa – telewizje kablowe. Jak Pan wie – wymagają comiesięcznej – niemałej opłaty, po uruchomieniu multipleksów mogą tracić na znaczeniu, a dyskryminacja już się zdarza – o czym świadczą przychodzące do mnie listy. Wspomnę tylko głośną sprawę z jednym z ważniejszych operatorów TV kablowej w Polsce.
Wrzucanie do wspólnego worka o. Rydzyka i p. Kaczyńskiego to już czytałem w GW i podobnych pismach. Początek Pańskiej „troski” dużo lepszy niż zakończenie. Jakby to powiedzieć „wyszło szydło z worka”.


Cóż myślę, że Pana „troskę” najlepiej opisuje sytuacja, która nie jest nowa – powiedziałbym stara jak świat – gdy do Adama i Ewy przychodzi pewien jegomość „dobrodziej” i chce im zrobić dobrze, „ulepszyć” – konsekwencje wejścia z nim w dialog z nim trwają do dziś (Księga Rodzaju 3, 1-7). No i tyle. Mądremu dość ;-)

nadużycie link skomentuj

dariuszdrazek 24.07.2012 10:13:48"

Poza tym 

Pani Adamska w wideo "obrona konieczna" poleca przy końcu w wywiadu list do Rydzyka profesorowi Kozłowskiemu.
Poza cytowaniami w różnych forach, dalsze komentarze czytelników może Pan przeczytać poniżej pod moimi oryginalnymi artykułami:

http://idb.neon24.pl/post/55217,mikrofale-i-lupki-ojcze-rydzyku-pomoz-polsce
http://idb.neon24.pl/post/60850,o-telewizji-cyfrowej-i-o-programie-indect
http://iddd.salon24.pl/397656,lupki-i-mikrofale-list-do-ojca-dyr-rydzyka
http://iddd.salon24.pl/414531,dla-fanow-rydzyka-o-telewizji-cyfrowej-i-programie-indect

Pliki źródłowe:


http://iddd.de/fale/RydzyklistdoS.pdf
http://www.iddd.de/fale/DVBTdlaRydzykaUniv.pdf


-------- 

Postanowiło nieludzkie plemię
zniszczyć cudowną planetę Ziemię.
Żeby Polaków złupić,
trzeba ich wszystkich wytruć,
najpierw jednak ogłupić,
by chcieli wód podziemnych złoże
w zatrute zamienić morze.
 

J.  Kierznikowicz 

31 lip 2013

Nie macie władzy nie pomagajcie im na was zarabiać - w sprawie listu Starosty Lęborskiego

Zamiast narzekania przypominającego szczekanie wsiowych kundli, spróbujmy RAZEM odebrać legitymację do rządzenia pasożytom, złodziejom, zdrajcom, przyklejonych do osi zła PO-■-PiS (podobne programy, wspólnie przegłosowane ustawy popierające atom, łupki, napromieniowanie mikrofalami, przymusowe szczepienia, niszczenie środowiska, panoszenie globalnych koncernów).


Przebudujmy Polskę przy pomocy udziału społeczeństwa, w opcji biurokratycznej i demokracji kulistej.

 Kontrola władzy w Polsce przez BIUROKRACJĘ NARODOWĄ.

AKT WOLI NARODU jest najtańszą i przy odpowiedniej ilości ludzi, najskuteczniejszą metodą przebudowy Polski od podstaw.

Ratuj Polskę
Podpisz.
http://petycjeonline.com/akt
Lębork, 31. lipca 2013r.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lęborskiego!

Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do współpracy w realizacji programu „Razem o łupkach”, który wdrażany jest jedynie w siedmiu powiatach Polski, w tym w Powiecie Lęborskim. 

Na terenie Powiatu Lęborskiego kontynuowane są prace poszukiwawcze gazu z łupków. Kolejne etapy, zależne od efektów badań i analizy ekonomicznej, mogą wiązać się z ewentualnym wydobyciem tego surowca na terenie Pana gminy. Istotne jest, aby już na etapie poszukiwań pozostawać w szczególnym i stałym kontakcie ze społecznością lokalną. 

Wychodząc naprzeciw potrzebie przekazywania rzetelnej informacji nt. gazu z łupków oraz uwzględniając potrzebę możliwości uzyskiwania przez mieszkańców gminy fachowej wiedzy w tym zakresie, Powiat Lęborski włączył się w realizację inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego - programu „Razem o łupkach”. Głównym założeniem programu jest idea dialogu publicznego między wszystkimi zainteresowanymi partnerami społecznymi w tej kwestii.

Koncepcja programu opiera się na dwóch filarach: Zespole Koordynującym(ZK), funkcjonującym na poziomie samorządu poszczególnych województw uczestniczących w programie, oraz Lokalnych Komitetach Dialogu(LKD), powoływanych przez lokalne władze samorządowe (gminne lub powiatowe) w województwach objętych programem.

Zespoły Koordynujące (ZK) będą prowadzone przez odpowiednich pełnomocników marszałka ds. gazu łupkowego. W ich składzie znajdą się koordynatorzy Lokalnych Komitetów Dialogu oraz eksperci (naukowcy, inżynierowie specjalizujący się w tematyce gazu łupkowego, a także eksperci od edukacji i szkoleń, promocji, kontaktów z mediami i PR), zaproszeni przez marszałków do współpracy przy realizacji programu na poziomie wojewódzkim.

Dzięki takiej konstrukcji ZK będą mogły nie tylko koordynować działania komunikacyjne, ale także utrzymywać stały kontakt z LKD, służąc za pomost między lokalnymi i regionalnymi władzami samorządowymi oraz wspierając je w prowadzonych działaniach. Zadaniem ZK będzie także przekazywanie informacji i propozycji rozwiązań konkretnych kwestii z poziomu lokalnego na poziom centralny.

Lokalne Komitety Dialogu (LKD) są podstawową instytucją prowadzenia dialogu działającą na poziomie powiatu bądź gminy. Działalność LKD opiera się na oddolnej inicjatywie władz samorządowych i mieszkańców. LKD skupiają przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej (wójtowie, radni, sołtysi, urzędnicy), stowarzyszeń lokalnych, lokalnych liderów opinii oraz ekspertów i urzędników instytucji państwowych i samorządowych. Głównym celem LKD jest stworzenie platformy współpracy i dialogu między społecznością lokalną, koncesjonariuszem inwestującym w gaz łupkowy, przedstawicielami władz samorządowych oraz instytucji publicznych.

Idea LKD oparta jest na sprawdzonym w krajach Europy Zachodniej modelu grup roboczych czy „obywatelskich komórek planistycznych”. Działalność LKD jest organizowana przez wyznaczonego przez wójta lub starostę pełnomocnika ds. dialogu, pełniącego funkcję koordynatora LKD i reprezentującego go w Zespole Koordynującym.

Wyłonienie Lokalnego Komitetu Dialogu wymaga odpowiedniej diagnozy społecznej. W tym celu przygotowana została specjalna ankieta. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą i jednocześnie gorąco zachęcam do wypowiedzenia się ws. poszukiwań gazu łupkowego w formie elektronicznej.


Powodzenie prowadzonego badania jest szczególnie istotne ze względu na intensyfikację prac poszukiwawczych oraz możliwość potencjalnego wydobycia gazu z łupków na terenie gmin Powiatu Lęborskiego.

Zebrane informacje posłużą do precyzyjnego określenia stanu wiedzy, obaw i oczekiwań interesariuszy wydobycia gazu z łupków na terenie gminy. Zostaną one także wykorzystane w procesie tworzenia i funkcjonowania Lokalnego Komitetu Dialogu, który w swej pracy skupi się m.in. na pozyskanej z ankiet wiedzy.

Program Razem o Łupkach, będący główną platformą dialogu o gazie łupkowym w województwie, uzyskał dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program realizowany jest na terenie Polski północnej, obejmuje trzy województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Będzie prowadzony do końca 2014 roku. Koordynatorem programu jest Fundacja FREE, zaś partnerami regionalnymi przedsięwzięcia są: Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"oraz Warmińsko –Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Patronat nad programem objęli Minister Środowiska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z poważaniem
Wiktor Tyburski
Starosta Lęborski

18 lip 2013

Pikieta "Solidarni z Żurawlowem" - 15.07.2013Oś grabarzy Polski PO-PiS

Bezsilni i bezradni Obywatele

Czy ludzie wyciągną wnioski, czy będą nadal iść jak owieczki Rydzykowe bez prawa do życia w Polsce na pewną śmierć? Oni wszyscy, liberałowie, rydzykawe, pisowe, po-we popierają system parlamentarny.

Oszukiwanie wyborców, korupcja poprzez wybranych „demokratycznie” wodzów i partii politycznych, jest w systemie hierarchicznym, wywoływanym specjalnie  efektem. Służy on do kolonizacji państw trzecich. Ten efekt "walki o demokrację" poprzez mord, korupcję, sztuczne zamieszki  w krajach do złupienia, pozostał amerykańską specjalnością do dzisiaj.Widoczna oś grabarzy Polski PO-PiS jest popierana podatkami przez nieświadomych 
Polaków, przez zainteresowane państwa jak Niemcy i USA i przez globalne koncerny, również  głównie z USA i Niemiec.

Nie wiem czy miało sens robienie pikiety w ramach spotkania ministrów środowiska z Polski, Francji i Niemiec, nazwanego przez Niemców „Zielonym Trójkątem Weimarskim”. Marcin Korolec, Philippe Martin oraz Peter Altmaier spotkali się w Warszawie w czasie demonstracji mieszkańców Żurawlowa, aby podyskutować na temat międzynarodowej polityki klimatycznej. Chodziło im o przygotowanie tematów dla konferencji o redukcji gazów klimatycznych w listopadzie tego roku w Warszawie, gdzie specjalną rolę ma grać aspekt finansowania oraz utrzymania dotychczasowych zobowiązań do roku 2020. W roku 2015 w Paryżu ma być podpisana nowa, globalna umowa klimatyczna.
Przy tak „ważnych” dla establishmentu tematach, niemiecki minister środowiska, Peter Altmeier, na filmie to ten grubas w zielonym krawacie, nawet nie spojrzał się na grupkę demonstrującą przeciwko Chevronowi, a minister Korolec nie miał dla nich czasu.


Protestująca przed pałacem ministra środowiska garstka ludzi, wśród nich mądra pani wylegitymowana przez policjanta, w wywiadzie przy końcu filmu, powinna sobie zdać sprawę, że tu trzeba zmienić system polityczny by mieć jakiś wpływ na politykę Polski. Zmianę systemu politycznego proponuje Demokracja Kulista


By uratować Polskę podpisz:
AKT WOLI NARODU
RAZEM - Zbudujemy Nowy Dom

Moje uzupełniające uwagi:
By trucizny z płynu do hydroszczelinowania zanieczyściły podziemne zbiorniki wodne nie jest ważna odległość od powierzchni ziemi nieszczelności rury, tylko czy w miejscu pęknięcia przebiegają pokłady wodonośne. Poprzez pokłady wodonośne trujący płyn hydroszczelinujący może być transportowany na każdą głębokość w górę i w dół, a więc i  do podziemnych zbiorników wody pitnej.

W raporcie końcowym z pokazowych badań w Łebieniu nie ma podanego składu chemicznego wciskanego płynu ani odpowiedzi zakładu.
Statystykę pękania rur (SCP-sustained casing pressure) w tej samej technologii jak w Polsce podaję tu:
Oraz tu

Kochani ludzie, obywatele jak sami doświadczacie, prawo jest po to by was gnębić i pozbawiać wpływu na losy Polski. Globalne koncerny, skorumpowani urzędnicy i politycy robią sobie podkładki prawne do bezczelnego, nikczemnego niszczenia podstaw ludzkiego życia na terenach Polski. Wg polskich urzędników i polityków PiS, PO, mediów Rydzyka nie macie prawa do życia.

By ratować Polskę, zwalczyć wrogą Narodowi biurokrację walcz z nią
BIUROKRACJĄ NARODOWĄ
Podpisz
AKT WOLI NARODU