12 cze 2013

PO-PISowa firma Kaczor & Donald, "W Y Ż S Z Y - I N T E R E S - P U B L I C Z N Y?!!", z bloga Cejrowskiego

Utrata wszystkich Podstawowych Praw - materialnych i moralnych - to (jak to właśnie określili Kaczyński z Tuskiem) - W Y Ż S Z Y - I N T E R E S - P U B L I C Z N Y?!!   
Przesłane z prośbą o rozpowszechnianie. 
Jeszcze Woda nie zginęła póki my...



Na blogu Wojciecha Cejrowskiego jest wiele ciekawych wpisów dotyczących gazu łupkowego. Są oczywiście (jak i tu) gaz-lobbyści, ale są też głosy "zwykłych ludzi" zwłaszcza Tych, których (jak tu, na Kaszubach) Los postawił przed horror-Gaz-Lokomotywą.

Dają sobie świetnie radę, bo np. w takim Żurawlowie - PRZEGONILI SKUTECZNIE Chevrona!!! choć ten oczywiście przymilał się i wdzięczył, serwując koraliki i lizaki i opowiadając ludziom gaz-baśnie. Gdy jednak na którymś ze "spotkań z miejscowa ludnością" ludzie Chevrona zobaczyli kamery, zwyczajnie ZWIALI, taaacy odważni, prawdomówni i szczerzy!··Cieszy, że wreszcie jakaś osoba publiczna przyłożyła się odrobinę do tematu, w każdym razie - udostępniła swego bloga na gaz-dyskusję.

Przytaczam list, który mieszkańcy Zamojszczyzny wystosowali do swych władz samorządowych, stawiając im szereg konkretnych pytań. Być może przyda się ów list na coś Wam, kochani Kaszubi, którzy PRZECHODZICIE DO HISTORII WALKI O WŁASNĄ ZIEMIĘ, WODĘ, ZDROWIE I ŻYCIE SWOJE I PRZYSZLYCH POKOLEŃ, WALKI O LUDZKA G O D N O Ś Ć z Lewiatanem Globalnych Koncernów.

Nie jesteśmy sami!!! Na świecie - M I L I O N Y ludzi walczą o to samo. Najwięcej w samych USA ( bo tylko TAM, jak na razie, trwa Przemysłowe Wydobycie Gazu Łupkowego) - Google: BANS, MORATORIA & RESOLUTIONS as of Sept. 15, potem - kliknąć w załącznik: otrzymacie aktualizowany co kilkadziesiąt dni ( stąd Sept 15 - z 15-go września, jeszcze cieplutki!) obraz prawdziwej już Rewolucji Antyłupkowej buzującej w USA: Zakazy w stanie N. Jork, Północnej Karolinie, w Stanie Vermont, w kanadyjskim Quebecu, w setkach okręgów i hrabstw w Ameryce.

Również po prostu --- Google: NO FRACKING (czyli: NIE SZCZELINOWAĆ!) Wyskakuje...40 mln stron! - z USA, Kanady, Francji, Anglii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Bułgarii, Rumunii, Niemiec, Czech, Republiki Południowej Afryki, a nawet Australii, gdzie Fracking ( zwyczajowa nazwa szczelinowania) - określono jako potencjalnie Największą Tragedię w Dziejach Kontynentu!

Polecam jeszcze na YouTube piękny, krótki filmik z afrykanerską pisarką Antoinette Pienaar, pt. "I WILL DIE FOR WATER "( Umrę za Wodę), gdzie A.P. opowiada się zdecydowanie przeciw wydobywaniu gazu za pomocą Frackingu /Szczelinowania Hydraulicznego

Poniższy zaś tekst można znaleźć, jak już wspomniałem, na blogu W. Cejrowskiego, pod hasłem Gaz Łupkowy, str.3

Oto cały tekst pisma, które mieszkańcy Gminy Grabowiec i Zieloni 2004 złożyli na ręce Marszałka Województwa Lubelskiego ( zachowaliśmy oryginalną pisownię):

Szanowny Panie Marszałku,
W związku z powołaniem przez Pana Regionalnej Rady ds. Gazu Łupkowego pragniemy przesłać na Pańskie ręce kilka pytań. Pytania te, acz istotne i zadawane wielokrotnie – nie doczekały się odpowiedzi. Dlatego, wierząc w Pańskie oddanie sprawom regionu i jego mieszkańców, oraz kompetencje powołanych przez Pana osób przyłączamy się do mieszkańców i zadajemy je jeszcze raz.

1. Skład chemikaliów dodawanych do wody jest zazwyczaj tajemnicą firm. W oficjalnych ulotkach twierdzi się, że są to m.in. guma guar, soda, kwasek cytrynowy, mydło, itd. Czy naprawdę nie ma tam rakotwórczego benzenu, akryloamidu, tlenku etylenu i mutagenów?

Jakie środki są dodawane do płynów penetrujących skały łupkowe?
Czy raport przygotowany przez Departament Tematyczny Polityki Gospodarczej i Naukowej Parlamentu Europejskiego: „Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi”, który wymienia silnie toksyczne substancje wchodzące w skład płynu szczelinującego, jest kłamliwy?

Zgodnie z europejską dyrektywą REACH wszystkie substancje niebezpieczne stosowane w procesach przemysłowych, także przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego winny być ujawnione w rejestrach publicznie dostępnych? Kiedy możemy spodziewać się takiego ujawnienia wszystkich tych substancji?

2. Twierdzi się, że wtłaczana woda z chemikaliami pod ciśnieniem 600 atmosfer nie znajdzie spękań, szczelin – połączeń z warstwą wody pitnej, a szyb będzie wiecznie szczelny. Jeżeli tak jest, to dlaczego firmy – koncesjonariusze nie chcą słyszeć o złożeniu nieodwołalnych gwarancji bankowych na rzecz samorządów gmin (uruchamianych przez UE) dotyczących zapłacenia za ewentualne szkody w środowisku i zdrowiu mieszkańców do wysokości kapitałów firm matek. Jest to powszechnie stosowany w cywilizowanym świecie instrument zabezpieczania kontraktu.

Polisa ubezpieczeniowa nie jest dobrym rozwiązaniem czego dowodem jest sprawa z Ekwadoru, gdzie Chevron uchyla się przed wyrokiem sądowym z zapłatą miliardów dolarów za zanieczyszczenie lasów deszczowych Amazonii.

3. Czy istnieje fundusz, z którego będą wypłacane rekompensaty z powodu utraty wartości nieruchomości położonych w sąsiedztwie wiertni? (teren górniczy) czy mieszkańcy mogą już zlecać wyceny? Gdzie mają składać wnioski? W sądach powszechnych czy bezpośrednio w firmie, która jest właścicielem koncesji?
Czy władza przewiduje obciążenie koncesjonariuszy formą kaucji o odpowiedniej wysokości, która pełniłaby rolę zabezpieczenia roszczeń obywateli i państwa na wypadek spadku wartości nieruchomości i zanieczyszczenia środowiska? Pytanie te dotyczy wielu obywateli RP – poszukiwanie i eksploatacja gazu łupkowego obejmuje teren jednej trzeciej Polski.

4. Kto – jakie służby państwowe lub społeczne- będą monitorowały cały proces od poszukiwań aż do zakończenia badań i ewentualnej eksploatacji gazu na terenie objętym koncesją?

5. Czy firma prowadząca proces poszukiwania a następnie wydobycia zapłaci za zużytą wodę?

6. Zgodnie art. 98 ustawy Prawo ochrony środowiska wody podziemne przeznacza się na zaspokojenie potrzeb ludności. Skąd będzie pobierana woda do celów technologicznych procesu poszukiwania i wydobycia gazu?

7. Jaki jest stopień rozpoznania izolacji wód podziemnych i powierzchniowych od serii skał potencjalnie zbiornikowych na terenie obszaru objętego koncesjami Chevron Energy Resources Sp. z o.o.?
Czy nie występują uskoki, którymi zatłaczana woda z chemikaliami może przedostać się do warstw wodonośnych? Czy i gdzie można zapoznać się z mapami struktury warstw podziemnych ?

8. Czy zgodnie z istniejącym prawem firmy, które uznają, że określony obszar jest niezbędny do procesu wydobycia, mogą dokonać wywłaszczenia właścicieli terenu ?

9. Czyją własnością jest odwiert po zakończeniu koncesji? Właściciela działki? Państwa? Inwestora? Czy jest on likwidowany ? Co będzie jeśli ciągle zbierający się gaz – po zakończeniu eksploatacji – doprowadzi do rozszczelnienia korka betonowego i nastąpi emisja do atmosfery? Kto odpowiada technicznie i materialnie za opanowanie takiej kryzysowej sytuacji ?

10. Jaka jest ilość płynu zwrotnego na jeden proces frackingu – jeden zagospodarowany otwór wiertniczy?

- Jaki będzie jego skład? Co z tym płynem ze związkami chemicznymi dalej się będzie działo?

11. Czy będzie częściowo zawracany do odwiertów, w jakiej części ?

12. Gdzie będzie przebiegał proces oczyszczenia płynu i dodania nowych chemikaliów ? Co z resztą, która pozostanie po recyklingu, gdzie będzie utylizowana?

- Czy w Gdańsku, jak mówił Wójt Gminy Grabowiec?

13. Jaka to będzie ilość tych substancji do utylizacji na jeden odwiert ?

- Mówi się o „odzysku” ok. 15 -25 % w stosunku do zatłaczanej ilości. Są to na ogół wody silnie skażone, np. związkami baru (chlorki !).

14. Gdzie na terenie objętym koncesją Chevron Energy Resources Sp. z o.o. jest podmiot mający zdolność utylizacji takiego odpadu ?

Z poważaniem Mieszkańcy Gminy Grabowiec, Zieloni 2004 koło lubelskie:....
A Chevron i inni myśleli, że wylądowali na Dzikim Wschodzie ( Europy) i znajdą tu tylko Indiańskie Wioski do wypatroszenia i bezkarnego skażenia...

Czy TO im może właśnie przyobiecała PO-PISowa firma Kaczor & Donald, wg której utrata przez Polskich Indian:
1. Prawa do samych złóż gazu /słynny 1% złóż dla Polski/
2. Prawa do ziemi nad złożami (WYWŁASZCZENIA),
3. Prawa do Nieskażonej Wody i Ziemi oraz Prawa do Nie Bycia Ofiarami Eksperymentów Chemicznych i Medycznych, a zatem...
4. Prawa do Zdrowia i Życia
5. Prawa do Informacji
6. Prawa do Ludzkiej Godności i Podmiotowości we Własnym Kraju

- a więc, że utrata owych wszystkich Podstawowych Praw - materialnych i moralnych - to (jak to właśnie określili Kaczyński z Tuskiem) - W Y Ż S Z Y - I N T E R E S - P U B L I C Z N Y?!! ( obuaha ha ha haaaa!!!) dla Polskich Indian?!

Czy Oni mieli na myśli może ten..."interes" ...no...wiecie...?
Nooo, to by się zgadzało!...
To rzeczywiście dla Polaków - Wielki, Monstrualny , Kosmiczny ....j !!!
Jakiego ta ziemia, woda, wszystko, co żyje - jeszcze nie widziało. Przez Tysiąc lat Historii, przez wojny, zabory, okupacje...

Ale to Oni - handlarze żywym towarem, co próbują z Polaków zrobić Indian Europy...to ONI będą mieli przejeb...

10 komentarzy:

 1. http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_Fracking_in_Poland_gmina_Zurawlow/?copy

  OdpowiedzUsuń
 2. [10:48:42] Teresa: http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/06/13/narodowy-ruch-oporu-przeciw-chevronowi-na-zamojszczyznie/#comment-34609

  Dzieci Zamojszczyzny, Zurawlowa, Gminy Grabowiec , pozostawione jako statyści w filmie ,w spektaklu kamerowanym na cały świat , pozostawione na pastwę przedstawicieli Krytyki Politycznej błagaja o pomoc a Wierni Polsce Suwerennej i Centrum Zrównoważonego Rozwoju doradza: ”dajcie im wody, napojów ”???

  Pan D. Kosiór zamiast modlić się z gromnicą na polach Żurawlowa w komentarzu wzywa diabła na Polaków: cyt: “ki diabeł” ?

  Za daleko im z Warszawy do Żurawlowa a na Białoruś jest im bliżej?

  ” Gdy Naród do boju wystąpił z orężem…,Panowie w stolicy radzili “

  OdpowiedzUsuń
 3. http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/06/13/narodowy-ruch-oporu-przeciw-chevronowi-na-zamojszczyznie/#comment-34609

  OdpowiedzUsuń
 4. cyt:"
  Takich “Chevronów” w Polsce jest bardzo, bardzo wiele!

  Cyt:”Chcemy, żeby Chevron sobie stąd poszedł” ale gdzie?
  Do innej gminy, do innego województwa?

  Wedle zasady: Niechaj dom sąsiada płonie byle nie mój???

  Antynarodowe, antypolskie podejście z klapkami na oczach, bronienie tylko swojej małej ojczyzny to droga do nikąd !!!
  Panowie narodowcy? Panowie Narodowcy Polscy? Za daleko Wam do Żurawlowa?
  Twórzostwo!

  Niech inni nastawiają karku a Wy tylko do ględzenia ?
  Panowie narodowcy tobołek na ramię i do Żurawlowa i to pieszo!

  Namieszaliście a teraz …

  OdpowiedzUsuń
 5. cyt: "Europosłowie z Polski,Zieloni 2004, Instytuty Obywatelskie, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i inni przestańcie nas ogłupiać! Jesteście lobbystami to widać i słychać i tego nie kryjecie.
  Prawo nam niczego nie zabezpieczy .... Potężne ostrzeżenie idzie z USA ....

  Przestańcie zaklinać rzeczywistość i opowiadać nam bajki i popijać wodę przed kamerą z niby odwiertu jak to zrobił minister M. Budzanowski!

  Polscy Zieloni skompromitowani, stworzeni z antypolskiej Krytyki Politycznej to asekuranci rządu i koncernów wydobywczych i daleko im do prawdziwie Zielonych z Europy.

  OdpowiedzUsuń
 6. Rozprawa z fałszywymi sprzymierzeńcami obrońców Polskiej Ziemi przed okupantami

  http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/06/13/narodowy-ruch-oporu-przeciw-chevronowi-na-zamojszczyznie/

  Łowicz 16.06.2013r.

  Brak argumentów na swoją obronę, “Wierni Suwerennej Polsce” zamieniają w atak personalny , posunięty nawet do oskarżenia M. Bejda o kontakty operacyjne z “mocodawcami” !

  Czy to się godzi posądzanie o kontakty agenturalne Marii Bejda a jeszcze bardziej szydzenie z naszej wiary w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wiary, która daje nam siłę i moc w działaniu dla dobra Polski i Narodu Polskiego w obronie przed szatańskimi planami?

  Gracie w perfidny sposób na determinacji, zmanipulowanego społeczeństwa Zamojszczyzny.


  Robicie teatr wg żydowskiego scenariusza, żydowskich mocodawców kosztem krzywdy nie tylko mieszkańców Żurawlowa ale wszystkich dotkniętych odwiertami i koncesjami na bogactwa naturalne dwie trzecie Naszej Polskiej Ziemi, łącznie z metalami ziem rzadkich !

  Doskonale wiecie, że woda w Żurawlowie jest już zatruta jak też na całej Zamojszczyżnie na wskutek już dokonanych odwiertów a szczególnie tego najbliżej Żurawlowa w Zawadach.
  linki:

  Skierowujecie na fałszywe tory opór i determinację Polaków ograniczając tylko od gazu łupkowego a celowo “Ktoś” Wam nie pozwala na występowanie przeciwko grabieży wszystkich bogactw naturalnych, będących wyłącznie własnością Narodu Polskiego, łącznie z łatwo dostępnym i już wydobywanym gazem konwencjonalnym i ropą naftową na wielu obszarach Polski.

  Boże Wszechmocny i Miłosierny dziękujemy za opiekę i wsparcie.

  Boże Wszechmogący, błagamy, aby zdemaskowane:
  Wierni Suwerennej Polsce,
  Centrum Zrównoważonego Rozwoju,
  Krytyka Polityczna,
  Instytuty Obywatelskie (M.Kryda),
  Fundacja Indigena (M.Kryda),
  organizacje ekologiczne typu Eko/Unia, Zieloni 2004,
  Stowarzyszenie Niesiołowice – Więsiory,
  Konwenty Narodowe,
  Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe,
  Kongres Polski Suwerennej,
  Stowarzyszenie Marsz Niepodległości,
  Telewizja Trwam, Radio Maryja, Radio Victoria,
  Młodzież Wschechpolska, ONR a nade wszystko władze wszelkich szczebli w Polsce
  i inne służby w Polsce, spotkał surowy osąd Narodu Polskiego.

  Apelujemy do uczciwych Polaków zajmujących stanowiska w administracji, służbach i organizacjach o rezygnację z pracy w instytucjach przejętych przez okupanta.
  http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu
  OBYWATELSKI RUCH OPORU

  OdpowiedzUsuń

 7. Z daleka (gość) • 12.06.13, 09:53:10

  Film Kowalskiego przedstawił mieszkańców Żurawlowa jako zwycięzców i Jose Bove w komentarzu do tego filmu, w wywiadzie w studio TV francusko /niemieckiej podawał za wzór godzien naśladowania.
  Niepotrzebnie jednak Kowalski pokazał jak to pozorne zwycięstwo jest opijane z litrową butelką wódki na stole u sołtysa. Nie jest to obraz korzystny dla wizerunku tych osób a szczególnie gdy sprawa nie została załatwiona pozytywnie dla nie tylko Żurawlowa ale i sąsiednich terenów jak też całej Polski.
  Nie ma zwycięzców w tak egoistycznym podejściu do problemów, które dotykają wszystkich Polaków.
  Dlaczego nie walczycie o unieważnienie koncesji wydobywczych na wszystkie polskie bogactwa naturalne łącznie z metalami ziem rzadkich?!
  Walka tylko o niedopuszczenie do odwiertu w Żurawlowie to żałosna zabawa pod dyktando agentów sił wrogich Narodowi Polskiemu !
  W tym czasie, gdy Wy tam protestujecie to gdzie indziej w Polsce miliony ton toksycznych mieszanek wstrzykiwane jest pod ziemię. Oddziaływanie tych odwiertów jest nie na kilometr ale sto kilometrów a może więcej !

  OdpowiedzUsuń
 8. Jestem pod wrażeniem. Bardzo dobry artykuł.

  OdpowiedzUsuń
 9. Jestem pod wrażeniem. Świetny artykuł.

  OdpowiedzUsuń
 10. Super wpis. Pozdrawiam i czekam na więcej.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"