Parlament UE

 hieronim więcek hwiecek_xl@wp.pl
Dnia 28-03-2012 o godz. 10:10 napisał:

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Martin Schulz otrzymał Pańskie 2 wiadomości elektroniczne z dnia 16 marca 2011 r. dotyczące mobilizacji mieszkańców przeciwko wydobywaniu gazu łupkowego na Kaszubach. Przewodniczący powierzył obowiązek udzielenia odpowiedzi "Działowi informacji dla obywateli".
Zapoznaliśmy się z treścią korespondencji i zwracamy uwagę na Państwa działania.
Pragniemy zaznaczyć, iż państwa członkowskie mają swobodę w określaniu warunków wykorzystania zasobów energetycznych, wyboru między źródłami energii i struktury zaopatrzenia w energię. (art.194 TWE).
Jednakże, krajowe polityki energetyczne muszą być zgodne z europejską strategią energetyczną. Informacje na temat europejskiej strategii energetycznej jak i raportu z 27.01.2012 r. Komisji Europejskiej w sprawie gazu łupkowego znajdzie Pan na poniższej stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/energy/studies/energy_en.htm
Informujemy, iż w Parlamencie Europejskim, w Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przygotowano raport, w którym omówiono możliwy wpływ szczelinowania hydraulicznego na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Za sporządzenie wspomnianego sprawozdania jest odpowiedzialny eurodeputowany Bogusław Sonik.
Tekst raportu oraz informacje na temat kolejnych etapów pracy parlamentarnej w jego sprawie dostępne są poniżej:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110715ATT24183/20110715ATT24183PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&procnum=INI/2011/2308#keyEvents
Informacje na temat prac Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności odpowiedzialnej za przygotowanie raportu dostępne są poniżej:
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/ENVI/home.html
Polecamy także artykuły prasowe na temat gazu łupkowego na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/content/20120302STO39863/html/Gaz-%C5%82upkowy-Szansa-energetyczna-czy-zagro%C5%BCenie-dla-%C5%9Brodowiska
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20120302STO39863/20120302STO39863_en.pdf
W kwestii Państwa mobilizacji informujemy, że każdy obywatel Unii Europejskiej, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Na poniżej podanej stronie internetowej znajdzie Pan informacje na ten temat formalności związanych ze złożeniem petycji:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PL&id=49
Odnośnie prośby o osobiste spotkanie z Przewodniczącym PE Martinem Schulzem, musimy niestety poinformować, iż ze względu na zobowiązania Pana Przewodniczącego, wynikające z pełnionej funkcji oraz napięty kalendarz wizyt, nie jest możliwe pozytywnie rozpatrzenie tej prośby. Poniżej, załączamy informacje na temat działalności i terminarza Przewodniczącego:
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/agenda.html
Dziękujemy za zainteresowanie Parlamentem Europejskim.
Łączymy wyrazy szacunku,
Barbara K.Vanmechelen
Parlament Europejski
Dział informacji dla obywateli

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"