Prace Naukowe

ulotka informacyjna, format pdf, 0,3 MB | plakat Hydroszczelinowanie, format pdf, 0,2 MB

Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten (pdf, 8892 KB ) – Risikobewertung, Handlungsempfehlungen und Evaluierung bestehender rechtlicher Regelungen und Verwaltungsstrukturen, September 2012 | New York State Department of Environmental Conservation Preliminary Revised Draft Supplemental Generic Environmental Impact Statement On The Oil, Gas and Solution Mining Regulatory Program, July 2011 |Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health, raport UE, June 2011 | Investigation of Ground Water Contamination near Pavillion, Wyoming, December 2011 | Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi | WORKSHOP Impact of Shale Gas and Shale Oil Extraction on the Environment and on Human Health Brussels, 28 February 2012 Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce, CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, Łódź ul. Legionów 2, 6 maja 2012 r. | Shale Gas and U.S. National Security, Kenneth B. Medlock III, Ph.D. Amy Myers Jaffe, Peter R. Hartley, Ph.D. The James A. Baker III Institute for Public Policy, July 2011 | Potential for Technically Recoverable Unconventional Gas and Oil Resources in the Polish-Ukrainian Foredeep, Poland, 2012 | Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H Raport końcowy, PIG – PIB w Warszawie, WIOŚ Gdańsk; listopad 2011

Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten

September 2012, von Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und das Umweltbundesamt.

 Wniosek: Poszukiwania i wydobycie gazu ze źródeł unkonwencjonalnych jest powiązane z ryzykiem zniszczenia zasobów wody pitnej, prowadzi do zanieczyszczeń wody gruntowej.


Potential for Technically Recoverable Unconventional Gas and Oil Resources in the Polish-Ukrainian Foredeep, Poland, July 2012

By Donald L. Gautier, Janet K. Pitman, Ronald R. Charpentier, Troy Cook, Timothy R. Klett, and Christopher J. Schenk
   
"Using a performance-based geological assessment methodology, the U.S. Geological Survey estimated mean volumes of 1,345 billion cubic feet of potentially technically recoverable gas and 168 million barrels of technically recoverable oil and natural gas liquids in Ordovician and Silurian age shales in the Polish-Ukrainian Foredeep basin of Poland." 
(nowy szacunek amerykańskiej służby geologicznej z 19 lipca 2012 roku: 27,5 mln m3 ropy oraz 38,1 mld m3 gazu w Polsce) - Uwaga: zużycie gazu w Polsce to 13-15 mld m3/rok

http://iddd.de/rys/gazlupkowy/Fracking/usgsPolandshalegasreport2012.pdf
patrz artykuł 
Zasoby gazu na lat 3 zniszczenie wód pitnych na lat 20000Shale Gas and U.S. National Security, Kenneth B. Medlock III, Ph.D. Amy Myers Jaffe, Peter R. Hartley, Ph.D. The James A. Baker III Institute for Public Policy, July 2011
http://iddd.de/rys/gazlupkowy/Fracking/USAStudieEF-DOEShaleGas-07192011.pdf ; 5,44 MB

W opracowaniu czytamy - strona 45:

"Dramatyczne zmniejszenie uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu będzie miało prawdopodobnie istotne geopolityczne skutki w zablokowaniu Rosji użycia przez Rosję broni -energetycznej- lub w wywieraniu nadmiernego wpływu na politykę kontynentu. Wiele alternatywnych możliwości do rosyjskich dostaw dla europejskich odbiorców zmniejszy polityczny wpływ Moskwy. Taki układ wpłynąłby pozytywnie na równowagę sił pomiędzy Rosją i UE, dałby Europie silniejszą pozycję w wywieraniu wpływu na rosyjską politykę zagraniczną w pobliżu granic Europy.

To znaczy, wysokie uzależnienie Europy od rosyjskich dostaw rurociągiem gazu naturalnego utrudniły w roku 2008 niektórym europejskim przywódcom zaangażowanie się w dyplomatycznym sprzeciwie wobec inwazji Rosji w Gruzji i osłabiły ich poparcie dla pro-zachodniego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w wyborach. Wpływ Moskwy za jego antyrosyjskie nastawienie spowodował też negatywny wynik wyborów.

Silniejsza dywersyfikacja dostaw energii do Europy wzmocni wpływy USA poprzez takie ustawienie sił antyrosyjskich w Europie by były one w stanie odeprzeć wpływy Rosji na sprawy europejskie i pomóc państwom na Bałkanach i w Europie Wschodniej uniezależnić się od polityki zagranicznej Moskwy. więcej http://iddd.de/Frac2.htm#sepy


Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce, CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
http://iddd.de/rys/gazlupkowy/GazlupkCZRanalzyskow.pdf ; pdf, 3MB
Do wydobywania gazu łupkowego społeczeństwo polskie musi dopłacać rocznie min. 21,07 mld zł, gdyby wpływy ze sprzedaży gazu w całości należały do społeczeństwa polskiego lub dopłacać 21,07 mld zł rocznie, jeśli otrzymywałoby ten gaz za darmo. W przeliczeniu na 1 Polaka straty w wyniku wydobycia gazu łupkowego:
42,85 mld zł/rok : 38,5 mln M = 1112 zł/rok


Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, raport UE, 3MB
 http://iddd.de/rys/gazlupkowy/shalegasEURaportpl.pdf
IP/A/ENVI/ST/2011-07 czerwiec 2011 r. 
PE 464.425 PL 

Abstrakt
W niniejszej ekspertyzie omówiono możliwy wpływ szczelinowania hydraulicznego na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Dane ilościowe i informacje o skutkach jakościowych pochodzą z doświadczenia Stanów Zjednoczonych, ponieważ wydobycie gazu łupkowego w Europie nadal znajduje się w początkowej fazie rozwoju, natomiast Stany Zjednoczone mają już ponad czterdziestoletnie doświadczenie i wykonały ponad 50 000 odwiertów. Emisje gazów cieplarnianych oceniono również na podstawie krytycznego przeglądu istniejącej literatury i obliczeń własnych. Dokonano przeglądu prawodawstwa europejskiego w odniesieniu do szczelinowania hydraulicznego oraz przedstawiono zalecenia dotyczące dalszych prac. Potencjalne zasoby gazu i dostępność gazu łupkowego w przyszłości omówiono w kontekście obecnych dostaw gazu konwencjonalnego i ich prawdopodobnego rozwoju w przyszłości.

Impacts of shale gas and shale extraction on the environment and on human health, raport UE, 1,5MB
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110715ATT24183/20110715ATT24183EN.pdf
IP/A/ENVI/ST/2011-07 June 2011
PE 464.425  EN

Abstract
This study discusses the possible impacts of hydraulic fracturing on the environment and on human health. Quantitative data and qualitative impacts are taken from US experience since shale gas extraction in Europe still is in its infancy, while the USA have more than 40 years of experience already having drilled more than 50,000 wells. Greenhouse gas emissions are also assessed based on a critical review of existing literature and own calculations. European legislation is reviewed with respect to hydraulic fracturing activities and recommendations for further work are given. The potential gas resources and future availability of shale gas is discussed in face of the present conventional gas supply and its probable future development.


New York State Department of Environmental Conservation Preliminary Revised Draft Supplemental Generic Environmental Impact Statement On The Oil, Gas and Solution Mining Regulatory Program. Well Permit Issuance for Horizontal Drilling And High-Volume Hydraulic Fracturing to Develop the Marcellus Shale and Other Low-Permeability Gas Reservoirs.

USA: nowa praca badawcza poleca całkowity zakaz szczelinowania hydraulicznego w pobliżu zbiorników wody pitnej i gruntowej. USA: nowa praca badawcza Ministerstwa Środowiska stanu New York poleca całkowity zakaz High Volume Hydraulic Fracturing w pobliżu zbiorników wody pitnej i gruntowej.

8.08.2011 r., mgr inż. Krzysztof Puzyna na podstawie pracy oryginalnej  .pdf, 29,28 MB z 08.07.2011 roku.
Urząd środowiska w Nowym Yorku opublikował internetową wersję bardzo obszernej pracy badawczej (1095 stron, 29,28 MB) na temat wpływu hydraulicznego szczelinowania o zwiększonej wydajności - tzw. High Volume Hydraulic Fracturing (HVHF) na przyrodę i środowisko.

Według wyników tej pracy w przyszłości ma być wydany zakaz hydraulicznego szczelinowania o zwiększonej wydajności (HVHF) w pobliżu ujęć wody pitnej, podstawowych zbiorników wód gruntowych oraz na gruntach państwowych.

"6.1.5.4 Conclusion:
The Department finds that high-volume hydraulic fracturing activity is not consistent with the preservation of the New York City and Syracuse watersheds as unfiltered drinking water supplies. Even with all of the criteria and conditions identified in the Revised Draft SGEIS, a risk remains that significant high-volume hydraulic fracturing activities in these areas could result in a degradation of drinking water supplies from accidents, surface spills, etc. Moreover, such large scale industrial activity in these areas, even without spills, could imperil EPA°os Filtration Avoidance Determinations and result in the affected municipalities incurring substantial costs to filter their drinking water supply."


Investigation of Ground Water Contamination near Pavillion, Wyoming
EPA 600/R-00/000 | December 2011 | epa.gov/ord

Dominic C. DiGiulio, Richard T. Wilkin, Carlyle Miller
U.S. Environmental Protection Agency Office of Research and Development
National Risk Management Research Laboratory
919 Kerr Research Drive, Ada, Oklahoma 74820,
Gregory Oberley, U.S. Environmental Protection Agency, Region 8
1595 Wynkoop Street, Denver, CO 80202

From "Results and Discussion"
A wide variety of organic compounds including benzene and m, pxylene were detected at concentrations up to 390 and 150 μg/L, respectively (EPA 2010), indicating pits as a source of shallow ground water contamination in the area of investigation.
 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"