27 mar 2012

Pikieta-Protest w dniu 31.03.2012 o godz.12tej w Klukowej Hucie
 
Petycje, dyskusje, protesty to socjotechniki dla przeczekania i skanalizowania energii społecznej. Koncerny w tym czasie cały czas wiercą, kradną wam czystą wodę i wstrzykują do pokładów wodonośnych zatrutą płuczkę!

Podobnie jest na zachodzie, tutaj protestują, dyskutują gdyż referenda gminne np. w Niemczech mają ograniczoną moc wykonawczą i nie mają praw (legislacyjnych) do tworzenia prawa. Wy natomiast w Polsce macie jeszcze to wspaniałe prawo do referendów lokalnych na wniosek mieszkańców. Możecie przez referendum lokalne zabronić odwiertów poszukiwawczych na terenie gminy, czy województwa. W ten sposób gmina Mielno zabroniła badań wstępnych oraz lokalizacji energetyki atomowej w nadmorskiej wiosce Gąski!

Plakatowanie w gminie Stężyca, Sulęczyno i Sierakowice

Czy będzie takie zaangażowanie dla przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców zakazującego wszelką działalność górniczą i geologiczną?Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi zaprasza na Pikietę-Protest pierwszą w Polsce przeciwko szczelinowaniu i wydobywaniu gazu łupkowego na Kaszubach i w całej Polsce. 


Żądamy całkowitego zakazu i wprowadzeniu moratorium na szczelinowanie i wydobywanie gazu łupkowego. Oplakatowaliśmy gminy Stężyca, Sulęczyno i Sierakowice a we wtorek zawiesimy banery w Klukowej Hucie, Stężycy, Sulęczynie i Sierakowicach.

Nie damy zrobić ze Szwajcarii Kaszubskiej terenów przemysłowych. Niech te piękne tereny pozostaną dla przyszłych pokoleń tak urokliwe, jakie są dzisiaj.

Mówimy NIE Rządowi dla gazu łupkowego
mówimy TAK dla energii odnawialnej nieszkodzącej NASZEMU Środowisku.
             Prezes Stowarzyszenia Hieronim Więcek

Uwaga!

Na stronie FB Stowarzyszenia Kaszuby dla Pokoleń
podano fałszywą informację, że: 
"dla pojedynczego odwiertu i procesu szczelinowania potrzeba od 10 tys. do 15 tys. metrów sześciennych wody w ciągu roku. To tyle, ile niewielkie kaszubskie jeziorko. A tych odwiertów mają być setki. Pierwsze pytanie brzmi: skąd wziąć takie ilości wody?, a drugie: co zrobić z już zużytą? Jeśli wodę pobierze się z rzeki i zatłoczy do głębokiego poziomu, to zostaną zubożone zasoby wód powierzchniowych. Takiej zużytej wody nie będzie można bezpośrednio wpuścić z powrotem do rzeki. Zgodnie z ramową dyrektywą wodną Unii Europejskiej już w 2015 roku wszystkie rzeki, jeziora mają mieć przynajmniej trzecią klasę czystości." 
Faktem  jest, na podstawie odwiertów w USA oraz pracy badawczej PIG z lutego 2012 roku, w jednym odwiercie próbnym Łebień LE-2H w Rekowie, gmina Nowa Wieś Lęborska, zużyto około 20 tysięcy metrów sześciennych wody - czyli 20 milionów litrów na jeden tylko odwiert w ciągu trzech miesięcy. W informacji Stowarzyszenia chodzi więc o ilości podane na jeden odwiert, a nie na jeden rok!

In Texas: You know, we can live without oil, but we can't live without water. We have to have water. (Wiesz, możemy żyć bez ropy, ale nie możemy żyć bez wody. Musimy mieć wodę.)


2012/3/28 hieronim więcek <hwiecek_xl@wp.pl>

Panie Krzysztofie dziekuje za sprostowanie widocznie jakaś pomyłka sie wkradła.
Pozdrawiam Hirek

----

2012/3/28 Uwaga K.P.:  fałszywa informacja jest w dalszym ciągu widoczna na stronie Stowarzyszenia na FB

26 mar 2012

Przywidz przeciw PGNiG

1 marca, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu, o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Przywidz z pracownikami firmy PGNiG posiadającej koncesję nr 72/2009/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego.


24 mar 2012

Zjednoczmy siły, Pikieta-Protest w dniu 31.03.2012


Apel Zjednoczmy Siły!!

Zwróciłem sie za pośrednictwem Kuriera Bytowskiego  o kontakt z trzema organizacjami z Ziemi Bytowskiej.  Jednoczmy siły w obronie Naszej Ziemi,  łamaniu praw Samorządu Terytorialnego na wspólnej pierwszej w Polsce i na Ziemi Kaszubskiej Pikiecie-Proteście w dniu 31.03.2012 między Dubowem a Klukową Hutą o godz.12tej.

Prezes Stowarzyszenia  Hieronim Więcek

Oganizacje działające na Ziemi Bytowskiej sprzeciwiają się wydobywaniu gazu łupkowego. Zadają władzom pytania

Rzepa nt. shale gas 29 marca 2012, konferencja

Data rozpoczęcia: 2012-03-29
Data zakończenia: 2012-03-29
Miejsce: Warszawa, Prosta 51 

Formularz do rejestracji: http://szkolenia.rp.pl/wydarzenie/form/2020,gaz-lupkowy-%E2%80%93-nadzieje-i-oczekiwania.html

Celem konferencji organizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita” jest przybliżenie możliwości i wyzwań jakie pojawiają się przed tym nowym, obiecującym rynkiem. Podczas spotkania porozmawiamy m.in. na temat przyszłości wydobycia gazu łupkowego w Polsce, otoczeniu gospodarczym i politycznym takich inwestycji, modernizacji gospodarki, budżecie Państwa, podatkach i wielu innych niezwykle istotnych zagadnieniach. Serdecznie zapraszamy do udziału!


Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy uczestnictwa pomimo spełnienia wskazanych kryteriów.

Czas trwania: 09.00 – 14.00

Cena:
0 zł/os Udział bezpłatny dla kwalifikowanych uczestników
1490 zł/os zł + 23% VAT - Konferencja płatna dla przedstawicieli firm doradczych i kancelarii prawnych

29 marca 2012 r.,

Moderatorzy konferencji: 
Jakub Kurasz, zastępca redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita" oraz redaktor naczelny Gazety Giełdy "Parkiet"
Tomasz Furman, dziennikarz działu ekonomicznego dziennika "Rzeczpospolita" oraz Gazety Giełdy "Parkiet"

09.30  10.00
Rejestracja gości, poranna kawa

10.00 – 10.10
Otwarcie konferencji 
Jakub Kurasz, zastępca redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita", redaktor naczelny Gazety Giełdy "Parkiet"

10.10 – 11.30
Blok I. Cele polityczne związane z rozwojem rynku gazu łupkowego w Polsce

Podczas debaty omówimy m.in. poniższe zagadnienia:
  • wzrost PKB,
  • modernizacja gospodarki,
  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • wpływy do budżetu,
  • inne.
Goście zaproszeni do debaty to m.in.:
Beata Stelmach, podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa; Tomasz Tomczykiewicz, sekretarz stanu, Ministerstwo Gospodarki; Paweł Kowal, poseł do Parlamentu Europejskiego; Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP;Marek Kamiński, dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego Ernst & Young,Tomasz Dobrowolski - radca prawny, partner K&L Gates, Janusz Reiter, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador RP w Niemczech i USA.

11.30 – 12.00
Przerwa kawowa

12.00 – 13.30
Blok II. Przyszłość wydobycia gazu łupkowego w Polsce i jego wykorzystanie – inwestycje, podatki, otoczenie biznesowe

Podczas debaty omówimy m.in. poniższe zagadnienia:
  • wielkość zasobów,
  • regulacje, podatki,
  • otoczenie polityczne i biznesowe
  • aspekty ekologiczne
  • czy Polski system przesyłu gazu przyjmie surowiec z łupków?
Goście zaproszeni do debaty to m.in.: 
Piotr Woźniak, podsekretarz stanu, główny geolog kraju, Ministerstwo Środowiska; Tomasz Chmal, ekspert w obszarze energetyki, Instytut Sobieskiego; Wiesław Prugar, prezes Zarządu ORLEN Upstream; Tomasz Minkiewicz, partner i radca prawny w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, CMS Cameron McKenna; Prof. Jan Popczyk; Andrzej Czerwiński, poseł na Sejm RP; Mateusz Pociask, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young; Przedstawiciel PGNiG; Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowy Instytut Geologiczny;

13.30
LUNCH


Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem jednak zastrzegają sobie możliwość częściowych zmian.Tomasz Dobrowolski 
Radca prawny, partner K&L Gates, prowadzący w warszawskim biurze kancelarii praktykę obejmującą energetykę, zasoby naturalne i projekty infrastrukturalne.
Jego praktyka koncentruje się na zagadnieniach energetycznych, infrastrukturalnych oraz finansowaniu międzynarodowym. Tomasz Dobrowolski reprezentował polskich i międzynarodowych klientów w wielu znaczących projektach prywatyzacyjnych i inwestycyjnych, zarówno w obszarze energetyki, budowy dróg jak i telekomunikacji. Doradzał wytwórcom z sektora energetycznego w negocjacjach z wykonawcami i bankami finansującymi. Zajmuje się również projektami obejmującymi odnawialne źródła energii i związanymi z poszukiwaniami gazu.
Marek Kamiński
Dyrektor w dziale Doradztwa Biznesowego Ernst & Young
Marek Kamiński jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego gdzie uzyskał tytuł Magistra Ekonomii. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta oraz tytuł MBA uzyskany w Manchester Business School w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się doradztwie biznesowym dla podmiotów z sektora gazowego i elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem liberalizacji rynków energetycznych, kwestii regulacyjno-taryfowych oraz rynku poszukiwania i wydobycia węglowodorów. W Ernst & Young kieruje pracami zespołu doradztwa biznesowego dla podmiotów z sektora energetycznego.
Mateusz Pociask
Mateusz Pociask, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young

Mateusz Pociask jest licencjonowanym doradcą podatkowym i absolwentem zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada bogate doświadczenie współpracy z firmami z branży paliwowej i energetycznej, w tym segmentu downstream, nabyte podczas projektów realizowanych dla największych graczy w Polsce. Jest ekspertem do spraw międzynarodowego planowania podatkowego, restrukturyzacji podatkowych i reorganizacji międzynarodowych przedsiębiorstw. Ma doświadczenie w projektach reorganizacji podatkowych i cen transferowych w międzynarodowej spółce energetycznej. Jest autorem wielu publikacji na temat cen transferowych.
Janusz Reiter
Prezes i Założyciel Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, były Ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec i Stanach Zjednoczonych, były Specjalny Wysłannik do spraw zmian klimatu, publicysta, autor licznych publikacji .
J. Reiter otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.