3 mar 2012

Żurawlów najlepszym wzorem oporu przeciw koncernom wydobywczym.


NIE dla gazu łupkowego - protest w Żurawlowie
2012-03-01, Ewa Pajuro, Joanna Nowicka
Truciciele precz z naszej ziemi - tablica z takim napisem stoi przy wjeździe do miejscowości Żurawlów na Zamojszczyźnie. W ten sposób jej mieszkańcy protestują przeciw planom koncernu Chevron, który chce tam szukać gazu łupkowego. Amerykanie nie zamierzają jednak rezygnować.

- Decyzje w sprawie próbnego odwiertu zapadają za naszymi plecami. Nikt niczego z nami nie konsultuje i nikt nie przekazuje nam rzetelnych informacji – skarży się Emil Jabłoński, sołtys Żurawlowa.

Czego boją się mieszkańcy? Przede wszystkim tego, że Chevron będzie mógł bez limitów korzystać z ich wody, gdy wielu z nich czerpie ją wprost ze studni. Drugą sprawą są zanieczyszczenia – wody, gruntów i powietrza. Do tego doszła kwestia ustawy Prawo geologiczne i górnicze (z początku roku), która daje koncernom możliwość wywłaszczeń gruntów.


Czy nikt nie uspokaja mieszkańców? - Przyjeżdżają do nas specjaliści, którzy mają być niezależni, ale przedstawiają tylko same plusy odwiertów. Na niektóre, ważne dla nas pytania, nie znają odpowiedzi lub odpowiadają nie na temat – mówi młoda mieszkanka Żurawlowa, która woli pozostać anonimowa.
Mieszkańcy wspominają też niedoszłe
spotkanie z przedstawicielami Chevronu, z końca stycznia. Wtedy przedstawiciele firmy opuścili salę.

Powód? Na spotkaniu mieli być jedynie mieszkańcy Żurawlowa, ale pojawiły się też media, ekolodzy i eksperci, zaproszeni przez mieszkańców.
- Pomagałem organizować to
spotkanie. Mieliśmy dobrą wolę. Dlaczego wyszli ze spotkania, skoro nie mają nic do ukrycia?- zastanawia się Emil Jabłoński i dodaje: - Nie jesteśmy przeciwnikami gazu łupkowego, ale jesteśmy przeciwni odwiertom w niedalekiej odległości od naszych domów.

Na to samo zwraca uwagę inna mieszkanka Żurawlowa : - Prosiliśmy przedstawicieli Chevronu wprost o pisemną deklarację, dokument zapewniający o tym, że nic nam nie grozi. Dostaliśmy odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby, bo … przecież nic nam nie grozi – mówi zdenerwowana kobieta.

Chevron nie ma zamiaru rezygnować z badań. - Spełniliśmy wszystkie wymagania prawne oraz przeszliśmy wszelkie wymagane procedury, umożliwiające bezpieczne i odpowiedzialne prowadzenie wierceń poszukiwawczych, z minimalnym jedynie oddziaływaniem na środowisko naturalne i jak najmniejszymi uciążliwościami dla mieszkańców – zapewnia Grażyna Bukowska, odpowiedzialna w Chevron Polska Energy Resources za kontakty z mediami. Zapewnia też, że koncern będzie rozmawiał z mieszkańcami. - Chcemy i będziemy kontynuować dialog – mówi.

Koncern Chevron jest bliski zakończenia prac na pierwszej wiertni w Horodysku w gminie Leśniowice (pow. chełmski). W tym roku planuje trzy odwierty. Pierwszy w Andrzejowie, w gminie Godziszów, na koncesji Frampol.

DO EURO 2012 OPLAKATUJMY CAŁĄ POLSKĘ !

2012-03-01 13:10


Szanowni Państwo,

prosimy o zdobycie się na odwagę i oplakatowanie własnych domostw na znak protestu przeciw grabieży naszych bogactw naturalnych przez światowe korporacje i niszczenie naszej ziemi przez:
- fracturing/ szczelinowanie hydrauliczne stosowane przy wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego
- technologie CCS( wychwytywania, skraplania i podziemnego składowania Co2),
- wydobywanie uranu i budowę elektrowni atomowych,
- nowe kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego

Proponujemy hasła:

NIE DLA FRACTURING, NIE DLA CCS, NIE DLA URANU, NIE DLA ODKRYWEK,
albo STOP FRACTURING! STOP CCS! STOP EA!, STOP ODKRYWKI!

Do czasu EURO 2012 cała Polska powinna zostać oplakatowana na znak protestu wobec niszczących działań władz centralnych w Warszawie, wbrew interesom i woli Narodu Polskiego.

Niech taką drogą, obecnie możliwą do realizacji drogą, Europa i świat dowie się, że kłamstwem rządzących jest twierdzenie, jakoby nie było i nie ma w Polsce społecznego sprzeciwu wobec niszczenia naszej POLSKIEJ ZIEMI przez światowe korporacje.

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Obywatelski Ruch Oporu
bejda.iddd.de

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"