14 wrz 2011

STOP dla gazowego szaleństwa !

W nawiązaniu do zbliżającej się konferencji w sprawie technologii szczelinowania hydraulicznego we Wrocławiu apeluję o podjęcie działań w kierunku wprowadzenia zakazu stosowania tej technologii we wszystkich krajach Unii Europejskiej w ramach dyrektywy unijnej.


Uważam, że błędem jest wydawanie pieniędzy na referaty o tej technologii, skoro wiemy, że ta technologia jest śmiertelnym zagrożeniem dla milionów ludzi świadomych czy też nieświadomych tego zagrożenia.
Ważniejsza jest popularyzacja wiedzy o tym zagrożeniu wśród społeczeństwa polskiego poprzez różnego rodzaju wydawnictwa, ulotki i plakaty czy informacje prasowe itp.

Nic i nikt, nas mieszkańców terenów zagrożonych, nie uchroni przed skutkami tej niebezpiecznej technologii.

Nawet najwyższe standardy, najlepsze przepisy o ochronie środowiska czy jakiekolwiek inne zabezpieczenia nie zapewnią nam spokojnego życia, wolnego od strachu o naszą przyszłość i przyszłość następnych pokoleń.

Mamy prawo oczekiwać, aby wszyscy mieszkańcy EU byli na równi traktowani,jak też z taką samą troską jak ptaki w programie unijnym Natura 2000.

Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza
Bzury i Słudwi

12 września 2011r.wspólnie z siostrą, Teresą Wojda odwiedziłam teren odwiertu w okolicy Kutna w Gołębiewie Nowym.

Bardzo przykre i porażające wrażenie.

Na widok tej inwestycji natychmiast rodzi się pytanie:jak można było w tak gęsto zaludnionym terenie przyległym do prawie 50-cio tysięcznego miasta Kutna, wybrać miejsce na tak niebezpieczny i uciążliwy odwiert?

Dlaczego miejscowe władze nie sprzeciwiły się tej inwestycji, która skazuje te wysoko gospodarczo rozwinięte tereny na zagładę?

W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań, na powierzchni 2 ha wybudowano kilkudziesięciometrową wieżę wiertniczą z niewielkimi obwałowaniami okalającymi plac wokół odwiertu.Tylko wąska droga oddziela jedną z posesji od działki zajętej przez PNiG Nafta-Piła Sp.z.o.o.-wykonawcę odwiertu.
Z tej drogi widać stojący z przeciwnej strony, nowo-wybudowany przez właścicieli wydzierżawionej działki dom w stanie surowym.
Z dwóch wolnych przestrzeni między wałami widziałam ogromne ilości worków przypominających worki z cementem, poukładanych na betonowych płytach.
Teren jest pilnie strzeżony przez wartowników.
W całej wsi przez 24 godziny na dobę słychać nieprzyjemny dla ucha hałas.

Mieszkańcy są przerażeni i mówią z wielkim żalem, że nikt z miejscowych władz ich o takiej inwestycji nie uprzedził, nie poinformował.

Czują się oszukani, tym bardziej, że niektórzy z nich dowiedzieli się ode mnie z rozmów telefonicznych, które przeprowadziłam jeszcze przed powstaniem tej inwestycji, że będzie tu wydobywany niebezpieczną technologią gaz niekonwencjonalny tzw.łupkowy.

Z niedowierzaniem przyjmowali moje informacje telefoniczne.

Przez wiele dni w maju wydzwaniałam do mieszkańców Gołębiewa i okolic, do radnych gminy Kutno i do władz gminnych i powiatowych, łącznie z geologiem w starostwie z prośbą o zainteresowanie i sprzeciwienie się powstaniu takiej inwestycji.Dodatkowo wysłałam wiele informacji drogą e-mailową do różnych instytucji i miejscowych mediów.Niestety, moje wołanie o przeciwstawienie się tej inwestycji było wołaniem na puszczy.

Spotkałam się nawet, podczas rozmowy telefonicznej z komentarzem typu :"niech Pani nas nie dręczy, bo wezwiemy policję".
Daleką drogę miałaby policja do mnie,bo aż 1000 km.:)

Czy moje ostrzeżenie przed udręką można porównać z faktyczną udręką takiego niebezpiecznego sąsiedztwa?

Za moją troskę o dobro i przyszłość tego terenu spotkała mnie taka przykrość, co jest niczym w porównaniu z tym, że będę cierpieć razem z nimi obserwując los terenu skazanego na zagładę, terenu na którym żyje moja rodzina, moje dzieci, moje wnuki, moi przyjaciele i znajomi.

Dlaczego wybrano to miejsce na odwiert?

Przedstawiciele firmy FX Energy Poland wybór uzasadniali centralnym położeniem na terenie koncesji, co daje dogodne możliwości wykonywania odwiertów poziomych sięgających aż do Łowicza, Łęczycy, Gostynina i dalej.

Rodzi się wątpliwość, czy takie odwierty będą konieczne, skoro struktura geologiczna jest porowata a nie łupkowa a gaz będzie można wysysać z całego terenu.

Według danych naukowców z Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi w okolicy Kutna występuje gaz w skale porowatej tzw. tight gaz. Jego wydobycie będzie łatwiejsze niż gazu ze skał łupkowych, ale za to istnieje większa groźba wystąpienia trzęsień ziemi.

Pracownice Urzędu Gminy Kutno z dumą i stoickim spokojem próbowały przekonywać, że pod Kutnem będzie wydobywany zwykły gaz ziemny a o technologii jego wydobywania niestety nie miały pojęcia.

W artykule w wydawnictwie "Wiertnicze Wyzwania" dowiadujemy się że:
"Zadaniem prac poszukiwawczych w Gołębiewie Nowym jest zbadanie nasycenia i możliwości akumulacji węglowodorów w obrębie podniesienia strukturalnego Kutno obejmującego swoim zakresem obiekty poszukiwawcze w utworach dolomitu głównego cechsztynu i piaskowców czerwonego spągowca.
Otwór w Kutnie będzie najgłębszym z aktualnie wierconych otworów w Polsce, co stanowi duże wyzwanie dla naszych inżynierów, a to ze względu na jego konstrukcję i technologię wiercenia.W procesie przewiercania poziomów perspektywicznych zostanie użyta po raz pierwszy w Polsce płuczka olejowa.Jej wykorzystanie wymagać będzie zastosowania i przestrzegania najwyższych standardów ochrony środowiska, nie tylko w czasie wiercenia ale także w procesie utylizacji urobku wiertniczego.
Otwór Kutno-2 ma kapitalne znaczenie dla ewentualnej kontynuacji procesu poszukiwań węglowodorów w głębokich partiach basenu permasko-mezozoicznego, co może stanowić o rozpoczęciu nowego etapu prospekcji naftowej na terenie Polski."

Z rozmowy telefonicznej z przedstawicielką PNiG Nafta-Piła wynika, że ta firma wygrała przetarg na wykonanie tylko odwiertu pionowego.Wykonawca dalszego etapu jest jeszcze nie znany.Może nim zostać inwestor PGNiG lub inny wykonawca wyłoniony drogą przetargu przez właściciela koncesji, firmę FX Energy Poland.
Na ile są te informacje wiarygodne?
W zakresie technologii i utylizacji odpadów firma nie udziela żadnych informacji a jedynie odsyła do FX Energy Poland.

MB

2 komentarze:

 1. Wprowadzacie ludzi w błąd -robicie tylko zamęt. Gaz tam wydobywany jest zwykłym gazem ziemnym. Najpierw się zoriętujcie w czym rzecz a nie byle tylko w wodę mącić.

  OdpowiedzUsuń
 2. Gaz łupkowy to też głównie metan - gaz ziemny. Pytanie z jakimi złożami mamy do czynienia w okolicy Kutna w Gołębiewie Nowym? - Złożami konwencjonalnymi gazu czy niekonwencjonalnymi? Taką informację geologiczną podpisaną przez władze gminy powinna gmina urzędowo ogłosić!
  Przy gazie łupkowym mamy zamknięcie lub przyklejenie tego gazu do skały w bardzo małych ilościach. Dlatego dla złóż gazu zamkniętego tight gas i dla gazu w łupkach- shale gas przeprowadza się hydraulic fracturing - tzw szczelinowanie skał mieszaniną wody i spezialnego piasku z chemią m.in. z bardzo trującymi dla życia substancjami.
  Patrz
  iddd.de/Frac.htm

  OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"