11 kwi 2012

Seminarium o gazie łapówkowym w Warszawie !

Będą obecni klakierzy z warszawskiej niebieskiej alternatywy. Zapamiętajcie ich buźki.  W Klukowej Hucie udawali oni przez 5 minut kaszubskich kontrdemonstrantów, aż dzieci wydarły im kłamliwe transparenty.
Sonik nie zaprezentował swojej sztuki w Brukseli,  było za dużo prawdziwych ekspertów na sali. Załapał się na konferansjera. Sztukę swoją powinien teraz uzupełnić o wypowiedzi amerykańskich i francuskich ekspertów.  Czy to zrobił? - proszę go skontrolować!
Dla porównania i kontroli sprawozdania Sonika patrz:
- oryginalne wypowiedzi (pdf)  ekspertów jak
Mr Didier Bonijoly, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
Ms Paulina Jaramillo, Carnegie Mellon University
Mr Louis D'Amico, Pennsylvania Independent Oil and Gas Association
ze spotkania w Brukseli 28 lutego 2012 roku,
- argumenty rolników: miejsca pracy, woda, ziemia, chleb: Szubienica dla Chevrona
- Teatr Sonika  "Gaz łapówkowy" z Brukseli

Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce serdecznie zapraszają na seminarium pt. „Oczekiwania i rzeczywistość - co niesie ze sobą gaz łupkowy?”. Seminarium odbędzie się w Biurze Informacyjnym PE (przy ul. Jasnej 14/16a w Warszawie), w poniedziałek 16 kwietnia 2012 roku w godz. 13.00-14.30. Punktem wyjścia do dyskusji będzie sprawozdanie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika pt. „Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej”.
Oczekiwania i rzeczywistość - co niesie ze sobą gaz łupkowy?

Europosłowie Bogusław Sonik (Europejska Partia Ludowa) i Bogusław Liberadzki (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów) oraz prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska (Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu) i Jerzy Majka (Inspektor ds. Substancji Chemicznych) będą dyskutować o metodach wydobycia gazu łupkowego oraz o sposobie, w jaki wpływają one na zasoby wody. Kolejnym aspektem będzie analiza ewentualnego uszczerbku dla społeczności lokalnych. Porównane zostaną również metody wydobycia gazu łupkowego z metodami używanymi przy wydobyciu innych kopalnych źródeł energii. Moderatorem debaty będzie dr Tomasz Rożek.
RSVP do dnia 11 kwietnia 2012 roku na adres poczta@schuman.pl , w temacie maila proszę wpisać „Seminarium o gazie łupkowym”.

5 kwi 2012

Szubienica dla ChevronaTak robią na całym świecie - przekupują decydentów. Gdyż chodzi o ten sam system przedstawicielski. Ludziom się wmawia musicie mieć sejm i przedstawicieli: posłów, senatorów, wojewodów, starostów. W takim systemie wystarcza smarować kluczowe osoby. Dla mnie ci przedstawiciele nie są winni, gdyż nie ma ludzi odpornych na łapówki. Korupcja to sprawa dopasowania wysokości świadczeń dodatkowych. W tym wypadku chodzi o starostę i wójta. Zobaczcie autentyczny dokument. Tak niszczy Tusk z Kaczyńskim i Ziobro Polskę. Wszyscy oni mają ten sam program odnośnie niszczenia wody pitnej przy poszukiwaniach gazu w łupkach. 
Ignorować mieszkańców, zarobić po ich trupach.
Narody Europy dojrzały do Demokracji Bezpośredniej. Prawdziwi Suwereni posiadają naturalne prawo do samorządzenia i do rozstrzygania o własnym losie. Jak mówią Szwajcarzy: Naród ma zawsze rację nawet, jeśli ona jest sprzeczna z konstytucją.

4 kwi 2012

Głobino - wyniki badań

Niedawno napisałem do WIOŚ w sprawie badań próbek płuczki z otworu poszukiwawczego gazu łupkowego koncernu BNK-Petroleum Inc wylewanej na zasadzie utylizacji "po polsku" w nocy do wyrobiska w Głobinie. Tu odpowiedź z WIOŚ. Jestem zainteresowany, dlaczego oni badają tylko występowanie metali, a nie podają związków chemicznych.
Pytanie jest czy analizy pokazują, że były to badania wylanego płynu szczelinującego?
Dlaczego laboratorium pisze bar zamiast siarczan baru? Czy to jest poprawnie? Dla mnie nie jest to sprawozdanie pomiarowe wystarczające. Pytanie jest czy analizy próbek pokazują, że badana maź zawiera wylewany tam płyn szczelinujący?
Tu jest wykaz środków chemicznych używanych przez amerykańskie firmy podczas hydroszczelinowania.
Może ktoś z was jest mocny w chemii i przyjrzy się tym wynikom.
Krzysztof Puzyna  

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje:
w trakcie prowadzonej kontroli WIOŚ wszystkie odpady z terenu żwirowiska zostały usunięte i przemieszczone na właściwe miejsce magazynowania, wskazane w decyzji Starosty Słupskiego z dnia 21 stycznia 2011 roku i są tam magazynowane wraz z odpadami przekazywanymi na bieżąco z wiertni  w Miszewie.

Dopiero po wydaniu decyzji rekultywacyjnej przez Starostę Słupskiego i spełnieniu warunków w niej określonych będzie możliwe zastosowanie tych odpadów, po uprzednim przetworzeniu, do rekultywacji terenu.

Wyniki badań prób odpadów, pobranych w trakcie czynności kontrolnych, przesyłam w załączeniu.
W stosunku do standardów jakości gleby i ziemi (Dz.U.Nr 165/2002, poz.1359) stwierdza się przekroczenie dopuszczalnej zawartości baru. Wiąże się to z używaniem na wiertni płuczki zawierającej baryt (siarczan baru). Stwierdza się również wysoką zawartość jonów chlorkowych i sodowych (nie są normowane jako standardy).
Po zakończeniu kontroli przez inspektorów Delegatury w Słupsku wydano zarządzenie pokontrolne obligujące dyrektora spółki „Żwirbet” m. innymi do przestrzegania warunków określonych w decyzji Starosty Słupskiego. Wystąpiono również do Starosty przekazując informację o wynikach kontroli oraz wnosząc o nadzór i podejmowanie działań w celu egzekucji zapisów wydanej przez siebie decyzji (art. 30 ustawy o odpadach).   
Poinformowano Wójta Gminy oraz Straż Gminną, jako zgłaszających interwencję, o wynikach kontroli i podjętych działaniach.

W załączeniu przekazuję wyniki  badań.
z poważaniem
Śliwa Zygmunt