11 kwi 2012

Seminarium o gazie łapówkowym w Warszawie !

Będą obecni klakierzy z warszawskiej niebieskiej alternatywy. Zapamiętajcie ich buźki.  W Klukowej Hucie udawali oni przez 5 minut kaszubskich kontrdemonstrantów, aż dzieci wydarły im kłamliwe transparenty.
Sonik nie zaprezentował swojej sztuki w Brukseli,  było za dużo prawdziwych ekspertów na sali. Załapał się na konferansjera. Sztukę swoją powinien teraz uzupełnić o wypowiedzi amerykańskich i francuskich ekspertów.  Czy to zrobił? - proszę go skontrolować!
Dla porównania i kontroli sprawozdania Sonika patrz:
- oryginalne wypowiedzi (pdf)  ekspertów jak
Mr Didier Bonijoly, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
Ms Paulina Jaramillo, Carnegie Mellon University
Mr Louis D'Amico, Pennsylvania Independent Oil and Gas Association
ze spotkania w Brukseli 28 lutego 2012 roku,
- argumenty rolników: miejsca pracy, woda, ziemia, chleb: Szubienica dla Chevrona
- Teatr Sonika  "Gaz łapówkowy" z Brukseli

Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce serdecznie zapraszają na seminarium pt. „Oczekiwania i rzeczywistość - co niesie ze sobą gaz łupkowy?”. Seminarium odbędzie się w Biurze Informacyjnym PE (przy ul. Jasnej 14/16a w Warszawie), w poniedziałek 16 kwietnia 2012 roku w godz. 13.00-14.30. Punktem wyjścia do dyskusji będzie sprawozdanie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika pt. „Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej”.
Oczekiwania i rzeczywistość - co niesie ze sobą gaz łupkowy?

Europosłowie Bogusław Sonik (Europejska Partia Ludowa) i Bogusław Liberadzki (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów) oraz prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska (Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu) i Jerzy Majka (Inspektor ds. Substancji Chemicznych) będą dyskutować o metodach wydobycia gazu łupkowego oraz o sposobie, w jaki wpływają one na zasoby wody. Kolejnym aspektem będzie analiza ewentualnego uszczerbku dla społeczności lokalnych. Porównane zostaną również metody wydobycia gazu łupkowego z metodami używanymi przy wydobyciu innych kopalnych źródeł energii. Moderatorem debaty będzie dr Tomasz Rożek.
RSVP do dnia 11 kwietnia 2012 roku na adres poczta@schuman.pl , w temacie maila proszę wpisać „Seminarium o gazie łupkowym”.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"