28 sty 2013

Ważne konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące wydobycia gazu z łupków.

EUROPA POTRZEBUJE ZAKAZU HYDROSZCZELINOWANIA I POPARCIA BADAŃ DLA NOWYCH METOD WYDOBYCIA GAZU Z ŁUPKÓW


Link do ankiety konsultacyjnej w języku polskim
Hamburg, 28.01.2013

W przyszłości nie będzie to ankieta, ale formularz do decyzji, patrz AKT WOLI NARODU. 

Aktualnie, wyniki ankiety mają posłużyć lobbystom i ich przeciwnikom w otoczeniu Komisji Europejskiej do wymiany argumentów.
O Polskę trzeba się troszczyć w każdej chwili i nie czekać na lepsze czasy, dlatego proponuję wypełnienie ankiety na podanej poniżej stronie.
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SHALEGAS&lang=pl 
proszę o rozsyłanie dalej. Konsultacje KE trwają do 23 marca 2013r.

Na pytanie: W przypadku każdego obszaru proszę określić poziom wyzwań, jakich spodziewa się Pan/Pani w związku z eksploatacją niekonwencjonalnych paliw kopalnych (np. gazu łupkowego) w Europie.

Zrobiłem przy punkcie: Mogłoby to spowodować inne wyzwania (proszę określić i wskazać poziom wyzwań, jakich się Pan/Pani spodziewa: duże/znaczące/umiarkowane wyzwania).
 
Następującą odpowiedź: 
duże wyzwania systemowe. Aktualny reżim układu PO-PiS przegłosowuje ustawy w ramach korupcyjnych usług dla lobbystów. Naród utracił kontrolę na Polską! Pierwszeństwo mają plany ponadnarodowych koncernów. Wybrany przez oszustwo wyborcze (patrz umtsno.com ) rząd Tuska nie przestrzega ustaw: jak np. ustawy o referendach lokalnych na wniosek mieszkańców. Lobbyści od gazu łupkowego, energetyki jądrowej itd. mając przeciwne biznesy niż ludność zmuszają rząd i opozycję do łamania ustaleń referendów.

Przy
Sprostanie wyzwaniom:
Jak ważne według Pana/Pani są poniższe zalecenia służące uniknięciu lub zminimalizowaniu zagrożeń dla środowiska, klimatu i zdrowia związanych z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi (np. gazem łupkowym)?

polecono napisać
dodatkowe zalecenia (jeśli tak, proszę określić i dla każdego z zaleceń wskazać, jak ważne jest ono według Pana/Pani pod względem uniknięcia lub zminimalizowania zagrożeń dla środowiska, klimatu i zdrowia związanych z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi (np. gazem łupkowym): bardzo ważne/ważne/stosunkowo ważne).

Należy zakazać szczelinowania hydraulicznego przy poszukiwaniu, wydobyciu i produkcji gazu ze źródeł niekonwencjonalnych. Trzeba się skoncentrować na potanieniu metod alternatywnych jak np. szczelinowanie przy pomocy butanu lub CO2. Do czasu wprowadzenia czystych metod trzeba wprowadzić europejski zakaz hydroszczelinowania przy wydobyciu gazu łupkowego.Moje dodatkowe uwagi

Kwestionariusz wymusił moje odpowiedzi. Ustawił schemat, w którym ja widzę moje poglądy nieco inaczej. Dlatego, uwagi pod blokiem pytań mają decydujący ciężar odnośnie moich przekonań. Zasoby naturalne i zyski z nich należą do Narodu. Dlatego Naród Polski powinien się wypowiedzieć w referendum narodowym lub w referendach lokalnych na temat najważniejszych aspektów dotyczących własnych zasobów energetycznych i górniczych. Aktualnie, sytuacja jest taka, że firmy wydobywcze faktycznie wymuszają na ludności lokalnej procedury poszukiwania gazu łupkowego. 

Katastrofy związane z płynami do hydroszczelinowania powodują tylko pozorne kontrole. Instytucje państwowe nie nazywają składu chemicznego lub nie potrafią tego składu ustalić, dlatego w analizach i kontrolach brakuje zaszeregowania, czy środki są dopuszczalne jak w liście ESFA, czy też nie: 

http://iddd.de/rys/gazlupkowy/globinowynikizwyrobiska.pdf | http://bejda.blogspot.de/2012/08/bytow-wypadek-bnk-petroleum-przekracza.html | http://bejda.blogspot.de/2012/04/gobino-wyniki-badan.html | W pracy naukowej z Łebienia, nie podano nawet składu płynu hydroszczelinującego! http://iddd.de/rys/gazlupkowy/LebienRaportKoncowy.pdf | http://iddd.de/Frac.htm#680k
EUROPA POTRZEBUJE ZAKAZU HYDROSZCZELINOWANIA i poparcia badań dla nowych metod wydobycia gazu z łupków: http://bejda.blogspot.de/2012/09/studnia-bez-wody | Polska potrzebuje uczciwych wyborów http://umtsno.blogspot.de/ | AKT WOLI NARODU http://www.petycjeonline.com/akt