23 paź 2012

26.10.2012 - termin w NWL: Food & Water

Fundacja Food & Water Europe i 
 Stowarzyszenie Zdrowa Ziemia Powiatu Lęborskiego
Organizuje spotkanie:
GAZ ŁUPKOWY W POLSCE:
GWARANCJA SUWERENNOŚCI ENERGETYCZNEJ, CZY GROŹNY DLA ŚRODOWISKA EKSPERYMENT PRZEMYSŁOWY?

W dniu 26.10.2012 r. o godzinie 18.00
W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, przy ul. Lęborskiej 20

Zaproszony jest Geert de Cock
Specjalista ds. energii i klimatu
Fundacja Food & Water Europe

W programie:

-film dokumentalny na temat odwiertów w Quebeku i życia mieszkańców w pobliżu przemysłu wydobywczego gazu łupkowego.

-informacja Pana de Cock  na temat: 
luki prawne w Prawie Ochrony Środowiska w Unii Europejskiej wobec ryzyka niekontrolowanego rozwoju przemysłu gazu  łupkowego w fazie eksploracji i eksploatacji.

-debata

Serdecznie zapraszamy

Stowarzyszenie  Zdrowa Ziemia Powiatu LęborskiegoDla celów organizacyjnych poprosimy o potwierdzenie do środy 24.10 swoje przybycie: 
Monika Gałasiewicz
                   tel.668143741 
                   e-mail : info@agentka.pl

18 paź 2012

Impreza Fundacji Bölla jako alibi dla państwa Tuska

Krytyka programu imprezy:
Dobrodziejstwo czy przekleństwo? Ryzyka i skutki wydobycia gazu z łupków w Polsce - 22.10.2012  

Witam, moje punkty, które proponuję omówić podczas konferencji.
 
3 wypadki z płuczką na Pomorzu. 
 1- skażenie środowiska płynem z odwiertu gazu łupkowego w Łebieniu na Pomorzu po wypadku drogowym w Łebie.
2-  skażenie środowiska płynem z odwiertu gazu łupkowego w Głobinie
http://bejda.blogspot.de/2012/04/gobino-wyniki-badan.html 
3-  skażenie środowiska płynem z odwiertu gazu łupkowego w Bytowie
http://bejda.blogspot.de/2012/08/bytow-wypadek-bnk-petroleum-przekracza.html

Nie będą wg programu (patrz poniżej) tematem tej konferencji - dlaczego nie ma korektury wyników badań wylanych płuczek w Głobinie, Bytowie czy przy Łebie?, Dlaczego polskie laboratoria nie analizują składników tylko podają ogólne grupy chemiczne? 

Na moje pytania Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska milczy. To przecież skandal. Odpowiedzi na krytykę raportu z Łebienia też nie zostały opublikowane. 

Radykalni krytycy nie są zapraszani, tylko Ci, co zaskoczyli po roku i tworzą sztuczną opozycję. 

Gdzie są zaproszeni mieszkańcy, którzy mają już prawdziwe doświadczenia z firmami wiercącymi od ponad dwóch lat. Też nie ma takich zaproszeń. 

Jedyny temat, który mógłby zmienić układ sił w wyprzedaży polskich bogactw jak Referendum Lokalne na wniosek mieszkańców
http://bejda.blogspot.de/2012/03/referenda-lokalne.html
też nie jest tematem tej imprezy.

Wydaje się, że jest to znowu impreza pozorna dla wydania pieniędzy Uni Europejskiej.

Z poszanowaniem krytyk polityki państwowej w sprawie poszukiwań gazu w łupkach 
(patrz http://iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf

Krzysztof Puzyna

---------------------------------------------------- 
Warszawa, 22.10 (poniedziałek) o godz. 14:00

Czy koncesje na gaz łupkowy zostały wydane z pogwałceniem prawa Unii Europejskiej?

Zapraszamy na Konferencję w Centrum Konferencyjnym Zielna (Zielna 37, W-wa), 22.10 (poniedziałek) o godz. 14:00, Gaz łupkowy - dobrodziejstwo czy przekleństwo?

Na konferencji tej przedstawimy opinię prawną dowodzącą iż procedura wydawanych pozwoleń na poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego nie pozwala na wnoszenie odwołań przez społeczności lokalne, i dlatego są one niezgodne z prawem UE ( Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 5.07.1985 ze zm.) . Polskie prawo uniemożliwia społecznościom lokalnym na wnoszenie odwołań na wydane decyzje w tym zakresie. Tymczasem zgodnie z zaprezentowaną przez Komisję Europejską interpretacją Dyrektywy 85/337, możliwość udziału w postępowaniu oraz możliwość odwołania się od decyzji przez członków „zainteresowanej społeczności", a także przez zrównane z nimi organizacje ekologiczne musi być zapewniona na wszystkich etapach zezwalania na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (czyli w systemie prawa polskiego: na etapie decyzji środowiskowej i na etapie decyzji ostatecznie zezwalającej na realizację przedsięwzięcia, w tym wypadku koncesji).

W załaczeniu przesyłamy program konferencji.


Więcej informacji:


Marek Kryda


kom: 608458011

Instytut Spraw Obywatelskich

www.inspro.org.pl

------------------------------------ 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ: Dobrodziejstwo czy przekleństwo? Ryzyka
i skutki wydobycia gazu z łupków w Polsce - 22.10.2012


Dobrodziejstwo czy przekleństwo?

Ryzyka i skutki wydobycia gazu z łupków w Polsce

Fundacja Heinricha Bölla oraz Food & Water Europe zapraszają na konferencję
nt. negatywnego wpływu wydobycia gazu z łupków na środowisko, polityki rządu
polskiego odnośnie "zrównoważonej" eksploatacji gazu łupkowego, oraz jego
roli w miksie energetycznym Polski. Czy w ogromnej euforii, dostrzega się w
Polsce twarde fakty na temat kontrowersyjnej metody szczelinowania? Więcej
informacji nt. konferencji znajdą Państwo w załączonym programie.

Szczegółowy program konferencji do pobrania w formacie PDF

Konferencja

13.45 - 17.30, poniedziałek 22.10.2012 r.

Centrum Konferencyjne Zielna (Zielna 37) w Warszawie

wstęp wolny

Uprzejmie prosimy o przysłanie potwierdzenia obecności na adres:
monika.walencka@pl.boell.org do piątku 19 października 2012.
Serdecznie zapraszamy!

*

Naiveté or rationality?

Understanding the risks and impacts of fracking in Poland

Heinrich Böll Foundation and Food & Water Europe cordially invite to the
conference about the policy of the Polish government concerning
"sustainable" exploitation of shale gas, negative impact on the environment
and health, as well as the role of shale gas in energy mix in Poland. Are
hard facts on a controversial method of fracking not overshadowed by
widespread enthusiasm? Please find the agenda attached.

Open public conference

13.45 - 17.30, Monday, October 22, 2012

Conference Centre Zielna (Zielna 37), Warsaw, Poland

Please confirm your presence by sending the e-mail to
monika.walencka@pl.boell.org before Friday 19th October 2012.

------------------------------


Monika Walencka
Koordynatorka projektów Energia i Klimat
Project Coordinator, Energy and Climate
Heinrich-Böll-Stiftung
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
T +48 22 44 01 335
F +48 22 59 42 337
www.boell.pl

---------------------------------------

Fundacja Heinricha Bölla oraz Food & Water Europe serdecznie zapraszają na
konferencję:

Dobrodziejstwo czy przekleństwo?

Ryzyka i skutki wydobycia gazu z łupków w Polsce

13.45 - 17.30

poniedziałek 22.10.2012 r.

Centrum Konferencyjne Zielna
(Zielna 37) w Warszawie

Prezentowane przez polski rząd, przemysł energetyczny i media informacje na temat możliwości, jakie daje Polsce gaz łupkowy są niezwykle optymistyczne. Ten optymizm nie ogranicza się tylko do potencjału gazu łupkowego w Polsce, ale obejmuje również negatywny wpływ rozwoju wielkiego przemysłu gazu łupkowego na środowisko i zdrowie, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach Polski, wrażliwych siedliskach przyrodniczych, itp. 

W mediach i w polityce głosy sprzeciwu oraz postulaty lokalnych społeczności, wciąż są marginalizowane. Obawy mieszkańców regionów, w których dokonuje się poszukiwań gazu, dotyczące metody szczelinowania, są uważane za niedojrzałe, powodowane lękiem i strachem, brakiem wiedzy eksperckiej. 

Prowadzone są jednocześnie kampanie informujące społeczeństwo oraz demonstrujące, iż demagogie anty-łupkowe i wszelkie głosy krytyczne są częścią rozległej siatki powiązań pomiędzy grupami interesu. 

W obliczu tak prowadzonej debaty publicznej, warto zastanowić się czy rząd polski prowadził do tej pory przejrzystą debatę polityczną nt. korzyści i zagrożeń wydobycia gazu łupkowego? Konferencja ma na celu uwrażliwienie polskiej opinii publicznej oraz mediów na istniejące negatywne skutki wydobywania zasobów gazu łupkowego na dużą skalę i ryzyka z tym związane. 

Jakie były negatywne skutki dla środowiska i zdrowia eksploatacji gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych? Jaki będzie wpływ wydobycia "łupków" na polską i europejską politykę dotyczącą wdrożenia energetyki niskowęglowej do roku 2050?
Program konferencji

13.45 - 14.00: Rejestracja

14.00 - 14.10: Wprowadzenie
# Wolfgang Templin, dyrektor Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

14.10 - 14.20: Wideokonferencja
# Josh Fox, reżyser filmu "Gasland"

14.20 - 14.45: Środowiskowe i zdrowotne skutki wydobywania gazu łupkowego:
doświadczenia amerykańskie
# Geert De Cock, Food & Water Europe

14.45 - 15.00: Obecne prawodawstwo a rozwój przemysłu gazu łupkowego w
Polsce
# Marek Kryda, Instytut Spraw Obywatelskich

15.00 - 15.45: Lokalny opór wobec projektów gazu łupkowego w Polsce: szanse
i wyzwania
# Ewa Sufin-Jacquemart, Zieloni 2004
# Radosław Gawlik, Stowarzyszenie EKO-UNIA
# Prof. dr hab. Marian Harasimiuk, UMCS w Lublinie

15.45 - 16.15: Dyskusja z uczestni(cz)kami konferencji 16.15 - 16.30:
Przerwa na kawę
# Projekt realizowany przy wsparciu unijnego programu Europa dla Obywateli.

16.30 - 17.30: Debata o roli gazu łupkowego w przechodzeniu na niskowęglową
gospodarkę w Polsce
# Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju (TBC)
# Kuba Gogolewski, CEE Bankwatch Network, Polska Zielona Sieć
# Radosław Gawlik, Stowarzyszenie EKO-UNIA
# Geert De Cock, działacz Food & Water Europe

17.30 - 18.00: Poczęstunek

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem
symultanicznym.
*
Projekt realizowany przy wsparciu unijnego programu Europa dla Obywateli.

7 paź 2012

Sprawozdania Sonika i Tzavela w PE

Rezolucja Komisji Energii została przyjęta 32 głosami za, przy 23 przeciw i 1 wstrzymującym się. Rezolucja Komisji Środowiska została przyjęta 63 głosami za, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się. Obie mają zostać przyjęte podczas posiedzenia plenarnego w październiku.

Następne kroki 

Sprawozdanie Sonika 2011/2308(INI)
Pierwsze czytanie na sesji parlamentarnej w Brukseli 26/10/2012  

Sprawozdanie Tzavela 2011/2309(INI)
Pierwsze czytanie na sesji parlamentarnej w Brukseli 25/10/2012


 

5 paź 2012

Kryminalizowanie polskich patriotów przez łupkowe koncerny

Właściwie chciałem napisać artykuł o skuteczności wspólnych działań Polaków. Wystarczy wyciągnąć trochę nauk z teraźniejszego i przeszłego oporu by zrozumieć, że protesty, marsze, petycje nie wzruszają ludzi trzymających władzę. Ich reakcją jest zwykle pałowanie przez policję, opłacaną przez Obywateli Polskich z podatków. Jest to, więc wskaźnik własnego masochizmu - finansowanie własnych katów.

Protesty, marsze, petycje, dyskusje nie wzruszą też koncernów. Koncerny robią tak, jak tego doświadczyli już mieszkańcy Lublina. (Patrz zamówiona przez Niemców z koncernu Deutsche Telekom AG policja niby polska, pałowała Polaków, gdyż Deutsche Telekom (właściciel ERY) chciał postawić na osiedlu maszt telefonii komórkowej.

Wybór filmów na stronie 


Nawiasem mówiąc dzisiaj odkryłem całkowite zniszczenie działu Lublina na stronie iddd.de 63 MB zostało wymazanych - nikt mnie nie powiadomił. Kto zrobił tą dywersję też nie wiem. Odnowa takich stron jest dla mnie bardzo prosta - ale ja muszę o tym wiedzieć!! No to, po co mi taka praca i do tego za darmo - tyle lat pracy za darmo, bez współpracy, a to polskie nie tylko, że nie podziękuje, ale w większości wyzywa, a w mniejszości wymaga ciągle nowych informacji - mam dosyć!

 W artykule poniżej mamy taką samą sytuację jak w Lublinie. Mieszkańcy, właściciele terenów przeszkadzają koncernom, więc są na zlecenie obcych firm kryminalizowani!!

Nie jest to dla mnie już niezrozumiałe. Od kiedy, owocna, oddolna działalność "rewolucji" w Polsce okazała się fikcją. Dokładnie zaakceptowałem główne zniewolenia Polaków niedawno. Pomógł mi w tym nasz pokojowy Noblista autentycznymi zwierzeniami na swoim blogu.

"Pojawia się po raz KOLEJNY koncepcja jakoby dowieziono mnie na strajk motorówką.
Przysięgam na wszystkie świętości, że ja w tym nie uczestniczyłem, Więc sobowtór."


Jak działać, jako zwykły obywatel  skutecznie? 

Jeszcze jesteście teoretycznie wg Konstytucji RP SUWERENAMI, chociaż już biją was po twarzach !!

Jako "kryminaliści, ekoterroryści, agenci GAZPROMU" nie macie nic do stracenia ze swoich praw obywatelskich. 
Ale jest teraz dużo do wygrania!

Macie lepsze prawo, niż świadczą o tym oświadczenia anonimowego, policyjnego bydlaka "o bezpieczeństwie energetycznym" w poniższym artykule GP.

  Żaden z podobnych "rozmownych, urzędowych pacyfistów" nie jest w stanie odróżnić pierwszej od drugiej zasady termodynamiki, żaden z nich nie bronił kopalń przed zalaniem, by ludzie mieli dostęp do węgla za darmo, żaden z nich nie bojkotuje rurociągów z ropą, płynącą przez Polskę bez uiszczania opłat tranzytowych, żaden z nich nie wie, ile dostał Pawlak i inni za podpisanie na dziesiątki lat morderczej umowy z Gazpromem, żaden z nich nie wie, ile dostał Tusk, Pawlak, Szyszko, Kaczyńscy za podpisanie umowy o certyfikatach CO2. 

I takie urzędowe gnoje śmią Polakom-Patriotom bełkotać w Gazecie Prawnej (patrz poniżej) coś o bezpieczeństwie energetycznym i wyrażać swoją ochotę w pacyfikacji ludności miejscowej w imię "Bezpieczeństwa energetycznego"

Obrzydliwi kolaboranci! 

Polska jest znowu pod okupacją i trzeba walczyć o jej wyzwolenie!

Macie prawo poparte Konstytucją RP do referendów lokalnych, obojętnie jak przekupieni sędziowie aktualnego układu gadają i rozstrzygają - wynik referendum ludowego będzie zawsze uznany, jak się odsunie od władzy lub powiesi układ magdalenkowo - okrągłostołowy.

Psuje przeszkadzający w organizacji referendów, w ocenie analiz chemicznych katastrof z Głobina i Bytowa, to są jednoznacznie hamulcowi: wtyki, agenci - widać ich po owocach pracy dywersyjnej!! 

(Podają wam w wynikach analiz chemicznych tylko grupy związków by nie można było ich złapać na nieodpowiedzialnym przekraczaniu norm dla konkretnych związków chemicznych. Np. W Bytowie wylały się do rzeki biocidy, a oni piszą o jakiś grupach chlorkowych, czy siarczynowych - porównaj poniżej)

 [Już wiadomo jaka substancja wylała się do rzeki po wypadku cysterny
Dodano: 16 września 2012, 8:00 Autor: (ang)
Cysterna przewróciła się na rondzie Kaszubskim w Bytowie. Do kanalizacji i rzeki wylało się około 10 tysięcy litrów płuczki wiertniczej. Pracownicy słupskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku pobrali próbki z rzeki Bytowy, aby sprawdzić, czy nie doszło do skażenia środowiska. – Próbki pobraliśmy w Przyborzycach.

To nasz stały punkt. Porównaliśmy stężenia różnych związków w rzece w dniu wypadku cysterny ze stężeniami z wcześniejszych badań w okresie od kwietnia do sierpnia tego roku. Te wielkości znacznie się różnią – mówi Wiesława Woźnicka ze słupskiej delegatury WIOŚ. Chlorków było więcej o 113, 3 procent, siarczynów o 256 procent, cynku o 224 procent, a zawiesiny ogólnej o 1194,4 procent.

– Te wyniki wysłaliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, aby oceniła, czy doszło do szkód w środowisku, bo to kompetacja tej instytucji – oznajmia Woźnicka. Dodaje, że po wypadku cysterny, jak i dzień później nie zaobserwowano niepokojących sygnałów, np. śniętych ryb. Choć stężeń wymienionych związków jest więcej niż zwykle, to poza zawiesiną ogólną nie stwierdzono przekroczenia norm (norma tej ostatniej to 50 mg na litr, a z badań wyszło 124 mg na litr). Zawiesina ogólna to nierozpuszczone substancje organiczne i mineralne.]


Firmy w dalszym ciągu wiercą, czyli opozycja nie ma w tej sprawie żadnych sukcesów, panuje stan terroru odgórnego, stan paraliżu. To taktyka dywersantów, agentów- by paraliżować, zastraszać, unieszkodliwiać! Byście nie działali.  

Sam doświadczam paraliżu polskich agentów, list działaczki z Francji pani  Favari, pełnomocniczki ruchu oporu dla Parlamentu Europejskiego, przyjaciółki Joshua Foxa (Gas Land) z ważnymi informacjami, nie będzie przetłumaczony, gdyż zawiera zbyt cenne informacje i ważne nazwiska.  

Francuz Lemone, niby przyjaciel pana Więcka z Kaszub, niby wspólna sprawa, chce pieniędzy za tłumaczenie. Innym 2 paniom Polkom z grupy niby działaczy nie chce się (może deklaracja o znajomości języka była tylko polską przesadą - na takiej zasadzie to ja też mogę powiedzieć, że znam szwedzki bo pracowałem w Szwecji 1 rok). Tak to jest z tym pozornym oporem i fałszywymi deklaracjami pomocy. 


Jeśli idzie o konkretne kroki, jak referendum lokalne, jak koktajle Mołotowa, blokady spontaniczne to nie ma chętnych. 


 Ale jako ludność miejscowa trzeba pokazać, że jesteście siłą w swoim domu- macie przeciwko sobie oszukany rząd z gangsterów udających polskich polityków, z coraz lepiej wyposażonym aparatem represyjnym, obce koncerny i obce państwa. Nie można więc mówić, że Polska jest wolna dla Polaków.

Polska nie istnieje, ale żyją jeszcze prawdziwi Polacy.

Krzysztof PuzynaKoncerny inwestujące w gaz łupkowy w Polsce inwigilują społeczności lokalne, obawiając się ich wpływu na postępy w wydobyciu surowca. "Dziennik Gazeta Prawna" ma raport jednej z takich firm.

Łupkowe protesty na podsłuchu

Firmy poszukujące złóż gazu inwigilują mieszkańców
Koncerny inwestujące w gaz łupkowy w Polsce inwigilują społeczności lokalne, które obawiają się wpływu wydobycia surowca na środowisko. DGP ma raport jednej z takich firm. Trafił on do wiceminister spraw zagranicznych, która po dodaniu swojego stanowiska przesłała go do szefa KPRM Tomasza Arabskiego oraz szefa ABW i wiceministra spraw wewnętrznych nadzorującego policję. 

Fragment rządowy podpisany jest przez podsekretarz stanu Beatę Stelmach. „MSZ otrzymało od jednego z koncernów energetycznych, prowadzących poszukiwania gazu ze skał łupkowych, kopię zapisu z przebiegu dyskusji stowarzyszeń »antyłupkowych«, (...) treść załączonej informacji wskazuje na znaczną radykalizację stanowisk organizacji pozarządowych w odniesieniu do gazu z łupków” – napisała Stelmach. 

Pięciostronicowe opracowanie koncernu, które trafiło do MSZ, jest relacją z dyskusji z początku sierpnia w jednym z hoteli w Łebie. Pojawili się na niej m.in. przedstawiciele stowarzyszeń działających w województwie pomorskim i zwykli rolnicy. 

Na początku raportu autor scharakteryzował każdego uczestnika. Ilona Olszewska – problem energii wiatrowej – wysoka szczupła pani, krótkie ciemne włosy, sympatyczna, nie wymawia »r«, (...) Werner Rudkowski, rolnik, oskarżał Geofizykę o wtargnięcie na jego ziemię” – czytamy w dokumencie. Dalej zaznaczone są zarysowujące się konflikty między uczestnikami. 

Raport kończy się wyliczeniem ustaleń ze spotkania: stworzenie centrum koordynacji wspólnych działań, pisanie interpelacji poselskich, poinformowanie rzecznika praw obywatelskich, żądanie raportów dotyczących oddziaływania na środowisko. 

„Uczestnicy nie chcą, aby ich ziemie stały się terenami górniczymi, mają świadomość, że nazywa się ich ekooszołomami, pachołkami Rosji i Gazpromu” – puentuje autor raportu dla MSZ. 

Jestem zszokowana. Nie wiedzieliśmy, że jest wśród nas wysłannik koncernów. Nie brał udziału w dyskusji, choć spotkanie było otwarte – mówi DGP współorganizatorka dyskusji Monika Gałasiewicz, która od nas dowiedziała się o istnieniu raportu. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych swój udział w rozesłaniu łupkowej analizy tłumaczy tak: „Z uwagi na zamiar naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego kopia została rozesłana do organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego (ABW, MSW – red.)” – wyjaśnia biuro prasowe resortu. 

ABW i policja potwierdziły DGP, że takie pismo otrzymały. Odmówiły jednak informacji, jakie działania zostały podjęte. Jeden z funkcjonariuszy anonimowo tłumaczy: – 

Mamy możliwość działań operacyjnych, w końcu chodzi tu o bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Jeden z organizatorów spotkania w Łebie, europoseł PO Bogusław Sonik, komentuje: – W piśmie przewodnim jest trzeźwa uwaga MSZ, aby resort środowiska rozpoczął w końcu szeroką kampanię informacyjną skierowaną do władz i środowisk lokalnych. Szkoda, że kończy się na słowach. 
 Byłoby źle, gdyby zamiast tego nasyłano na ludzi służby.

Autor raportu scharakteryzował każdego uczestnika spotkania.

Robert Zieliński
robert.zieliński@infor.pl 

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaOpinia z FB na stronie stowarzyszenia pana Więcka

W związku z informacjami, zamieszczonymi w dniu 4 października 20102r. w Dzienniku Gazeta Prawna, dotyczącymi inwigilacji przez firmy poszukujące gazu łupkowego oraz stanowiskiem organów państwa, przedstawiciele Stowarzyszeń i mieszkańców województwa pomorskiego z prawdziwym zdumieniem przyjęli do wiadomości sposób, w jaki organy administracji rządowej traktują uczestnictwo obywateli w dyskusji pu
blicznej, dotyczącej zagrożeń związanych z wydobyciem gazu łupkowego.

Wolność wyrażania swoich poglądów gwarantuje nam Konstytucja RP. Prawo o stowarzyszeniach zostało zaś stworzone jako emanacja uprawnień konstytucyjnych w celu m.in umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów.

To, że konstytucyjne prawa obywatelskie przeszkadzają rządowi i większości klasy politycznej w realizacji „projektu łupkowego” wraz z koncernami wydobywczymi, nie jest niczym nowym.

Sądziliśmy jednak, że znajduje to wyłącznie wyraz w ignorowaniu głosów lokalnych społeczności, nie informowaniu o zagrożeniach środowiska naturalnego oraz propagandzie „drugiej Norwegii”, jak również w ustawodawstwie łamiącym Konstytucję (nowe Prawo geologiczne i górnicze), które zakłada wywłaszczenia przez prywatne firmy, przymusowe zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, nierówne traktowanie podmiotów.

Nikt nie zakładał jednak, że koncesjonariusze inwigilują lokalne środowiska po to aby rezultaty tych inwigilacji przekazywać za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, MSW.

Najbardziej jednak zdumiewające jest to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych publiczne wyrażanie stanowisk i poglądów, żądanie informacji i dialogu z lokalnymi społecznościami uważa za „zamiar naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego”.


Taki stan rzeczy pokazuje nie tylko fikcję polskiej demokracji. Potwierdza także głęboką pogardę władzy dla własnych obywateli, która znajduje wyraz w tym, że w sytuacji, w której lokalne społeczności wyrażają swoje opinie, nasyła się na nie na wniosek prywatnych firm wydobywczych służby specjalne i policję.
 

Jest to oczywista dyskryminacja, 
jak również naruszenie art. 32 Konstytucji, który stanowi :
  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Tego rodzaju działania utwierdzają nas tylko w przekonaniu o tym, że sposób postępowania polskich władz w relacji z koncernami wydobywczymi nie różni się niczym od tego, który ma miejsce w krajach „trzeciego świata”.


Wszystkim leży na sercu bezpieczeństwo energetyczne państwa. Nie może ono jednak być pretekstem do łamania praw i wolności obywateli w interesie prywatnych firm wydobywczych.Ruchu Palikota i Zielony Front, 11.10.2012

Konferencja prasowa - Inwigilacja przeciwników gazu łupkowego przy aprobacie Rządu RP

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=AF1F30B551F096F1C1257A9400235FEF