7 paź 2012

Sprawozdania Sonika i Tzavela w PE

Rezolucja Komisji Energii została przyjęta 32 głosami za, przy 23 przeciw i 1 wstrzymującym się. Rezolucja Komisji Środowiska została przyjęta 63 głosami za, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się. Obie mają zostać przyjęte podczas posiedzenia plenarnego w październiku.

Następne kroki 

Sprawozdanie Sonika 2011/2308(INI)
Pierwsze czytanie na sesji parlamentarnej w Brukseli 26/10/2012  

Sprawozdanie Tzavela 2011/2309(INI)
Pierwsze czytanie na sesji parlamentarnej w Brukseli 25/10/2012


 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"