18 paź 2012

Impreza Fundacji Bölla jako alibi dla państwa Tuska

Krytyka programu imprezy:
Dobrodziejstwo czy przekleństwo? Ryzyka i skutki wydobycia gazu z łupków w Polsce - 22.10.2012  

Witam, moje punkty, które proponuję omówić podczas konferencji.
 
3 wypadki z płuczką na Pomorzu. 
 1- skażenie środowiska płynem z odwiertu gazu łupkowego w Łebieniu na Pomorzu po wypadku drogowym w Łebie.
2-  skażenie środowiska płynem z odwiertu gazu łupkowego w Głobinie
http://bejda.blogspot.de/2012/04/gobino-wyniki-badan.html 
3-  skażenie środowiska płynem z odwiertu gazu łupkowego w Bytowie
http://bejda.blogspot.de/2012/08/bytow-wypadek-bnk-petroleum-przekracza.html

Nie będą wg programu (patrz poniżej) tematem tej konferencji - dlaczego nie ma korektury wyników badań wylanych płuczek w Głobinie, Bytowie czy przy Łebie?, Dlaczego polskie laboratoria nie analizują składników tylko podają ogólne grupy chemiczne? 

Na moje pytania Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska milczy. To przecież skandal. Odpowiedzi na krytykę raportu z Łebienia też nie zostały opublikowane. 

Radykalni krytycy nie są zapraszani, tylko Ci, co zaskoczyli po roku i tworzą sztuczną opozycję. 

Gdzie są zaproszeni mieszkańcy, którzy mają już prawdziwe doświadczenia z firmami wiercącymi od ponad dwóch lat. Też nie ma takich zaproszeń. 

Jedyny temat, który mógłby zmienić układ sił w wyprzedaży polskich bogactw jak Referendum Lokalne na wniosek mieszkańców
http://bejda.blogspot.de/2012/03/referenda-lokalne.html
też nie jest tematem tej imprezy.

Wydaje się, że jest to znowu impreza pozorna dla wydania pieniędzy Uni Europejskiej.

Z poszanowaniem krytyk polityki państwowej w sprawie poszukiwań gazu w łupkach 
(patrz http://iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf

Krzysztof Puzyna

---------------------------------------------------- 
Warszawa, 22.10 (poniedziałek) o godz. 14:00

Czy koncesje na gaz łupkowy zostały wydane z pogwałceniem prawa Unii Europejskiej?

Zapraszamy na Konferencję w Centrum Konferencyjnym Zielna (Zielna 37, W-wa), 22.10 (poniedziałek) o godz. 14:00, Gaz łupkowy - dobrodziejstwo czy przekleństwo?

Na konferencji tej przedstawimy opinię prawną dowodzącą iż procedura wydawanych pozwoleń na poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego nie pozwala na wnoszenie odwołań przez społeczności lokalne, i dlatego są one niezgodne z prawem UE ( Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 5.07.1985 ze zm.) . Polskie prawo uniemożliwia społecznościom lokalnym na wnoszenie odwołań na wydane decyzje w tym zakresie. Tymczasem zgodnie z zaprezentowaną przez Komisję Europejską interpretacją Dyrektywy 85/337, możliwość udziału w postępowaniu oraz możliwość odwołania się od decyzji przez członków „zainteresowanej społeczności", a także przez zrównane z nimi organizacje ekologiczne musi być zapewniona na wszystkich etapach zezwalania na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (czyli w systemie prawa polskiego: na etapie decyzji środowiskowej i na etapie decyzji ostatecznie zezwalającej na realizację przedsięwzięcia, w tym wypadku koncesji).

W załaczeniu przesyłamy program konferencji.


Więcej informacji:


Marek Kryda


kom: 608458011

Instytut Spraw Obywatelskich

www.inspro.org.pl

------------------------------------ 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ: Dobrodziejstwo czy przekleństwo? Ryzyka
i skutki wydobycia gazu z łupków w Polsce - 22.10.2012


Dobrodziejstwo czy przekleństwo?

Ryzyka i skutki wydobycia gazu z łupków w Polsce

Fundacja Heinricha Bölla oraz Food & Water Europe zapraszają na konferencję
nt. negatywnego wpływu wydobycia gazu z łupków na środowisko, polityki rządu
polskiego odnośnie "zrównoważonej" eksploatacji gazu łupkowego, oraz jego
roli w miksie energetycznym Polski. Czy w ogromnej euforii, dostrzega się w
Polsce twarde fakty na temat kontrowersyjnej metody szczelinowania? Więcej
informacji nt. konferencji znajdą Państwo w załączonym programie.

Szczegółowy program konferencji do pobrania w formacie PDF

Konferencja

13.45 - 17.30, poniedziałek 22.10.2012 r.

Centrum Konferencyjne Zielna (Zielna 37) w Warszawie

wstęp wolny

Uprzejmie prosimy o przysłanie potwierdzenia obecności na adres:
monika.walencka@pl.boell.org do piątku 19 października 2012.
Serdecznie zapraszamy!

*

Naiveté or rationality?

Understanding the risks and impacts of fracking in Poland

Heinrich Böll Foundation and Food & Water Europe cordially invite to the
conference about the policy of the Polish government concerning
"sustainable" exploitation of shale gas, negative impact on the environment
and health, as well as the role of shale gas in energy mix in Poland. Are
hard facts on a controversial method of fracking not overshadowed by
widespread enthusiasm? Please find the agenda attached.

Open public conference

13.45 - 17.30, Monday, October 22, 2012

Conference Centre Zielna (Zielna 37), Warsaw, Poland

Please confirm your presence by sending the e-mail to
monika.walencka@pl.boell.org before Friday 19th October 2012.

------------------------------


Monika Walencka
Koordynatorka projektów Energia i Klimat
Project Coordinator, Energy and Climate
Heinrich-Böll-Stiftung
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
T +48 22 44 01 335
F +48 22 59 42 337
www.boell.pl

---------------------------------------

Fundacja Heinricha Bölla oraz Food & Water Europe serdecznie zapraszają na
konferencję:

Dobrodziejstwo czy przekleństwo?

Ryzyka i skutki wydobycia gazu z łupków w Polsce

13.45 - 17.30

poniedziałek 22.10.2012 r.

Centrum Konferencyjne Zielna
(Zielna 37) w Warszawie

Prezentowane przez polski rząd, przemysł energetyczny i media informacje na temat możliwości, jakie daje Polsce gaz łupkowy są niezwykle optymistyczne. Ten optymizm nie ogranicza się tylko do potencjału gazu łupkowego w Polsce, ale obejmuje również negatywny wpływ rozwoju wielkiego przemysłu gazu łupkowego na środowisko i zdrowie, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach Polski, wrażliwych siedliskach przyrodniczych, itp. 

W mediach i w polityce głosy sprzeciwu oraz postulaty lokalnych społeczności, wciąż są marginalizowane. Obawy mieszkańców regionów, w których dokonuje się poszukiwań gazu, dotyczące metody szczelinowania, są uważane za niedojrzałe, powodowane lękiem i strachem, brakiem wiedzy eksperckiej. 

Prowadzone są jednocześnie kampanie informujące społeczeństwo oraz demonstrujące, iż demagogie anty-łupkowe i wszelkie głosy krytyczne są częścią rozległej siatki powiązań pomiędzy grupami interesu. 

W obliczu tak prowadzonej debaty publicznej, warto zastanowić się czy rząd polski prowadził do tej pory przejrzystą debatę polityczną nt. korzyści i zagrożeń wydobycia gazu łupkowego? Konferencja ma na celu uwrażliwienie polskiej opinii publicznej oraz mediów na istniejące negatywne skutki wydobywania zasobów gazu łupkowego na dużą skalę i ryzyka z tym związane. 

Jakie były negatywne skutki dla środowiska i zdrowia eksploatacji gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych? Jaki będzie wpływ wydobycia "łupków" na polską i europejską politykę dotyczącą wdrożenia energetyki niskowęglowej do roku 2050?
Program konferencji

13.45 - 14.00: Rejestracja

14.00 - 14.10: Wprowadzenie
# Wolfgang Templin, dyrektor Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

14.10 - 14.20: Wideokonferencja
# Josh Fox, reżyser filmu "Gasland"

14.20 - 14.45: Środowiskowe i zdrowotne skutki wydobywania gazu łupkowego:
doświadczenia amerykańskie
# Geert De Cock, Food & Water Europe

14.45 - 15.00: Obecne prawodawstwo a rozwój przemysłu gazu łupkowego w
Polsce
# Marek Kryda, Instytut Spraw Obywatelskich

15.00 - 15.45: Lokalny opór wobec projektów gazu łupkowego w Polsce: szanse
i wyzwania
# Ewa Sufin-Jacquemart, Zieloni 2004
# Radosław Gawlik, Stowarzyszenie EKO-UNIA
# Prof. dr hab. Marian Harasimiuk, UMCS w Lublinie

15.45 - 16.15: Dyskusja z uczestni(cz)kami konferencji 16.15 - 16.30:
Przerwa na kawę
# Projekt realizowany przy wsparciu unijnego programu Europa dla Obywateli.

16.30 - 17.30: Debata o roli gazu łupkowego w przechodzeniu na niskowęglową
gospodarkę w Polsce
# Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju (TBC)
# Kuba Gogolewski, CEE Bankwatch Network, Polska Zielona Sieć
# Radosław Gawlik, Stowarzyszenie EKO-UNIA
# Geert De Cock, działacz Food & Water Europe

17.30 - 18.00: Poczęstunek

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem
symultanicznym.
*
Projekt realizowany przy wsparciu unijnego programu Europa dla Obywateli.

8 komentarzy:

 1. Monika Walencka

  09:57 (3 godz. temu)

  do mnie
  witam,
  dziękuję za słowa krytyki, słusznej. Niestety nie jest możliwe poruszenie wszystkich tematów podczas 4 godz. konferencji, nie ma również osób, które mogłby w tej sprawie posłużyć jako autorytety, oraz które nie kierowałyby się emocjami.
  Zapraszam na konferencję, będzie czas by przedstawić uwagi.

  M.Walencka


  ------------------------------------------
  Monika Walencka
  Koordynatorka projektów Energia i Klimat
  Project Coordinator, Energy and Climate

  Heinrich-Böll-Stiftung
  ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
  T +48 22 44 01 335
  F +48 22 59 42 337
  www.boell.pl

  OdpowiedzUsuń
 2. ..."nie ma również osób, które mogłby w tej sprawie posłużyć jako autorytety, oraz które nie kierowałyby się emocjami."

  Szanowna Pani,
  takie osoby są w Polsce.
  Odsłony widea pani Teresy Adamskiej na YouTube w sumie przekraczają 300 000. Prezentacja pani Adamskiej to prawdziwy polski hit. I wcale nieprawda, że pani Adamska jest emocjonalna.

  Osoby mające w Polsce przegląd od samego początku skandalu łupkowego to ludzie z Łodzi z Centrum Zrównoważonego Rozwoju pan Zbigniew Tynenski i pani Teresa Adamska, u podstaw pracuje również dr Paweł Ziemiński.

  Ich widea znajdzie pani tu
  http://bejda.blogspot.de/p/gasland-kraj-gazem-pynacy.html
  wideo z Żurawlowa z dr Ziemińskim
  http://bejda.blogspot.de/2012/01/wiesci-z-zurawlowa.html
  oraz tu wywiad z prof. Kozłowskim
  http://idb.nowyekran.pl/post/58575,obrona-konieczna-w-sprawie-lupkow

  Ci fachowcy współpracują z ludźmi dotkniętymi plagą odwiertów.

  Zagraniczne widea poszkodowanych i konferencje z USA to ja przedstawiałem przed 2-oma laty,
  kiedy film Foxa był dopiero montowany.
  Nie sprowadzajcie, więc zagranicznego oporu do Kanady i USA!
  Patrz http://iddd.de/Frac.htm

  Szanowna Pani brakuje też w programie dyskusji nad alternatywnymi metodami wydobycia gazu łupkowego
  tu ma pani ich omówienie.
  http://idb.nowyekran.pl/post/73551,studnia-bez-wody
  lub tu
  http://bejda.blogspot.de/2012/09/studnia-bez-wody.html


  Dziękuję za zaproszenie
  Niestety nie należę do Jet Setu i nie stać mnie na 1-dniowe odwiedziny Warszawy.

  Ze słonecznymi pozdrowieniami z Hamburga
  Krzysztof Puzyna

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziekuję za informacje. Naprawdę przydatne.
  Pani Teresa będzie na konferencji.

  A ponadto, jeśli chciałby w jakiś sposób przekazać takie cenne opinie, warto byłoby współpracować przy organizacji spotkań i konferencji i tworzyć własne programy debat. W Lęborku i Kartuzach w przyszłym tygodniu organizatorzy spotkania informacyjnego poszukują osób, które chciałyby się wypowiedzieć i są zaangażowane w krytykę polityki rządowej i metody wydobycia.

  Pozdrawiam i z przyjemnością czekam na inne materiały, które Pan posiada.

  M.Walencka


  ------------------------------------------
  Monika Walencka
  Koordynatorka projektów Energia i Klimat
  Project Coordinator, Energy and Climate

  OdpowiedzUsuń
 4. Asekuranci rządowi i asekuranci koncernów wydobywczych konferują i marnotrawią nasze państwowe i nasze unijne fundusze.

  Są za wydobywaniem gazu a udają ruch oporu.

  OdpowiedzUsuń
 5. Nic nowego.
  Polacy wiedzą i znają taktykę obcych.
  Jak zwykle agenci rządowi na czele.
  No faktycznie, do kompletu brakuje nie tylko T. Adamskiej.

  OdpowiedzUsuń
 6. Komu służą takie konferencje organizowane w Warszawie zamiast np. przy odwiercie gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k. Kutna? Tuz obok odwiertu jest dom ludowy i tam powinna odbyć sie ta konferencja!
  Czy choć jedna osoba z terenów objętych odwiertami zjawiła się na tej konferencji.
  To była konferencja zapewne tylko dla prelegentów, którym pozwolono wygłosić teksty zgodne z jedynie słuszną linią polityczną obecnie rządzących krajem Polaków.
  Dlaczego boją się konferować tuż przy odwiertach?
  Przecież te rzekomo są bezpieczne, co tak bardzo zapewniają eksperci na usługach koncernów i rządu.
  A do tego prawo spisane na papierze powinno ich ochronić przed ewentualnymi zagrożeniami. Czyźby nie wierzyli w to co wmawiaja wszystkim Polakom ?

  OdpowiedzUsuń
 7. Carol French właścicielka jednej z farm mlecznych w Bradford County (Pensylwania) opowiada:

  Już przed 2006 rokiem prawie 30% właścicieli gospodarstw rolnych w hrabstwie Bradford podpisało umowy z firmami gazowniczymi. My i 50% właścicieli farm hrabstwa zdecydowaliśmy wydzierżawić nasze ziemie za 5 – 85 $ za akr. Minęło jeszcze dwa lata, podczas których gazownikom udało się przekonać jeszcze 10% właścicieli do dzierżawy ich ziem za 2500$ i więcej. Podpisywanie tych umów wywoływało niemal frenetyczne drżenie. To był główny temat rozmów. Szeptano, że jeżeli wiercenia zostaną przeprowadzone na terenie jednego gospodarstwa, to właściciel stanie się milionerem łupkowym. Ale i wszyscy na tym skorzystają: będą nowe drogi, będzie praca, będą dochody z dzierżawy.

  To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe !

  Od wiosny 2009 właściciele farm, na których wykonano wiercenia zaczęli odczuwać pogorszenie zdrowia. Miejscowe gazety donosiły o przypadkach zatrucia ujęć wody pitnej, o wzroście śmiertelności. Dla rolników stało się oczywiste, że stracą farmę z powodu działań firm gazowniczych. Co do mnie - myślałam o sąsiedzie – szczęśliwcu, że zostanie milionerem, ponieważ miał wiercenia na swoim terenie. Ale szybko zmieniłam zdanie.

  Farmerzy zaczęli otrzymywać wezwania do płacenia wyższych podatków, bo ich rolnicze ziemie stały się terenami działalności przemysłowej. Zaczęli szukać porad prawnych . Adwokaci nie mieli doświadczenia w specjalnym prawie dotyczącym wydobywania gazu i ropy. Pojawił się też konflikt interesów. Przykład: adwokat rolnika, który nie miał dla niego pieniędzy mógł dopisać swoje nazwisko do opłaty dzierżawnej, żeby jego wynagrodzenie było opłacone przez firmę gazowniczą.

  Moja sąsiadka Carolyn i ja wysłuchałyśmy wykładu profesora z Penn State University. Właściwie miał nam tylko tyle do przekazania, że w imię patriotycznego obowiązku powinnismy ponieść ofiary, bo w efekcie nasz kraj stanie się niezależny od zagranicznej ropy. Nie mogłam przyjąć tego do wiadomości. Czy jest jakieś prawo, któreby gwarantowało, że nasze bogactwa naturalne mają zostać w naszym kraju ? Co miał na myśli, kiedy mówił, że powinniśmy ponieść ofiary ?

  OdpowiedzUsuń
 8. c.d. opowieści Carol french
  W grudniu 2010 i styczniu 2011 trzy odwierty zostały wykonane blisko naszej farmy. Dobrą ziemię rolną poszarpano jak starą kołdrę. W połowie 2011 pięć odwiertów wykonano wokół naszej farmy. Dwa z nich były w odległości mniej niż 4000 stóp od nas. 15 marca 2011 kolor naszej wody stał się mleczny. Na wodzie w naczyniu utworzyła się na wierzchu zielona piana a na dnie warstwa piaszczysta na ćwierć palca. Woda nabrała konsystencji galaretowatej.

  W połowie paździenika 2011 moja córka zachorowała. Miała gorączkę, biegunkę, straciła na wadze 10 funtów w ciągu 7 dni, miała straszne bóle brzucha. W szpitalu stwierdzono, że jej wątroba, śledziona i prawy jajnik były bardzo opuchnięte. Nasza sąsiadka miała identyczne objawy. Ich woda zmieniła się tak samo jak nasza w marcu 2011. Różnica była tylko taka, że jej śledziona pękła w trzecim dniu pobytu w szpitalu. Wiedzieliśmy, że nasza córka musi opuścić Pensylwanię jeżeli ma żyć. Przeprowadziła się do Tennessee. My nie pijemy ani naszej wody ani mleka naszych krów. Państwowa agencja DEP (Departement of Environmental Protection) odmawia zbadania naszej wody. Dlatego „nasza” firma gazownicza odmawia dostarczania czystej wody dla nas i dla naszych krów. Rozumiem teraz co to znaczy ponosić ofiary.

  Dziś 3 października 2012 niektórzy ludzie, którzy zmienili dotychczasowe zatrudnienie i przyjechali do pracy przy gazie, są teraz bezrobotni.

  Podpisując umowę dzierżawy z firmą gazowniczą staliśmy się „partnerami rozważnymi” (prudent partners), tym samym odpowiadamy solidarnie za ich długi.

  Pojawiło się bardzo dużo napisów „do sprzedania” na zakażonych farmach. Gospodarstwo traci od 80 do 90% wartości, traci się możliwość sprzedaży mleka w naszym przypadku. No i kto kupiłby nasze krowy ? Niektórzy właściciele mieszkający w Bradford County, u których woda jest „zmieniona” zdołali porozumieć się ze swoimi gazownikami i mają dostawy wody dla siebie i dla gospodarstwa. Powoduje to ogromne koszty dla tych firm. Inne odmawiają ponoszenia takich kosztów i ludzie pozostali bez czystej wody. Wielu założyło specjalne filtry bardzo drogie w eksploatacji.

  Marzyliśmy kolorowo nie wiedząc jaka jest prawda. Nie wiedzieliśmy na czym polegają i czym grożą tak głębokie wiercenia z chemikaliami w naszej ziemi.Uwierzyliśmy w fałszywe obietnice. Zastanawiam się czy rzeczywiście firmy naftowe produkują gaz dla naszego kraju czy też sprzedają go jak najdrożej za granicę. To przeczy teorii, że poświęciliśmy się dla naszego kraju.

  Ciągle się zastanawiam co właściwie zrobiliśmy?

  Blog. Les Ami(e)s du Richelieu - gaz de schiste – l’histoire de Carol French

  Tłumaczenie – Teresa Jakubowska

  OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"