13 gru 2012

Zakaz HF w Szlezwik-Holsztynie (Niemcy)


Informacja własna 13.12.2012r., Krzysztof Puzyna
Kilonia (SHL/12.12.) Parlament kraju związkowego Szlezwik-Holsztynu (Schleswig-Holstein)
opowiedział się w całości, (wszystkie partie i kluby: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, PIRATEN oraz przedstawicieli duńskiej mniejszości narodowej SSW) we wczorajszym głosowaniu przeciwko technologii hydraulicznego szczelinowania (Hydraulic Frackturing - [HF]) w procesie poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego z łupków.

Technologia hydroszczelinowania jest używana przez firmy poszukujące gazu w złożach łupków też w Polsce.
Polega ona na wstrzykiwaniu pod ciśnieniem trujących mieszanin o ukrytym składzie w miejsca złóż łupków do odwiertów 3-4 km pod ziemią. Do produkcji płynu do hydroszczelinowania pobierana jest czysta woda z otoczenia w olbrzymich ilościach i zamieniana w trującą płuczkę. Tylko 10-20 procent z wstrzykiwanych 12-30 milionów litrów mieszaniny na otwór wiertniczy, jest wypompowywana na powierzchnię, reszta zostaje w otworze i w skale przedostając się z czasem do najbliższych pokładów wodonośnych. Istnieje udowodnione już w USA ryzyko zniszczenia zasobów wód pitnych, daleko poza obszary odwiertów.


Przedstawiciele parlamentu niemieckiego kraju związkowego Szlezwiku Holsztynu opowiedzieli się jednogłośnie za zakazem technologii hydroszczelinowania. Opierali się przy tym na 2 ekspertyzach federalnych urzędów ochrony środowiska (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit i das Umweltbundesamt) z sierpnia 2012 oraz ministerstwa środowiska kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen) z września 2012. 

6 września 2012 r. niemieckie ministerstwo środowiska zakazało na obszarach ujęć wody pitnej odwiertów poszukiwawczych, ale nie zakazało technologii HF. Ekspertyzy niemieckie potwierdzają prace amerykańskie z roku 2011 m.in. wnioski z obszernej pracy badawczej (New York State Department of Environmental Conservation Preliminary Revised Draft Supplemental Generic Environmental Impact Statement On The Oil, Gas and Solution Mining Regulatory Program, July, 2011), które zalecają dokładnie to, co Niemcy teraz zakazali: zakaz odwiertów w obszarach ujęć wody pitnej. Tu link do zbioru aktualnych prac naukowych (http://bejda.blogspot.de/p/prace-naukowe.html ) na temat hydroszczelinowania.

Tragiczny jest poziom świadomości o odpowiedzialności za życie ludzkie polskich parlamentarzystów i ekspertów. Nawet w tzw. pracy naukowej z Łebienia z roku 2011, mającej na celu oszacowanie wpływu technologii HF na środowisko nie podano składu płynu do hydroszczelinowania, a zarzuty i pytania organizacji społecznych nigdy nie zostały odpowiedziane.
Także na moją prośbę o podanie składu płynu HF z katastrofy pod Bytowem inspekcja sanitarna z Gdańska i Bytowa nie odpowiedziała. (http://bejda.blogspot.de/2012/08/bytow-wypadek-bnk-petroleum-przekracza.html )

Ci ludzie u władzy, całkowicie ignorują obywateli oraz rozpowszechniają informacje nieprawdziwe, po prostu kłamią bezczelnie.
Parlament Europejski przy rozpatrywaniu tematu zagrożeń przez poszukiwanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, nie włączył badań z Łebienia do indeksu prac pod dyskusję, gdyż poziom pracy badawczej Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Państwowego Instytutu Badawczego był za słaby. Wg mnie ta praca to raczej prospekt reklamowy zrobiony na zlecenie koncernów wydobywczych. ( Patrz adres jw.)

Co robić? Ci chciwi ludzie, te marionetki, prędzej pozbawią ludzi wody pitnej niż sami zrezygnują ze swoich łapówek i przywileji. Są oni całkowicie nieodpowiedzialni, zdrowie obywateli, interes Narodu się dla nich nie liczy. Alternatywą są inne metody technologiczne patrz "Studnia bez wody", ale i tak to są za słabe sygnały.

Jest dobre wyjście:
Podpisz petycję, która właściwie nie jest petycją, przy a odpowiedniej ilości podpisów zamieni się ona w akt prawny.

Podpisz Akt Woli Narodu
(więcej wyjaśnień możesz też naleźć na interia
pod