27 mar 2012

Pikieta-Protest w dniu 31.03.2012 o godz.12tej w Klukowej Hucie
 
Petycje, dyskusje, protesty to socjotechniki dla przeczekania i skanalizowania energii społecznej. Koncerny w tym czasie cały czas wiercą, kradną wam czystą wodę i wstrzykują do pokładów wodonośnych zatrutą płuczkę!

Podobnie jest na zachodzie, tutaj protestują, dyskutują gdyż referenda gminne np. w Niemczech mają ograniczoną moc wykonawczą i nie mają praw (legislacyjnych) do tworzenia prawa. Wy natomiast w Polsce macie jeszcze to wspaniałe prawo do referendów lokalnych na wniosek mieszkańców. Możecie przez referendum lokalne zabronić odwiertów poszukiwawczych na terenie gminy, czy województwa. W ten sposób gmina Mielno zabroniła badań wstępnych oraz lokalizacji energetyki atomowej w nadmorskiej wiosce Gąski!

Plakatowanie w gminie Stężyca, Sulęczyno i Sierakowice

Czy będzie takie zaangażowanie dla przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców zakazującego wszelką działalność górniczą i geologiczną?Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi zaprasza na Pikietę-Protest pierwszą w Polsce przeciwko szczelinowaniu i wydobywaniu gazu łupkowego na Kaszubach i w całej Polsce. 


Żądamy całkowitego zakazu i wprowadzeniu moratorium na szczelinowanie i wydobywanie gazu łupkowego. Oplakatowaliśmy gminy Stężyca, Sulęczyno i Sierakowice a we wtorek zawiesimy banery w Klukowej Hucie, Stężycy, Sulęczynie i Sierakowicach.

Nie damy zrobić ze Szwajcarii Kaszubskiej terenów przemysłowych. Niech te piękne tereny pozostaną dla przyszłych pokoleń tak urokliwe, jakie są dzisiaj.

Mówimy NIE Rządowi dla gazu łupkowego
mówimy TAK dla energii odnawialnej nieszkodzącej NASZEMU Środowisku.
             Prezes Stowarzyszenia Hieronim Więcek

Uwaga!

Na stronie FB Stowarzyszenia Kaszuby dla Pokoleń
podano fałszywą informację, że: 
"dla pojedynczego odwiertu i procesu szczelinowania potrzeba od 10 tys. do 15 tys. metrów sześciennych wody w ciągu roku. To tyle, ile niewielkie kaszubskie jeziorko. A tych odwiertów mają być setki. Pierwsze pytanie brzmi: skąd wziąć takie ilości wody?, a drugie: co zrobić z już zużytą? Jeśli wodę pobierze się z rzeki i zatłoczy do głębokiego poziomu, to zostaną zubożone zasoby wód powierzchniowych. Takiej zużytej wody nie będzie można bezpośrednio wpuścić z powrotem do rzeki. Zgodnie z ramową dyrektywą wodną Unii Europejskiej już w 2015 roku wszystkie rzeki, jeziora mają mieć przynajmniej trzecią klasę czystości." 
Faktem  jest, na podstawie odwiertów w USA oraz pracy badawczej PIG z lutego 2012 roku, w jednym odwiercie próbnym Łebień LE-2H w Rekowie, gmina Nowa Wieś Lęborska, zużyto około 20 tysięcy metrów sześciennych wody - czyli 20 milionów litrów na jeden tylko odwiert w ciągu trzech miesięcy. W informacji Stowarzyszenia chodzi więc o ilości podane na jeden odwiert, a nie na jeden rok!

In Texas: You know, we can live without oil, but we can't live without water. We have to have water. (Wiesz, możemy żyć bez ropy, ale nie możemy żyć bez wody. Musimy mieć wodę.)


2012/3/28 hieronim więcek <hwiecek_xl@wp.pl>

Panie Krzysztofie dziekuje za sprostowanie widocznie jakaś pomyłka sie wkradła.
Pozdrawiam Hirek

----

2012/3/28 Uwaga K.P.:  fałszywa informacja jest w dalszym ciągu widoczna na stronie Stowarzyszenia na FB

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"