31 lip 2013

Nie macie władzy nie pomagajcie im na was zarabiać - w sprawie listu Starosty Lęborskiego

Zamiast narzekania przypominającego szczekanie wsiowych kundli, spróbujmy RAZEM odebrać legitymację do rządzenia pasożytom, złodziejom, zdrajcom, przyklejonych do osi zła PO-■-PiS (podobne programy, wspólnie przegłosowane ustawy popierające atom, łupki, napromieniowanie mikrofalami, przymusowe szczepienia, niszczenie środowiska, panoszenie globalnych koncernów).


Przebudujmy Polskę przy pomocy udziału społeczeństwa, w opcji biurokratycznej i demokracji kulistej.

 Kontrola władzy w Polsce przez BIUROKRACJĘ NARODOWĄ.

AKT WOLI NARODU jest najtańszą i przy odpowiedniej ilości ludzi, najskuteczniejszą metodą przebudowy Polski od podstaw.

Ratuj Polskę
Podpisz.
http://petycjeonline.com/akt
Lębork, 31. lipca 2013r.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lęborskiego!

Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do współpracy w realizacji programu „Razem o łupkach”, który wdrażany jest jedynie w siedmiu powiatach Polski, w tym w Powiecie Lęborskim. 

Na terenie Powiatu Lęborskiego kontynuowane są prace poszukiwawcze gazu z łupków. Kolejne etapy, zależne od efektów badań i analizy ekonomicznej, mogą wiązać się z ewentualnym wydobyciem tego surowca na terenie Pana gminy. Istotne jest, aby już na etapie poszukiwań pozostawać w szczególnym i stałym kontakcie ze społecznością lokalną. 

Wychodząc naprzeciw potrzebie przekazywania rzetelnej informacji nt. gazu z łupków oraz uwzględniając potrzebę możliwości uzyskiwania przez mieszkańców gminy fachowej wiedzy w tym zakresie, Powiat Lęborski włączył się w realizację inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego - programu „Razem o łupkach”. Głównym założeniem programu jest idea dialogu publicznego między wszystkimi zainteresowanymi partnerami społecznymi w tej kwestii.

Koncepcja programu opiera się na dwóch filarach: Zespole Koordynującym(ZK), funkcjonującym na poziomie samorządu poszczególnych województw uczestniczących w programie, oraz Lokalnych Komitetach Dialogu(LKD), powoływanych przez lokalne władze samorządowe (gminne lub powiatowe) w województwach objętych programem.

Zespoły Koordynujące (ZK) będą prowadzone przez odpowiednich pełnomocników marszałka ds. gazu łupkowego. W ich składzie znajdą się koordynatorzy Lokalnych Komitetów Dialogu oraz eksperci (naukowcy, inżynierowie specjalizujący się w tematyce gazu łupkowego, a także eksperci od edukacji i szkoleń, promocji, kontaktów z mediami i PR), zaproszeni przez marszałków do współpracy przy realizacji programu na poziomie wojewódzkim.

Dzięki takiej konstrukcji ZK będą mogły nie tylko koordynować działania komunikacyjne, ale także utrzymywać stały kontakt z LKD, służąc za pomost między lokalnymi i regionalnymi władzami samorządowymi oraz wspierając je w prowadzonych działaniach. Zadaniem ZK będzie także przekazywanie informacji i propozycji rozwiązań konkretnych kwestii z poziomu lokalnego na poziom centralny.

Lokalne Komitety Dialogu (LKD) są podstawową instytucją prowadzenia dialogu działającą na poziomie powiatu bądź gminy. Działalność LKD opiera się na oddolnej inicjatywie władz samorządowych i mieszkańców. LKD skupiają przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej (wójtowie, radni, sołtysi, urzędnicy), stowarzyszeń lokalnych, lokalnych liderów opinii oraz ekspertów i urzędników instytucji państwowych i samorządowych. Głównym celem LKD jest stworzenie platformy współpracy i dialogu między społecznością lokalną, koncesjonariuszem inwestującym w gaz łupkowy, przedstawicielami władz samorządowych oraz instytucji publicznych.

Idea LKD oparta jest na sprawdzonym w krajach Europy Zachodniej modelu grup roboczych czy „obywatelskich komórek planistycznych”. Działalność LKD jest organizowana przez wyznaczonego przez wójta lub starostę pełnomocnika ds. dialogu, pełniącego funkcję koordynatora LKD i reprezentującego go w Zespole Koordynującym.

Wyłonienie Lokalnego Komitetu Dialogu wymaga odpowiedniej diagnozy społecznej. W tym celu przygotowana została specjalna ankieta. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą i jednocześnie gorąco zachęcam do wypowiedzenia się ws. poszukiwań gazu łupkowego w formie elektronicznej.


Powodzenie prowadzonego badania jest szczególnie istotne ze względu na intensyfikację prac poszukiwawczych oraz możliwość potencjalnego wydobycia gazu z łupków na terenie gmin Powiatu Lęborskiego.

Zebrane informacje posłużą do precyzyjnego określenia stanu wiedzy, obaw i oczekiwań interesariuszy wydobycia gazu z łupków na terenie gminy. Zostaną one także wykorzystane w procesie tworzenia i funkcjonowania Lokalnego Komitetu Dialogu, który w swej pracy skupi się m.in. na pozyskanej z ankiet wiedzy.

Program Razem o Łupkach, będący główną platformą dialogu o gazie łupkowym w województwie, uzyskał dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program realizowany jest na terenie Polski północnej, obejmuje trzy województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Będzie prowadzony do końca 2014 roku. Koordynatorem programu jest Fundacja FREE, zaś partnerami regionalnymi przedsięwzięcia są: Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"oraz Warmińsko –Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Patronat nad programem objęli Minister Środowiska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z poważaniem
Wiktor Tyburski
Starosta Lęborski

5 komentarzy:

 1. niestety Panie Puzyna, demokracja bezpośrednia narazie jest niemożliwa do wprowadzenia bo jestsmy pod okupacją żydowską!
  Referenda do droga do nikąd !
  Więcej w wystąpieniu Pawła Ziemińskiego,które warto rozpowszechniać !
  http://www.youtube.com/watch?v=r-flwQNYiTs&feature=share
  Oburzeni obywatele" - neosolidarnościowa droga donikąd pod sk..

  OdpowiedzUsuń
 2. Szanowny Panie Puzyna,

  uprzejmie prosimy o artykuł o udowodnionym zamachu stanu w Polsce a zwłaszcza umieszczenie Listu otwartego do Narodu Polskiego z 27.07.2013r., wystosowanego przez Pana Tadeusza Cichockiego: www.tcichocki.pl

  Pan ma w tym swój udział: www.umstno.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hej ty z wariatkowa, naucz się wreszcie podawać adres internetowy.
   Najpierw sprawdzasz, czy funkcjonuje, a potem wpisujesz.

   Usuń
 3. Polska to nie wariatkowo Panie Puzyna!!!

  http://www.tcichocki.pl/

  OdpowiedzUsuń
 4. Należy jednak pamiętać o tym, że większość ludzi jest - nie owijając w bawełnę - głupia. Jest więcej ludzi głupich niż mądrych, więc takie referenda to nic dobrego. O łupkach nie mają żadnego pojęcia, mogą sobie wybierać kotly gazowe do mieszkania, a nie decydować o takich ważnych sprawach.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"