4 lip 2013

Pacyfikacja mieszkańców Żurawlowa, dramatyczny apel do PolakówW dniu 3 lipca 2013 04:21 użytkownik Claude TATON  napisał:

Wtorek, 02 lipca 2013- KOMUNIKAT PRASOWY od komitetów i stowarzyszeń walczących z przemysłem gazu łupkowego ropy naftowej i gazu węglowego

Francuskie komitety i stowarzyszenia walczące z przemysłem ropy naftowej gazu łupkowego i gazu węglowego dowiedziały się, że rozkaz eksmisji z okupowanego terenu rolnego został podpisany przez Wojewodę przeciwko rolnikom i mieszkańcom wsi Żurawlów.

Od 03 czerwca 2013 r., miejscowi tego regionu walczą przeciwko międzynarodowemu koncernowi Chevron, sprzeciwiają się projektowi badań sejsmicznych. Przecież wiedzą, że po tych badaniach zainstalowana będzie wieża odwiertowa do wydobywania gazu łupkowego na ich obszarze.

On chcą chronić i bronić swojej ziemi przed szkodami wywołanymi przez ten przemysł, którego rozwój doprowadzi do skażenia ich wody, ziemi, i powietrza.

Podczas poprzednich badań sejsmicznych mieli już do czynienia z problemami zanieczyszczenia wody w ich studniach artezyjskich. 

Woda zrobiła się nagle mętna, prawdopodobnie na skutek wibracji związanych z pracami sejsmicznymi  prowadzonymi metodą wybuchową. W każdym razie woda była potem niezdatna do spożycia.

Francuskie komitety i stowarzyszenia walczące z przemysłem ropy naftowej gazu łupkowego i gazu węglowego stanowczo potępiają ww. rozkaz eksmisji i użycia środków przymusu bezpośredniego przez siły porządku publicznego przy jego egzekwowaniu, podczas gdy Chevron nie chce nawet słuchać mieszkańców tego regionu i władz lokalnych- ulegając naciskom rządowym, nie mają nawet prawa pomagać przy rozwiązaniu tego trwającego konfliktu.

Potępiamy decyzję eksmisji, która następuje po wielokrotnych próbnych operacjach zastraszania, po rożnych formach niedopuszczalnego nacisku, wywierania sankcji nie tylko przeciwko rolnikom zagrożonego obszaru, ale również przeciwko starającym się dostarczyć im wsparcie polskim stowarzyszeniom.

Przecież te rzeczy nie powinny mieć miejsca w kraju należącym do Unii Europejskiej!

Jesteśmy oburzeni stosowaniem wyżej opisanych metod i stworzeniem atmosfery strachu. Tym bardziej, że działania tego rodzaju celowo i kłamliwie podważą zaufanie z strony opinii publicznej do uzasadnionego i pokojowego protestu, który popieramy.

Nasi polscy przyjaciele przypominali nam, że "wszystkie koncesje otrzymane przez Chevron od Polskiego Ministerstwa Środowiska znajdują się na trzech największych zbiornikach wód podziemnych. W związku z tym można ocenić ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na dużą skalę w tym regionie, jako bardzo wysokie ".

Nasi polscy przyjaciele i my nie mamy wątpliwości. Po prostu nie możemy dopuścić, by firma bezkarnie zniszczyła całe obszary i krajobrazy cierpliwie zagospodarowane przez pokolenia, z szczególną troską o ochronę przestrzeni i nie marnowania zasobów do dyspozycji.

Nie zgadzamy się z tym, że w Polsce lub w innym kraju, całe obszary życia, całe obszary i zasoby wód, należące do wspólnego dziedzictwa kulturowego, naturalnego zostały w sposób nieodwracalny zawłaszczone przez koncerny gazowe i naftowe ukierunkowane wyłącznie na zyski własne.

Apelujemy do Polskich władz o wycofanie rozkazu opuszczenia terenu, gdzie odbywa się uzasadniony protest mieszkańców. Przez egzekwowanie tego rozkazu może dojść do eskalacji konfliktu.
Prosimy Polskie władze o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia wycofania się firmy Chevron z tych terenów i zapobiec znaczącemu zniszczeniu związanemu z wydobyciem gazu łupkowego.

Ani tu, ani gdzie indziej - Ani dziś ani jutro!


Sygnatariusze: 
Collectif Basta ! Gaz Alès (30 Gard), Collectif Roquedur - le Vigan (30 Gard), Collectif Causse Méjean - Gaz de schiste NON ! (48 Lozère), Inter-collectif du 22 septembre sud (30 Gard- 34 Hérault), Collectif stop gaz de schiste 69 (69 Rhône-Alpes), Collectif Isérois Stop GRHM 38 (38 Isère), Collectif 91 NON au gaz de schiste (91 Essonne), Collectif Montpellier et Littoral contre les gaz de schiste (34 Hérault), Collectif non au gaz de schiste Pays de Savoie et de l'Ain (73, 74 01, Savoie, Haute Savoie, Ain), Ecolectif Dégaze Gignac et Environs (34 Hérault), Collectif d'Anduze (30 Gard), Collectif de Florac (48 Lozère), Association Stop au gaz de schiste-Non al gas d'esquist 47 (47 Lot et Garonne), Collectif citoyen du Narbonnais - Non Gaz et Pétrole de Schiste (11 Aude), Collectif Garrigue - Vaunage ( 30 Gard), Collectif Île de France contre les gaz et pétrole de schiste (région Île de France), Collectif 07 Ardèche (07 Ardèche), Collectifs 83 Non au Gaz de Schiste (83 Var) .
Ważna uwaga
Komunikat  powyżej tłumaczyłem nieodpłatnie  w Kartuzach dnia 02-07-2013 r., na prośbę francuskich komitetów anty-łupkowych.
Jest to ostatnie tłumaczenie tego rodzaju, które wykonuję za darmo. Następne tlumaczenia kierowane będą do biura tłumaczeń w Kartuzach.
Z poważaniem
Gérard Lemoine, Kartuzy, 03-07-2013
 *******************************
Remarque importante
Le commniqué ci-dessus a été traduit par mes soins en Polonais à  Kartuzy (POLOGNE), le 02-07-2013 à la demande d'un comités français anti-gaz-de-schiste. 
C’est la dernière la dernière traduction de ce genre que je réalise gratuitement. Les traductions à venir seront traitées par l'office de traduction de Kartuzy.
Salutations distinguées.
Gérard Lemoine, Kartuzy, 03-07-2013
-----------
Uwaga, z braku czasu poprawiłem częściowo, bez konsultacji z panem Lemoine
Krzysztof Puzyna


Jak możesz pomóc?
STOP WYDOBYCIU GAZU ŁUPKOWEGO!
Wspieramy protest mieszkańców Żurawlowa i okolic

6 lipca 2013 roku o godz. 14.oo odbędzie się w Lublinie solidarnościowy protest z mieszkańcami Żurawlowa na Zamojszczyźnie przeciwko inwestycji prowadzonej przez międzynarodową korporację Chevron.

Wspieramy mieszkańców, którzy już ponad miesiąc w liczbie ponad 150 osób blokują teren na którym Chevron chce prowadzić poszukiwania gazu łupkowego. Do protestu dołączają kolejne wsie: Rogów, Szczelatyn, Siedlisko.
Protest w Żurawlowie to nie tylko walka mieszkańców o ich domy i rodziny, ale także walka z globalną korporacją: jej chciwością i arogancją wobec decyzji społeczności lokalnych.

Chcemy, by Ministerstwo Środowiska, na wniosek mieszkańców Żurawlowa poparło delegalizację koncesji firmy Chevron na poszukiwanie gazu łupkowego na Lubelszczyźnie.

Stosowana przez Chevron technologia szczelinowania hydraulicznego jest niebezpieczna dla środowiska, prowadzi do:
- zużycia dużych ilości wody
- produkcji toksycznych ścieków
- zanieczyszczenia powietrza
Ponadto, działania firmy Chevron na świecie wskazują na lekceważenie przez nich praw człowieka.

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Żurawlowa i okolic 6 lipca (sobota) o godz. 14:00 na Placu Litewskim w Lublinie.


Podczas pikiety wystąpi zespół samby „Wschodni Sambastion”, a także będziemy tworzyć fotopetycję: Każdy/a będzie mógł zrobić sobie zdjęcie z tabliczką wyrażającą sprzeciw wobec działań koncernu Chevron w Żurawlowie oraz solidarność z mieszkańcami gminy Grabowiec na Lubelszczyźnie. 


Zdjęcia w formie fotopetycji opublikowane zostaną na stronie http://occupychevron.tumblr.com/
Bądźcie z nami!
Tylko wspólna solidarność daje nam szansę na zwycięstwo.

lub
kliknij ten link z adresami i dalszymi pomysłami pomocy

5 komentarzy:

 1. Dlaczego występują o unieważnienie tylko koncesji dla firmy Chevron?
  Dlaczego nie o uniewaznienie wszystkich koncesji wydobywczych na wszystkie polskie bogactwa naturalne łącznie z metalami ziem rzadkich, wydane przez nielegalne władze w Polsce, bo wyłaniane w wyniku fałszowanych wyborów. Więcej na www.umstno.com .

  OdpowiedzUsuń
 2. PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Skontaktuj się z autorem petycji Wystąpienie do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 2013-07-02 09:30 Łowicz,
  Złapane w sieci: http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Najnowszy-spot-Solidarnej-Polski-NOWE-PANSTWO-NOWA-KONSTYTUCJA-Odezwa-do-Platformy-Oburzonych
  01.07.2013r. Szanowny Pan Lamberto Zannier Sekretarz Generalny Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie W związku z naszym wystąpieniem " Alarm ! Udowodniony zamach stanu w Polsce. O zakaz wydobywania węglowodorów w EU",(w załączeniu do emaila) do instytucji Unii Europejskiej jak też z uwagi na fakt nie podania się do dymisji, na wezwanie Tadeusza Cichockiego w imieniu Narodu Polskiego, w terminie do 30.06.2013r. osób sprawujących bezprawnie władzę w Polsce, zwracamy się o niezwłoczną pomoc w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów aby zapobiec grożącym rozwiązaniom siłowym. W liście otwartym z 25.04.2013r., do Sądu Najwyższego i Prokuratury Generalnej Tedeusz Cichocki alarmuje: www.tcichocki.pl , www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf "

  OdpowiedzUsuń
 3. cd.
  "W liście otwartym z 25.04.2013r., do Sądu Najwyższego i Prokuratury Generalnej Tedeusz Cichocki alarmuje: www.tcichocki.pl , www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf " Wybory powszechne i referenda to podstawa sprawiedliwego funkcjonowania państwa. Ich wyniki muszą, więc być zgodne z wolą suwerena w sposób niepodważalnie udokumentowany. ZAKOŃCZENIE - OSTATECZNE OSTRZEŻENIE DLA WŁADZY W POLSCE Niniejsze wezwanie jest kolejną, prawdopodobnie ostatnią próbą i okazją do pokojowej naprawy państwa. Cierpliwość Narodu Polskiego jest ograniczona i bardzo nadwyrężona. W sytuacji, gdy władza nie umie dostrzec swej indolencji lub (co niestety jest dużo bardziej prawdopodobne) celowo działa na szkodę naszej Ojczyzny, gdy oficjalnie mówi się o zwierzchności Narodu a w praktyce pozbawia się go możliwości efektywnego wpływania na losy kraju, podejmowania pracy i ochrony zdrowia, gdy większość Polaków nie może liczyć na lepszych przedstawicieli w kolejnych wyborach, bo nie dają one gwarancji uczciwości i dowodów zgodności z wolą wyborców, gdy władza odgradza się kordonami policji od demonstrantów i nie zamierza oddać sprawowanych funkcji, gdy obywatel potrzebny jest jedynie do tego, aby harował na jej utrzymanie, gdy żadna instytucja w państwie nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać takiej sytuacji suwerenowi nie pozostanie nic innego jak walczyć z taką władzą o swoje konstytucyjne i naturalne prawa oraz żywotne interesy Polski. Przestrzegam konstytucyjne organa władzy w Polsce a w szczególności osoby, które bez okazania mandatu społecznego podają się za Prezydenta RP, Premiera Rady Ministrów oraz Marszałków Sejmu i Senatu, że kontynuowanie prezentowanej przez was postawy doprowadzi do nieobliczalnej w skutkach tragedii. Jeszcze macie szansę na uniknięcie odpowiedzialności za ofiary w ludziach i straty materialne, do jakich prowadzi wasza polityka. Tą szansą jest wasza rezygnacja z pełnionych funkcji. W przypadku nie zrealizowania niniejszego wezwania a także braku innych, konkretnych działań i propozycji zmierzających do radykalnej i niezwłocznej naprawy państwa, Naród Polski postawiony w sytuacji bez innego wyjścia będzie przez was zmuszony do działań ekstremalnych! Naród Polski/suweren, zwierzchnik władzy w Polsce będzie mógł np.: 1. Uznać obecne organa władzy za nielegalne i okupacyjne, działające na szkodę Polski i Polaków. 2. Uznać każdego, współpracującego z władzą okupacyjną za kolaboranta współ- odpowiedzialnego za działanie na szkodę Polski i Polaków. 3. Uznać prawo (w części działającej na szkodę Polski i Narodu Polskiego) za nielegalne.

  OdpowiedzUsuń
 4. 4. Poinformować placówki dyplomatyczne innych państw, że wszelkie zobowiązania i decyzje władz okupacyjnych w Polsce są sprzeczne z wolą suwerena i z tego powodu nielegalne. 5. Wezwać wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro ich Ojczyzny i którzy z różnych powodów pracują w administracji państwowej, policji, sądach, straży miejskiej, …, do rezygnacji z pracy/służby i zaniechania wszelkich kontaktów z władzami okupacyjnymi. Niestety istnieje ryzyko, że w sposób niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów. 6. Skazać wszystkich okupantów i ich kolaborantów na karę śmierci za dokonanie zamachu stanu oraz działania na szkodę Polski i Narodu Polskiego. 7. Stworzyć możliwie jak największą liczbę zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie organizowanych i zarządzanych oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu najlepiej znanych sobie, zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich (np. wykonywania w imieniu suwerena wyroków egzekucji) oraz osoby starsze, schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji monitoringu,…. 8. Starannie, samodzielnie i niezależnie przygotowywać przez każdy z oddziałów OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstsze różne działania przeciwko wrogom. Ewentualną współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny (niebezpieczeństwo inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.

  OdpowiedzUsuń
 5. 9. Stopniowo, systematycznie i sukcesywnie aż do obalenia okupanta realizować „dożynanie watahy” np. metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu. 10. Wezwać wszystkich zmuszonych do emigracji patriotów polskich do udzielania wszelkiej możliwej pomocy oddziałom OKNP. 11. Po obaleniu okupanta powołać Konwent Narodowy (w jego skład dopuszczać jedynie rodowitych Polaków o nieposzlakowanej przeszłości) w celu ustanowienia nowego prawa wyborczego (np. wprowadzającego jawność wyborów, likwidującego obowiązek zebrania 100 000 podpisów osób popierających kandydatów na urząd Prezydenta RP, zakaz udziału w wyborach obcokrajowców,…) oraz Narodową Komisję Wyborczą w celu przygotowania i przeprowadzenia prawdziwie demokratycznych wyborów głowy państwa. 12. Wybrać najlepszego z dostępnych kandydatów na Urząd Prezydenta RP. On powinien zaproponować nowelizację Konstytucji RP oraz kolejne reformy i sposoby ich realizacji. Powinny one podlegać ocenie suwerena w ogólnonarodowym referendum. 13. Nadzorować Prezydenta RP oraz reformy realizowane przez ustanowioną władzę. Polacy nie życzą sobie i nie pozwolą, aby władzę w ich Ojczyźnie sprawowały pseudo elity uważające się za lud wybrany przez Boga a resztę obywateli za niewolników/gojów. Polska nie tylko nie zginęła i nie zginie póki my żyjemy, ale nadchodzi czas jej wyzwolenia spod panowania okupantów, wprowadzania reform i rozwoju czas, kiedy inne narody będą nas uważać za wzór godny naśladowania. Uwaga: Właśnie przed chwilą otrzymałem list z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o odmowie wszczęcia śledztwa (w załączeniu). Mamy, więc następującą sytuację: Suweren – władza zwierzchnia w państwie nie ma dowodów na to, że w konstytucyjnych organach władzy w Polsce (a co z tym związane – również i innych) pełnią funkcje jego przedstawiciele. Zgłaszanych jest wiele oficjalnych skarg wyborczych, istnieje szereg możliwości fałszowania wyborów powszechnych oraz powodów do tego, aby sądzić, że z nich korzystano, stan państwa i przeważającej części Narodu Polskiego jest coraz gorszy i zbliża się do agonalnego a jakiś prokurator (nieokreślony z imienia i nazwiska), utrzymujący się z pieniędzy podatników anonimowo podejmuje decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa bez uzasadnienia w fundamentalnej sprawie dla całego państwa i Narodu! To skandal, tak dłużej być nie może! To jest ewidentne działanie na szkodę Polski i Polaków! Żądam w tej sprawie wyjaśnień, wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do decydenta oraz oficjalnej informacji na ich temat. Informuję, że jeżeli najpóźniej do dn. 30 czerwca 2013r. organa państwa nie przedstawią mi dowodów na to, że władzę w Polsce sprawują przedstawiciele Narodu Polskiego a instytucje państwa będą funkcjonować w dotychczasowy (niezgodny z interesem Narodu Polskiego) sposób będę otwarcie nawoływał do siłowego ich obalenia. Już teraz proszę Naród Polski, aby ewentualne zgładzenie mnie lub moich bliskich, aresztowanie, czy też inne szykanowanie przez „nieznanych” sprawców potraktował jako czytelny sygnał do rozpoczęcia walki na śmierć i życie np. w sposób przedstawiony powyżej Tadeusz Cichocki " Mamy nadzieję że Szanowny Pan, kierowany zrozumieniem dla tragicznej sytuacji w Polsce, podejmie niezwłoczne i skuteczne działania w celu pokojowego rozstrzygnięcia w obronie i w interesie Narodu Polskiego. Z poważaniem Maria Bejda, Teresa Wojda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu OBYWATELSKI RUCH OPORU

  OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"