30 lis 2013

Niemcy, łupki, krytyka umowy przez partię Zielonych.

Kilonia, Minister Środowiska Szlezwik-Holsztynu Robert Habeck z partii Zielonych skrytykował moratorium dotyczące hydroszczelinowania, w umowie przyszłej koalicji rządowej z unii CDU i CSU oraz SPD. 

Postanowienia tej umowy nie idą wystarczająco daleko. "Potrzebujemy jasnej regulacji prawnej, aby wyeliminować toksyczny dla środowiska Fracking. Sformułowania w umowie koalicyjnej partii unijnych CDU/CSU oraz SPD brzmią dobrze, ale po dokładnej analizie nie stanowią prawdziwego przełomu" powiedział Habeck. 

Zarzucił on przyszłej koalicji rządowej, że umowa koalicyjna opierająca się na postanowieniach, które w zasadzie już zostały wdrożone (patrz poprzedni artykuł "Koalicja w Niemczech: woda pitna  i zdrowie ludzi mają absolutne pierwszeństwo."). "Koalicjanci sprzedają umowę, jako skuteczny zakaz hydroszczelinowania (Frackingu). Natomiast zmiany do ustawy o gospodarce wodnej oraz w raporcie oddziaływania na środowisko przykrywają tylko konieczność reformy prawa górniczego. Naturalnie moratorium jest lepsze niż nic, ale perspektywa prawdziwego zakazu nie powinna zostać przymglona"  powiedział dzisiaj 30 listopada 2013 r. Minister Robert Habeck.
Niemcy przez moratorium chcą obejść żądania koncernów, jak np. Exxon Mobile, mających stare licencje na zatruwanie hydroszczelinowaniem na podstawie przepisów umowy górniczej, którą słusznie krytykuje minister Habeck.

Aby uwolnić ze skały łupkowej gaz ziemny, firmy wydobywcze stosują szczelinowanie hydrauliczne polegające na wpompowywaniu pod wysokim ciśnieniem, w skałę żrących i po części bardzo trujących chemikaliów (Marcellus Shale), a tu wariant zbiorczy zebrany przez Agencję Środowiska EPA, USA (nazywanymi w Polsce: "przyjaznymi dla środowiska dodatkami, środkami dezynfekującymi, mydłem lub perfumami" itd.)

Dalszym polskim aspektem robienia z Polaków debili, jest jakieś tajne rozporządzenie zabraniające ustalać konkretne nazwy składników płynu szczelinującego, lub być może polscy chemicy z WIOŚ, czy PiG (Raport końcowy) nie mają wiedzy ani analizatorów spektralnych by ustalać nazwy związków chemicznych, by sprawdzać dopuszczalne stężenie składnika wg norm UE, oraz jego dopuszczenie do hydroszczelinowania.

Wydaje się, że jest to specjalny wpływ koncernów wydobywczych, głównie z USA, nad zainstalowaną grupą przestępczą u władzy w Polsce by zamieniać  przez "proroków" polską opinię publiczną- patrz propaganda w Radio Maryja, na opinię nieświadomych baranów i owieczek. 

Skutki uboczne Frackingu to przedostawanie się chemikaliów do pokładów wodonośnych. Pokłady wodonośne transportują, mieszaninę trucizn z wodą na każdą wysokość i głębokość m.in. do podziemnych zbiorników wody pitnej i nawet gruntowej.  

Następuje karygodne niszczenie zasobów wody pitnej oraz wody gruntowej. Zatrucie wody gruntowej następuje m. in. przez rozszczelnianie i pękanie rur w procesie starzenia się izolacji, zmęczenia betonu i rur pod wpływem wysokiego ciśnienia, agresywnych chemikaliów oraz upływu czasu i oddawania do pokładów wodonośnych i środowiska naturalnego trującej płuczki, płynu hydroszczelinującego oraz metanu.. 

Statystykę pękania (lub tu http://iddd.salon24.pl/397656,lupki-i-mikrofale-list-do-ojca-dyr-rydzyka ) zrobiono na podstawie ponad 6700 otworów w zatoce meksykańskiej.)

Napisał powyższy tekst, na zlecenie "czerwonych", "bolszewik", "agent Gazpromu" i przyjaciel "Timura i jego drużyny", którego ulubioną piosenką jest "Кипучая, могучая, страна моя".

Krzysztof Puzyna


2 komentarze:

 1. http://www.fxenergy.com/files/news_releases/130314a.pdf
  Z raporu na stronie FX Energy wynikałoby, firma ta intensywnie wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce i czerpie z tego wielkie korzyści. Nie określa się na podstawie jakich umów sprzedaje się te polskie węglowodory i gdzie. Czy może w ramach umowy z Gazpromem: polski gaz Amerykanie sprzedają Polakom?
  Z góry proszę o nie naruszanie moich dóbr osobistych a także o nie używanie wulgaryzmów.

  OdpowiedzUsuń
 2. Prokurator Generalny
  Rzeczypospolitej Polskiej
  Andrzej Seremet  Pilnie konieczne międzynarodowe zjednanie wobec najazdu nieproszonych gości do Polski, Ojczyzny Narodu Polskiego.  Jako autorki petycji PE 0578/2012, oraz m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, występujące w obronie Narodu Polskiego przed wszelkimi zagrożeniami domagamy się stanowczych, niezwłocznych działań w celu niedopuszczenia do wizyty Knesetu w Polsce.

  W ramach przepisanych prawem a także w ramach stanu absolutnego nadzwyczajnego zagrożenia jakim jest m.in przyjazd do Polski Knesetu w dniu 27.01.2014r. wzywamy Prokuratora Generalnego do podjęcia pilnych, niezbędnych kroków, w tym nadzwyczajnych celem uniemożliwienia dojścia wizyty izraelskiej do skutku.

  Za Krzysztofem Cierpiszem zgłaszamy że: “Funkcjonariusze naczelnych organów Państwa dopuściły się do powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa militarnego Państwa Polskiego, krajów sąsiednich, krajów członków Unii Europejskiej oraz krajów członków NATO – w postaci wprowadzenia ryzyka stanu wojennego lub nawet faktycznego stanu wojennego już istniejącego.”

  40 milionowy Naród Polski w naszej Ojczyźnie jest podstępnie osaczany i dręczony przez grupę pochodzenia żydowskiego, liczącą w Polsce oficjalnie zaledwie 7 tysięcy osób.
  link: “ Polscy Żydzi a fenomen żydokomuny “ http://izrael.org.il/opinie/2796-polscy-zydzi-a-fenomen-zydokomuny.html
  link: “ Stalinowskie korzenie KOR-u, SLD i Unii Wolności” http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/105092,stalinowskie-korzenie-kor-u-sld-i-unii-wolnosci

  Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela i USA jak też Unii Europejskiej.
  link: “ Tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima”
  http://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg
  http://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/
  http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny/

  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Europejskiej, Przewodniczący Rady Europejskiej oraz Komisarze Komisji Europejskiej oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie podjęli żadnych działań w obronie Narodu Polskiego, pomimo naszych prośb o pomoc w odsunięciu od władzy
  uzurpatorów, którzy nie posiadają legitymacji Narodu Polskiego do zajmowania stanowisk i urzędów, co zostało udowodnione w 2011r. z naszym udziałem przez K.Puzynę i w 2013 r. przez T.Cichockiego.
  link: umstno.com, www.umstno.blogspot.com ,
  link: tcichocki, www.tcichocki.pl

  OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"