1 lut 2012

Sprzeciw wobec manipulacji TVN24 w sprawie Żurawlowa.

Wobec braku reakcji dyrekcji TVN24 na nasze poniższe oświadczenie zdecydowałyśmy się na jego upublicznienie.
Mamy bezwzględne prawo walczyć o każdy skrawek Ojczystej Ziemi przed niszczycielskimi zakusami globalnych koncernów.
Nieprawdziwe i wielce krzywdzące jest stwierdzenie rzecznika prasowego Chevronu w programie TVN24 "Świat i Polska" wyemitowanym 20.02.2012r. o uczestnikach spotkania w Żurawlowie.

Łowicz 27.01.2012 r

Inicjatywa Obywatelska
Dorzecza Bzury i Słudwi
99-400 Łowicz Os. Kostka 12/9
tel 501149020
Dyrekcja TV24
www.bejda.iddd.de
www.lowiczanie.prv.pl
lowobywatel2@googlemali.com
lowiczanie@wp.pl

Oświadczenie
na okoliczność obraźliwych, naruszających nasze dobra osobiste treści wyemitowanych 20.01.2012 r w programie w TVN24 „Polska i Świat”
http://www.tvn24.pl/12690,1732166,0,1,awantura-w-zurawlowie-poszlo-olupki,wiadomosc.html

Ten wyemitowany materiał filmowy jest krzywdzący, obraźliwy i
dyskryminujący oddolny ruch obywatelski w obronie praw i własności Narodu Polskiego, którego jako Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi jesteśmy aktywnym i wiodącym przedstawicielem.
Poniża i naraża na utratę zaufania potrzebnego w działalności, realizacji zadań kluczowych dla ochrony obywateli przed zagrożeniami. Jest niedopuszczalną manipulacją. Materiał filmowy jest tendencyjny, przedstawia w złym świetle przeciwników okupacji Polski przez obce koncerny wydobywcze, które są powszechnie znane w świecie z łamania praw człowieka i niszczenia środowiska :

http://ebe.org.pl/przeglad-prasy/brazylia-wyrzuci-chevron-ze-swego-kraju.html
http://iddd.de/fracPL3.pdf,http://lubczasopismo.salon24.pl/polskaokiem24latka/post/
www.ithink.pl/artykuly/aktualnosci/polska/gaz-lupkowy-chevron-w-polsce-pomimo-lamaniapraw-czlowieka-w-birmie/

W spotkaniu w Żurawlowie 19.01.2012r. na zaproszenie mieszkańców uczestniczyła przedstawicielka Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi Teresa Wojda, od 1992 roku prezes i organizator działań Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, stypendystka Ministra Kultury 2000 roku, uhonorowana m.in. odznaką „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”, rozsławiająca Polskę poza granicami kraju poprzez łowickie prezentacje folklorystyczne http:// www.lowiczanie.prv.pl .

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi NIE JEST
ORGANIZACJĄ EKOLOGICZNĄ ANI EKOTERRORYSTYCZNĄ !
Jest oddolną, spontaniczną INICJATYWĄ OBYWATELI zatroskanych o los i przyszłość każdej polskiej rodziny. Jej członkowie nie są ekologami, ani ekoterrorystami. Skupia tysiące Polaków zamieszkałych na terenie Dorzecza Bzury i Słudwi oraz z Polski i z zagranicy, różnych specjalności zawodowych, zatroskanych o los i przyszłość terenów objętych koncesjami ropy naftowej i gazu ziemnego.
Oświadczamy, że nie jesteśmy związani z Gazpromem ani innymi obcymi, wrogimi Narodowi Polskiemu siłami.
Działamy społecznie bez niczyjego wsparcia finansowego. Wspólnie z K. Puzyną prowadzimy bloga m.in. dokumentującego nasze działania www.bejda.iddd.de
Stanowczo odcinamy się od pseudo działań organizacji nazywanych ekologicznymi, czy instytutów, fundacji złudnie mających w nazwie „Obywatelskie” a szczególnie od ekologów dla których gęś jest ważniejsza od człowieka.
Z uznaniem odnosimy się do oddolnych lokalnych inicjatyw obywatelskich i stowarzyszeń a także wszystkich obywateli stających w obronie Polaków i Polskości przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami sprowadzanymi przez władze publiczne.
Impulsem do powołania w 2011 roku Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi przy Stowarzyszeniu Regionalnym Wsi Urzecze ,”Łowiczanie” był sprzeciw wobec manipulacji medialnych, nie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, nie realizowania ustawowego obowiązku władz wszelkich szczebli zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa.
Dodatkowym impulsem do powstania Naszej Inicjatywy był sprzeciw rolników w gminie Zduny k / Łowicza wobec wprowadzenia programu „Natura 2000” i badań sejsmiki 2D w celu poszukiwania gazu ziemnego i składowania CO2 na tejże ”Naturze 2000” z pogwałceniem praw obywatelskich i zasad zrównoważonego rozwoju.

Podejmujemy działania zgodne z obowiązującym prawem.

W poczuciu troski o dobro wspólne jakim jest Polska napisaliśmy petycję do Rzecznik Praw Obywatelskich wobec faktu, że żadna organizacja ogólnopolska ani ekologiczna ani też zawodowa nie podjęła się zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. http://www.petycjeonline.com/
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
http://www.petycje.pl/petycja/7899/

Złożyliśmy protest wyborczy do Sądu Najwyższego wobec doskonale udokumentowanego przez Krzysztofa Puzynę oszustwa wyborczego informatyką (SKARGA W STRASBURGU !)
http://umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html,
Podejmowaliśmy inne działania jak m.in.
● protest przeciw „Naturze 2000”, składowaniu C02 i wydobyciu gazu łupkowego”
● akcja informacyjna o zagrożeniach na terenie gmin powiatu łowickiego połączona ze zbieraniem podpisów pod petycją
● udaremniliśmy próbę wprowadzenia na osiedlach w Łowiczu toksycznych podzielników ciepła w wyniku akcji informacyjnej i zorganizowania się mieszkańców a także złożenia wniosku do Prokuratury o ściganie winnych.
● akcję informacyjną w sprawie konieczności dochodzenia roszczeń od wojewody łódzkiego
● wystąpienie do Ministerstwa Środowiska o zakaz budowy małych elektrowni wodnych na Bzurze, na terenie „Natury 2000 „w Strugienicach, Sobocie , Klewkowie
● pomoc mieszkańcom w odwołaniach w sprawie MEW w Klewkowie, Strugienicach w tym m.in. zredagowanie odwołań i zażaleń.
● akcja mailowego, telefonicznego i osobistego informowania urzędów, mieszkańców powiatu łowickiego i kutnowskiego o zagrożeniach związanych z budową wiertni gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym
● kilkakrotne wizytowanie terenu wokół wiertni. Docieranie od domu do domu z ulotkami ostrzegającymi przed skutkami wydobywania gazu ziemnego w okolicznych miejscowościach. Spotkanie w świetlicy w Gołębiewie Nowym 07.10.2011r.
 • udział T. Wojda w Międzynarodowej Konferencji we Wrocławiu w dniach 19-20.09.2011 r. "Problem szczelinowania podczas wydobycia gazu łupkowego w Europie" z udziałem Jose Bove oraz w proteście przed Halą Stulecia we Wrocławiu i w na terenie wiertni w Siekierkach koło Poznania.
Ponadto złożyliśmy wnioski do Prokuratury w Łowiczu :

● przeciwko dyrekcji ZGM o niedopełnienie obowiązku należytej dbałości o mienie bloku mieszkalnego os. Kostka 10 w Łowiczu a tym samym stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.
● przeciwko Burmistrzowi Łowicza i Dyrektorce ZGM niedopełnienia obowiązku poinformowania o szkodliwości dla zdrowia i życia podzielników ciepła narzucanych tysiącom mieszkańców. Sąd odmawia wszczęcia śledztwa pod szyldem rozpoznawania listu żelaznego.
Wniosek o zbadanie i ukaranie winnych:
- naruszenia prawa własności około 200 rolników posiadających grunty przylegające do rzeki Bzury poprzez wywłaszczenie bez ich wiedzy i zgody.
- nie dopełnienia obowiązków należytego informowania i równego traktowania stron w związku z wprowadzeniem programu „Natura 2000” ( brak do tej pory informacji o wszczęciu śledztwa ).
- nie dopełnienia obowiązków należytego informowania o zagrożeniach związanych z :
a/ z objęciem terenu działaniem koncesji Ministerstwa Środowiska na poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
b/ przeprowadzeniem odwiertów geologicznych pod kątem podziemnego składowania skroplonego CO2
c/ budową elektrowni wodnych w Klewkowie i w Strugienicach na rzece Bzurze
● w sprawie wysypiska śmieci i uciążliwego przetwarzania toksycznych dla ludzi, zwierząt i środowiska odpadów w prywatnej posesji w Niedźwiadzie w bliskim sąsiedztwie gospodarstw rolnych. Prokuratura po upływie pół roku, 06.12.2011 r. wszczęła śledztwo a zbada ( o zgrozo!) tylko szkodliwość dla roślin.
● w sprawie udokumentowanego poświadczenia nieprawdy przez Wójta Gminy Zduny w piśmie związanym z budową małej elektrowni wodnej w Strugienicach o terminie złożenia naszego odwołania do Kolegium Odwoławczego.
Do Prokuratury w Kutnie o wstrzymanie odwiertu w Gołębiewie Nowym i spowodowanie zaprzestania praktyk okłamywania społeczeństwa terenów objętych koncesjami na wydobywanie gazu ziemnego konwencjonalnego i gazu ziemnego niekonwencjonalnego - łupkowego.

Nasza Inicjatywa nawołuje do obrony przed zagrożeniami grabieżą czy rugowaniem Polaków poprzez :
 • Odezwę do sędziów, prokuratorów... „ Stańcie w obronie praw i własności narodu”
 • Odezwę ” Brońmy Polskiej Ziemi” do mieszkańców Strzebieszewa i wszystkich wsi powiatu łowickiego ( ogłoszenie płatne w gazecie lokalnej 09.11.2011 r.)
 • Odezwę do Polaków” Brońmy Polskiej Ziemi przed okupacją koncernów wydobywczych gazu ziemnego”
 • Apel do Polaków z wszystkich zakątków świata „ Budźcie Polaków w Polsce”.
Wobec powyższego żądamy:
● przeproszenia nas w najbliższym programie "Świat i Polska" o treści
uzgodnionej z nami i opublikowania przeprosin na stronach internetowych TVN.
● emisji w programie " Świat i Polska" treści Apelu do społeczeństwa.
● rzetelnego zrealizowania i emisji materiału filmowego o
nieprawidłowościach przy odwiercie Kutno 2 w Gołębiewie Nowym,
stwierdzonych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska.
● przekazania rekompensaty finansowej na cele społeczne naszej Inicjatywy na konto: Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie" Bank PEKAO S.A. ul. Długa 27,99-400 Łowicz , NRB: 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910

Oczekujemy odpowiedzi w ciągu trzech dni.

Wyrażamy nadzieję, że Stacji TVN24 zależy na dobrej opinii społecznej, dobrym kontakcie z widzami i nie będzie konieczne podejmowanie przez nas dalszych działań w obronie naszych praw, dobrego imienia.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”
Forum Organizacji Pozarządowych na Rzecz Obrony
Praw i Własności Narodu

3 komentarze:

 1. Bardzo słuszne wystapienie. Wyrazy uznania za dotychczasowe dokonania i za to odważne wystapienie w obronie tych co sprzeciwiaja sie a równocześnie walczą o miejsce do zycia dla wszystkich co mieszkają na terenach zagrożonych.

  OdpowiedzUsuń
 2. Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi w pełni popieraja Inicjatywę Łowiczan zjednoczmy siły na spotkaniu 25.02.2012 w Sulęczynie o godz.17tej w Domu Strażaka.BROŃMY NASZEJ POLSKIEJ ZIEMI Mazowsza,Kaszub,Kujaw,Lubelszczyzny.Stowarzyszenie nasze nie pozwoli z Szwajcarii Kaszubskiej zrobić sera szwajcarskiego.

  OdpowiedzUsuń
 3. Obejrzałam materiał TVN-u i nie zobaczyłam w nim nic, coby uderzało w społeczność lokalną. Została natomiast ukazana buta i cynizm jankesów i p.Grażyny Bukowskiej /kiedyś, miłej pani z Panoramy/.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"