13 lut 2012

Petycja do PE- wyjaśnienia

Krzysztof Puzyna, 13.02.2012
Zbieramy poparcie przeciwko zatruwającemu wody pitne i użytkowe w Polsce hydraulicznemu szczelinowaniu. Podczas którego, przy wydobywaniu gazu z łupków są wstrzykiwane w matkę ziemię olbrzymie ilości trującej chemii. Petycja ma pokazać europosłom w Parlamencie Europejskim, że nie tylko w Rumuni, Bułgarii, Francji, Anglii, Irlandii, Hiszpanii są protesty przeciwko hydroszczelinowaniu, ale także i w Polsce!

Francuzi mają znowu problem. We Francji przed rokiem w styczniu zabronili  hydroszczelinowania (hydrofracking). Niestety, jak było do przewidzenia firmy próbują obejść ten zakaz. Aktualnie przedłożyły one wnioski o licencje na szukanie gazu w łupkach bez hydroszczelinowania. Pod pretekstem  badań firmy chcą wydobywać na 14 licencjach.
Oni podpisują, dlatego petycję by zmienić ramy prawne, by ludzie mieli też coś do powiedzenia. By zachować swoją wodę, by zachować swoją ziemię!

Jaki zysk Polacy mają podpisując petycję?
Polskim zyskiem będzie pokazać Europosłom, że w Polsce istnieje opozycja przeciwko łupkom.

Ja nie mam złudzeń, że taka petycja, czy inna nie będzie zrealizowana. Chodzi o zaprzeczenie lobbingowi polskich kłamliwym posłom, amerykańskim sprzedawczykom. Chodzi o zaprzeczenie europosłowi Sonikowi z jego raportem, że wszystko jest cacy i bezpiecznie i że oni mają legitymację do wiercenia i niszczenia polskiej ziemi. Chodzi o zaprzeczenie sterowanej przez US-agentów pozornej opozycji z Warszawy, – tych, którzy piją wodę z francuskich butelek, a sami gardzą ludnością wiejską.

Pokażcie ludzie, że istniejecie i wiecie, co to jest wspólna odpowiedzialność.
Europejski Komisarz do spraw Energii Günther Oettinger (członek CDU - rządzącej partii Kanclerza Niemiec Angeli Merkel) przedstawił 23 stycznia 2012 roku zleconą przez Komisję Europejską 5 stycznia 2011 roku pracę badawczą mającą sprawdzić, czy istniejące ramy przepisów europejskich, narodowych i regionalnych są wystarczające dla zachowania europejskich standardów ochrony środowiska przy poszukiwaniu i wydobywaniu gazu ziemnego metodą Hydraulic Fracturing.
Jak zauważyli Zieloni z Parlamentu Europejskiego, jego interpretacja ekspertyzy, że warunki ramowe wyznaczane przez przepisy krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) są wystarczające, jest fałszywa. Otóż w pracy kancelarii prawnej "Phillips & Partners", której Oettinger zlecił przegląd przepisów krajowych i unijnych jest napisane o ocenie "wczesnej fazy rozpoznawania złóż gazu" i oczekiwanej zwiększenia intensywności tych zabiegów. "Phillips & Partners" piszą wyraźnie, że na podstawie doświadczeń z USA faza komercjalnego wydobycia różni się znacznie intensywnością i sumującymi się oddziaływaniami, tak, że ocena aktualnych przepisów ramowych krajów UE nie dotyczy fazy komercjalnego wydobycia i powinna być nowo oszacowana.
Dlatego 9 Europosłów z europejskiej partii Zielonych żąda od Oettingera w liście otwartym  dopasowania prawodawstwa UE do komercjalnego wydobycia gazu ze źródeł niekonwencjonalnych na podstawie doświadczeń z USA, jeszcze zanim ono się komercjalnie zacznie.
“We call on you to learn from the experience in the United States  and improve European legislation in this field before, not after, any further  development of Europe’s shale gas resources in order to give citizens the best  possible guarantee of preventing or minimising possible adverse effects.”
Wczoraj 8 lutego napisał niemiecki Spiegel:
"Eine organisierte Gegnerschaft zum Schiefergas gibt es in Polen bislang nicht."
"Jak dotychczas w Polsce nie ma zorganizowanego oporu przeciwko poszukiwaniu gazu łupkowego."  To prawda, ale opór niezorganizowany, też może być skuteczny.
Pokażmy nasz opór!
We Francji sprzedano nowe licencje na odwierty próbne badawcze.
Dlatego Francja się znowu buntuje.
Został przygotowany tekst petycji we francuskim, angielskim, polskim, bułgarskim, rumuńskim, hiszpańskim.
Pokażmy Parlamentowi Europejskiemu, że w Polsce opór przeciwko niszczycielskiej technologii hydraulicznego szczelinowania też istnieje!
Korzystajcie z szansy zrobienia czegoś przeciwko skorumpowanym lobbystom gazowym.To wy decydujecie jako SUWERENI !
Podpisujcie proszę petycję do PE, w innym wypadku kłamstwa polskich Europosłów nie mogą być poprawione. Potrzebujemy zakazu i wyrzucenia firm zagranicznych z Polski kradnących pod pretekstem poszukiwań gazu łupkowego, gaz konwencjonalny.
 
Polska to nie Nigeria!
Potrzebujemy europejskiego konsensusu!
Pokażcie, że istniejecie i kolportujcie adres tej petycji w Internecie

Niech niemiecka wersja modlitwy do św. Floriana
Św. Florjanie, miej mój dom w obronie, niechaj
płomieniem od ognia dom sąsiada płonie!
nie ma w Polsce znaczenia.
Krzysztof Puzyna
Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej iddd.de
 
Czysta woda pitna dla Europy
APPEL A UN CONSENSUS EUROPEEN_POL
Podpisz Petycję
  
Uwaga petycja została usunięta ze względu na to że pani daniele favari daniele.favari_2@yahoo.fr
nie była w stanie usunąć obraźliwych komentarzy w forum na petycji, w stosunku do polskich aktywistek. Jej strach podać login e-mailem bym ja to zrobił spowodował, że ona zrobiła co potrafiła i zniszczyła całą petycję.
Gratulacje polskie służby specjalne! Wasze wpisy spowodowały, że musieliśmy usunąć całą petycję!
Nie mam czasu i ochoty przekonywać Polaków do popierania mało przekonywującego nas tekstu petycji. Dlatego nie będę robił reklamy dla petycji francuskiej po polsku nr 2

petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_pol
 
http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_fr

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_all

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_en

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_esp

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_bulg

Archiwalne

Szanowna Pani Connie Hedegaard, Komisarz Unii Europejskiej do spraw klimatu, Szanowny Panie Oettinger, Komisarz Unii Europejskiej do Spraw Energii 

Podczas prezentacji pracy badawczej (“Wpływy wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko i zdrowie ludzkie", (IP/A/ENVI/ST/2011-07), Stefana Lechtenböhmer pod nadzorem Lorenzo Vicario) wskazującej na zaniepokojenie obywateli europejskich zmianami klimatycznymi, stwierdziła pani Komisarz EU do spraw klimatu, że pani nie faworyzuje moratorium wydobywania gazu łupkowego, usprawiedliwiając, że "nie można się sprzeciwiać od samego początku nowej technologii wydobywania gazu."
Pod koniec tej debaty, Komisja odrzuciła moratorium eksploatacji gazu łupkowego w Europie. Unia Europejska pozostaje rozdarta pomiędzy “bezpieczeństwem energetycznym", a “ochroną środowiska”. Pan, Panie Günther Oettinger, Komisarzu do Spraw Energii, jesteś za przyjęciem wspólnych standardów regulujących wydobywanie gazu łupkowego w UE, oraz za przedstawieniem propozycji jeszcze w roku 2012.
Ponadto, według artykułu w “The Wall Street Journal”, Komisarz  Günther Oettinger, stwierdził, "..że Komisja Europejska jest przeciwna ustanowieniu jakichkolwiek nowych ram prawnych regulujących wydobycie gazu łupkowego w Unii Europejskiej. "
Poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen powiedział “The Guardian”, że chciałby nowej dyrektywy EU ściśle regulującej wydobywanie paliw, mających negatywny wpływ na środowisko jak gazu łupkowy, ropa łupkowa i piaski bitumiczne. Jo Leinen potwierdził, że tego rodzaju działanie legislacyjne może mieć sukces, ponieważ wielu eurodeputowanych jest zaniepokojonych rolą gazu łupkowego w globalnym bilansie energetycznym.
Rada Europy zwróciła się o program działań w zakresie wód podziemnych i poprawek do dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zatruciem powodowanym przez niektóre niebezpieczne substancje, w ramach polityki gospodarczej ochrony wody pitnej.
W naturalnym środowisku, proces tworzenia węglowodorów w skałach trwa w zakresie temperatur pomiędzy 100 a 150 stopniami Celsiusa, miliony lat. Jednak takie zasoby naturalne jak paliwa kopalne nie są nieskończone i to jest wyzwaniem tej dekady.
Z tym mamy do czynienia dzisiaj.
Ponadto, istnieje obecnie konsensus odnośnie globalnych zakłóceń klimatycznych, oraz zrozumienie największego wyzwania 21 wieku, jakim jest przewidywane wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Ponieważ obecny model jest nie do utrzymania, ludzie dążą do wdrożenia podstaw zrównoważonego rozwoju. Energetyczna transformacja jest nie tylko możliwa i ekonomicznie uzasadniona, ale jest jedyną rozsądną opcją w obliczu jednych z najgroźniejszych wyzwań naszych czasów.
Warto przypomnieć, że ryzykiem zezwolenia na szczelinowanie hydrauliczne jest wstrzykiwanie do górotworu około 700 substancji chemicznych, w większości wywołujących raka.
Adam Law, endokrynolog w Medical School Weill Cornell, Nowy Jork uważa, że dopóki kwestia wpływu hydroszczelinowania na skutki zdrowotne nie jest wyjaśniona, konieczne jest ustanowienie moratorium na szczelinowanie hydrauliczne.  Poza udowodnionym zanieczyszczeniem wód gruntowych, istnieje ryzyko trzęsień ziemi.
My, obywatele Europy, żądamy innej drogi ENERGETYCZNEJ transformacji – od szczytu zużycia ropy naftowej do znacznego spadku zużycia paliw kopalnych i energii jądrowej w oczekiwaniu końca ery łatwo wydobywalnych źródeł energii oraz zakazu poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego w Europie, aż do zastąpienia paradygmatu istniejącego systemu hierarchicznego, systemem bezpośrednio demokratycznym budującym na odpowiedzialnym interaktywnym obywatelu.
“Idealny Scenariusz” Pomyślcie! Każda akcja jest możliwa, każda akcja jest realistyczna i wykonalna aż do dnia, gdy nie będziemy zdolni się wyżywić, oświetlić, ogrzać, ponieważ zrobiliśmy zły wybór.
Ruchy obywatelskie łącząc się wyrażają podstawową chęć przetrwania. Musimy naprawić rządzenie Europą. Mamy narzędzie do tego: w Europie jest to: Konwencja z Aarhus. - My jesteśmy ludźmi i chcemy żyć!
Chcemy zmiany, nie tylko w decyzjach energetycznych: chcemy Europy, która bierze pod uwagę ludzkie potrzeby, a nie dąży do zysku dla kilku osób, chcemy Europy, która nie zaprzecza Demokracji.

Panie i Panowie Eurodeputowani
To Apel Obywateli Europy
(Ruch Obywateli Europejskich)


 

3 komentarze:

 1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 2. Nikt nie wymaga od nas łamania konwenansów ani łamania obowiązującego prawa jak to było w przypadku rozebranej Magdy, z jednego z krajów arabskich.
  Składając podpisy pod petycjami nie narazimy się na karę więzienia, tak jak Magda.
  Jedynie skorzystamy z należnego każdemu z nas, prawa do sprzeciwu wobec próby zamachu na nasze podstawowe prawo do życia w bezpiecznych warunkach.
  Nie może nam zabraknąć odwagi, może nawet takiej jak miała Magda, aby sprzeciwić się manipulacjom polityków i działającym w ich interesie mediom.
  Zacznijmy myśleć kategoriami dobra wspólnego jakim jest nasza matka ziemia.
  Chociaż raz pomyślmy o przyszłości następnych pokoleń i życia na naszej planecie.
  Sprzeciwmy się niszczycielskim planom wielkich światowych korporacji.
  Tylko zjednani, będziemy stanowić siłę, która skruszy korzenie zła.
  Czy nie nadszedł już czas ?

  OdpowiedzUsuń
 3. Konieczny jest światowy opór przeciw niszczycielom naszej planety!14 Feb 2012, 09:18
  Skoro światowe koncerny wydobywcze mają władzę nad politykami i nad całym światem, są ponad stanowionym prawem a jedyną intencją ich działalności jest pogoń za zyskiem, to najbardziej słusznym staje się zorganizowanie ogólnoświatowego ruchu dla ich eliminacji.
  Rozpowszechniajmy to na cały świat i twórzmy wspólny front do walki o przetrwanie ludzkości, do walki z trucicielami, zabójcami naszej matki ziemi.
  Pierwszym krokiem w tym kierunku jest złożenie podpisu pod tą petycją. Tylko zjednoczeni możemy stawić skuteczny opór!

  OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"