14 paź 2011

Składowanie na wysypisku śmieci gminy Krzyżanów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska odpadów wiertniczych.

12.10.2011
Teresa Wojda,  Maria Bejda
 Łowicz os. Kostka12/9
 99-400 Łowicz
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Tel. 501 149 020

Pan 
Tomasz Jakubowski
Wójt Gminy Krzyżanów

Dotyczy składowania na wysypisku śmieci gminy Krzyżanów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska odpadów wiertniczych.

Zażalenie i ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.
Na podstawie informacji  przedstawiciela Firmy FX Energy Poland o składowaniu na wysypisku śmieci gminy Krzyżanów, niebezpiecznych dla ludzi i środowiska odpadów wiertniczych z odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego w Gołębiewie Nowym k. Kutna,  zwracamy się do Szanownego Pana o niezwłoczną kontrolę i podjęcie skutecznych działań wstrzymujących ten proceder, oraz współdziałanie z innymi przedstawicielami gmin, powiatów celem podjęcia decyzji o zakazie tej niszczycielskiej działalności pod przykrywką nadrzędnego celu publicznego.

Nadmieniamy, że powyższe informacje zostały oficjalnie ogłoszone na spotkaniu z mieszkańcami Gołębiewa Nowego w dniu 07.10.2011r., zorganizowanym przez Teresę Wojda z Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi.  W tej akcji uświadamiającej mieszkańcom zagrożenie, jakim jest już istniejące wyrobisko otworowe, brali udział przedstawiciele innych regionów kraju.

Skandalem jest to, że mieszkańcy Kutna i okolic nie zostali  przez miejscowe władze poinformowani o niebezpieczeństwie związanym z poszukiwaniem gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych metodą hydraulicznego szczelinowania. Dalsze ukrywanie przed społeczeństwem zagrożeń z tym związanych kompromituje miejscowe władze, które zobowiązane są do dbania o bezpieczeństwo obywateli.

Mieszkańcy mają prawo oczekiwać od przedstawicieli, wybranych w wyborach samorządowych, stanowczego, niezwłocznego opowiedzenia się przeciwko skutkom ewentualnego wydobywania gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych metodą hydroszczelinowania na terenach o wysokiej produkcji rolnej jak też na terenach Natury 2000 i w jej otulinie.

Metoda ta zużywa i zatruwa zasoby wody pitnej i użytkowej. Poziom wody gruntowej spada, gdyż eksploatacja złoża gazu wymaga olbrzymich ilości wody.

Brak reakcji na wzburzenie mieszkańców i niepodjęcie działań w obronie ich prawa do życia w bezpiecznym środowisku oznaczać będzie, że miejscowe władze reprezentują interesy obcych koncernów wydobywczych. Taki fakt byłby dowodem ich kryminalnej korupcji.


Oczekujemy również poparcia dla naszego wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego Ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

więcej o zagrożeniach na http://bejda.iddd.de/ , http://iddd.de/

Oczekujemy zajęcia stanowiska przez wszystkich adresatów naszego wystąpienia i niezwłocznej odpowiedzi.
Teresa Wojda,  Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Otrzymują :

Prezydent Kutna
Przewodniczący Rady miejskiej w Kutnie
Wójt Gminy Kutno
Starosta  Kutnowski
Związek Powiatów Polskich
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Starosta  Łowicki
Starosta Gostyniński
Starosta Łeczycki
Wójt Gminy Domaniewice


1 komentarz:

  1. W kraju moich przodków, którzy żyli, pracowali, dla Polski, kiedy zaistniała potrzeba bronienia jej NIEPODLEGŁOŚCI ODDALI ŻYCIE, mam prawo oczekiwać poparcia dla tego - naszego wniosku od Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego Ustawy Prawo geologiczne i górnicze
    Maria Victoria Jakacka

    OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"