20 gru 2011

Konieczny Trybunał Obywatelski na bezprawie w Polsce.


Teresa Wojda w pismach z 02 i 18.11.2011r. wystąpiła do Starosty Łowickiego w następujących sprawach:
• pomocy Starostwa Powiatowego w Łowiczu w organizacji międzynarodowej konferencji dotyczącej zagrożeń związanych z wydobyciem gazu ziemnego i podziemnego składowania CO2.
• zorganizowania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Łowickiego na temat zagrożeń związanych z wydobywaniem gazu ziemnego i podziemnym składowaniem skroplonego CO2 z udziałem młodzieży szkolnej i przedstawicieli organizacji społecznych z całego powiatu.
• o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze.
Z pisma Starosty Łowickiego wyraźnie wynika, że samorządy powiatowe tak jak i gminne nie reprezentują mieszkańców, a jedynie są agendą grupy rzadzącej Polską.
Najwyższy czas dostrzec, że w Polsce samorządy wszelkich szczebli (gminne, powiatowe czy wojewódzkie) są tylko fasadą, za którą kryją się działania wbrew woli i interesom społeczeństwa.
Władze samorządowe nie są zainteresowane dbaniem o bezpieczeństwo narodu polskiego. Sztaby antykryzysowe nie gwarantują nam żadnych zabezpieczeń na wypadek katastrof czy wojny. Pozbawiono nas nawet starych bunkrów, poprzez wydanie dyspozycji zamurowywania wejść.
Jak można wierzyć w dobre intencje Starosty Łowickiego skoro podjęto przeciwko T. Wojda i Stowarzyszeniu Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" następujące działania:
• zrealizowanie przez jednostkę podległą starostwu wydawnictwa kalendarza z udziałem osób podszywających się pod zespół stowarzyszenia, pomimo zgłaszanych wielokrotnie protestów.
• z premedytacją zorganizowanie nagrania TVP z udziałem oszustów w chałupie weselnej w skansenie w Maurzycach (własność Muzeum w Łowiczu, podległe starostwu)
• wezwanie na przesłuchanie T. Wojda i M. Bejda w związku z art. 212. §2. k.k. co jest złamaniem art. 212. §4. k.k.
Prokurator w Łowiczu w rozmowie telefonicznej z M. Bejda uchylił rąbka tajemnicy, że sprawa dotyczy komentarza na temat Pana Starosty Łowickiego na łowickim forum internetowym. M. Bejda oznajmiła prokuratorowi, że nie ma nic wspólnego z tą sprawą i nie komentowała żadnych poczynań starosty a na przesłuchanie nie zamierza przyjeżdżać.
T.Wojda zamiast iść na przesłuchanie w Komendzie Policji w Łowiczu złożyła stosowną korespondencję do Prokuratury w Łowiczu.
***********************************************
Łowicz, 07.12.2011 r.
Teresa Wojda
Prezes Stowarzyszenia Regionalnego
Wsi Urzecze „Łowiczanie”.
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
W związku z nową możliwością stworzoną przez Prokuraturę Rejonową w Łowiczu i Komendę Powiatową Policji przyjmowania i ścigania przestępstw z art. 212. § 2 Kodeksu Karnego / w załączeniu wezwanie dla T. Wojda i M. Bejda/, wnoszę o niezwłoczne przeprowadzenie wnikliwego śledztwa i sporządzenie aktu oskarżenia wobec nieznanych mi osób, które pomawiają zarówno mnie jak i moją siostrę w komentarzach na forum internetowym przy petycjeonline.com, protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze.
W najbliższym czasie dostarczę inne pomawiające wpisy znajdujące się na na innych forach internetowych np. lowiczanin.info.pl
Jestem osobą publiczną jak i moja siostra z racji prowadzonej społecznej działalności na rzecz kultury polskiej i obywatelskich działań w obronie Polaków i Polski przed zagrożeniami, które zsyłają wszelkie szczeble władzy.
Pomawiające, obrażliwe i naruszające dobra osobiste komentarze na forach internetowych pomawiają i poniżają mnie i siostrę w opinii publicznej oraz narażają na utratę zaufania potrzebnego do pełnionej funkcji i prowadzonej działalności, czym wyczerpują znamiona czynu z art. 212. § 2 Kodeksu Karnego.
W załączeniu:
1.      Kserokopia wezwania dla T. Wojda na przesłuchanie 07.12.2011 r. bez wymaganego prawem potwierdzenia a otrzymana 06.12.2011 r.
2.      Kserokopia wezwania dla M. Bejda na przesłuchanie 07.12.2011 r. bez wymaganego prawem potwierdzenia a otrzymana 06.12.2011 r.
3.      Komentarze, przykładowe pomawiające z forum na petycjeonline.com, protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze .
4.      Wydruk publikacji: „Kolejny skandal – jak się marnotrawi środki publiczne- komentarz do tekstu autorstwa Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze pana Jana Wojtasika
Otrzymują:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Prokurator Generalny
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Do wiadomości:
Rzecznik Praw Obywatelskich.
***********************************************
Łowicz 25.11.2011 r.
Szanowny Pan
Jan Szul
Dyrektor TVP INFO
W związku z wyemitowaniem w Teleexpresie 22.11.2011 r. 
http://tvp.info/teleexpress/wideo/22112011-1700/5592097
nagrania, które zrealizowano w skansenie w Maurzycach 19.11.2011 r. co do którego wniesiony został protest z powodu naruszenia praw oraz dobrych obyczajów i zwyczajów, żądamy zaprzestania rozpowszechniania, zniszczenia materiałów oraz odszkodowania na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie". 
Proszę o zaproponowanie kwoty odszkodowania.
Proszę o poważne potraktowanie sprawy, również z powodu naruszenia praw autorskich.
Wystrój chałupy w której realizowano nagranie jest moim autorskim dorobkiem, autorską koncepcją. Stwierdzam, że zostały naruszone moje prawa autorskie.
Teresa Wojda
Maurzyce 08.12.2011r

Maurzyce 08.12.2011r

Maurzyce 08.12.2011r
Chałupa weselna po nagraniu TVP 19.11.2011 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"