27 lis 2011

Apel do Polaków z wszystkich zakątków świata.


BUDŹCIE POLAKÓW W POLSCE !
Jesteśmy ogłupiani przez niepolskie media, manipulowani i zastosowano na Polakach broń XXI, m.in. HAARP w celu zniewolenia oraz przejęcia terenów Polski przez obce siły wrogie narodowi polskiemu. 
Obce koncerny wydobywcze już rządzą w Polsce a prawo polskie stanowione jest pod ich dyktando. Przy tym uruchomiona została tak wielka machina propagandowa ogłupiająca Naród Polski, że nawet urzędnik, który jest świadom ogromnych zagrożeń dla naszego życia, boi się temu sprzeciwić, aby nie stracić pracy! 
Obce koncerny wydobywcze sponsorują konferencje pro-łupkowe, na których wypowiadają się przekupieni przez nich geolodzy, politycy i pracownicy instytutów.
Na konferencji w Warszawie w sprawie gazu łupkowego w dniu 24 listopada 2011r. Teresa Wojda miała wyjątkową okazję się o tym przekonać. 
W tej konferencji uczestniczyło ponad dwieście osób.
Preleganci wygłosili wiele niezgodnych z prawdą, bardzo stronniczych, propagandowych informacji na temat wydobywania gazu łupkowego.
Przedstawiciel Instytutu Geologicznego w Warszawie zaatakował naukowców z Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi odmawiając im prawa do zajmowania stanowiska w sprawie polskich bogactw naturalnych czy geologii.
Na ten atak natychmiast zareagowała, jako jedyna z sali, Teresa Wojda okrzykiem sprzeciwu.
W toku debaty padło stwierdzenie, że przy wydobywaniu gazu niekonwencjonalnego wykorzystuje się chemikalia takie jak przy produkcji kosmetyków i nie ma możliwości przedostania się ich do wód podziemnych.
Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska poinformował, że społeczeństwo w szerokim zakresie uczestniczy w procesie opiniowania koncesji na poszukiwanie węglowodorów.
Do tych stwierdzeń ustosunkowała się Teresa Wojda, w toku dyskusji, zapytaniem: czy Pan nie wie, że od 1 stycznia 2012 roku będziemy tej możliwości pozbawieni ? 
To wobec tego proszę o podpisanie naszej petycji przeciwko nowej ustawie prawo geologiczne i górnicze.
Dodała przy tym, że pomimo wielu negatywnych decyzji wójtów, Ministerstwo Środowiska wydało koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu ziemnego nie licząc się z opinią samorządów. Koncesje w świetle nowego prawa geologicznego są jak koń trojański i nie wiadomo co się jeszcze za tym wszystkim kryje.
W związku z tym, że padło wiele pytań o zanieczyszczeniach wody, Teresa Wojda zadała pytanie na temat porozumienia polsko-izraelskiego w sprawie wody. Nawiązała również do tego, że Unia Europejska ma raport o szkodliwości wydobywania gazu łupkowego, a mieszkańcy terenów objętych koncesjami są przerażeni już samym sąsiedztwem wiertni i obawiają się o swoje zdrowie i życie. 
Wszystkim uczestnikom konferencji T.Wojda rozdawała ulotki Pana Krzysztofa Puzyny, jednak przedstawiciele inwestorów odmawiali przyjęcia z wyjątkiem przedstawiciela firmy Talisman Poland, który zasiadał przy stole prezydialnym.
Teresa Wojda relacjonuje, że trudno było znieść taki natłok kłamstw, nachalnej propagandy, ogłupiania słuchaczy.
W kuluarach słychać było wzburzenie części uczestników, którzy głośno wypowiadali się, że tu gra idzie o wielkie pieniądze, a cała władza i służby geologiczne oraz administracja zostały przez obce koncerny przekupione i dlatego te czuwały nad przebiegiem tej konferencji.
Przykładem jest poklepanie po ramieniu geologa z Państwowego Instytutu Geologicznego przez przedstawiciela firmy wydobywczej, co zostało skwitowane przez T.Wojda słowami: jak Panu nie wstyd, jak mamy wierzyć geologom?Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"