26 lut 2014

Dokument bezczelnego lobbyizmu

Branża "zjednoczona" dyktuje przepisy poszukiwania gazu w łupkach (010:28 sek.), debata w PAP.

Dokument bezczelnego lobbyizmu w imię obcych koncernów. 

 
Tematy zastępcze:
Polscy "patrioci" ubiegający się o renty i kursy języka angielskiego w Parlamencie Europejskim i opinia publiczna, zajmują się lepiej sprawami, które ich mało lub NIC nie dotyczą.

Polskie Strusie:    
stan licznika tej ważnej debaty: 66 odwiedzin o godzinie 4 w nocy, 26.02.2014, od 21.02.2014!
2 komentarze:

 1. https://docs.google.com/document/d/1WqxfEUsRoAmcTyjeQkoP-IfGsPySkWJnJ-twka4wPuA/edit

  Prawda o uzurpatorach orężem Narodu Polskiego w obronie koniecznej !

  Łowicz, 09.03.2014r.

  Drodzy Rodacy w Polsce i na świecie!

  W obliczu uwikłania Polski w konflikt na Ukrainie przez uzurpatorskie władze z Polski, będące na usługach światowych elit żydowskich, oraz sprowadzenia przez te władze groźby działaniami wojennymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest przyśpieszenie jednoczenia się rodowitych Polaków wokół faktu udowodnienia przez K.Puzynę sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2011r. (z naszym udziałem)jak też udowodnienia w 2013 r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu przez obecnie sprawujących władzę w Polsce.

  Władze wszelkich szczebli w Polsce nie mają legitymacji Suwerena, tj. Narodu Polskiego, uprawniającej do zajmowania stanowisk i urzędów, podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Narodu Polskiego.

  UWAGA !
  Stanowione przez uzurpatorów prawo i wydawane decyzje są z mocy prawa nieważne !

  Wzywamy naszych Rodaków do tworzenia rodzinnych Oddziałów Obrony Koniecznej wg wskazań Tadeusza Cichockiego.
  www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf
  cytat:
  “5. Stworzenie w celu realizowania egzekucji możliwie jak największej liczby
  zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie organizowanych i zarządzanych oddziałów
  Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu
  najlepiej znanych sobie zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich
  oraz osoby starsze schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji
  monitoringu,….

  6. Staranne, samodzielne i niezależne przygotowywanie przez każdy z oddziałów
  OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstszych różnych działań przeciwko
  wrogom – przedstawicielom władzy okupacyjnej i ich kolaborantom. Ewentualną
  współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny (niebezpieczeństwo
  inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.

  7. Stopniowe, systematyczne i sukcesywne aż do obalenia okupanta realizowanie
  „dożynanie watahy” np. i najlepiej metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą
  pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne
  środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody
  usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.”

  Polska, Ojczyzna Narodu Polskiego została podstępnie przejęta przez okupanta żydowskiego, który sprowadził Polaków do roli niewolników we własnym kraju.

  Wszyscy politycy z Polski to samozwańcy, sprawcy zamachu stanu w Polsce, sprawujący urzędy bezprawnie, przy wiedzy i akceptacji władz unijnych oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wspierani przez światowe elity żydowskie przejęli wszystkie dziedziny życia w Polsce. Powstające obecnie jak i wcześniej utworzone partie oraz organizacje, ruchy narodowe oraz związki zawodowe a nawet struktury Kościoła Katolickiego, zostały podstępnie przejęte przez wrogów Narodu Polskiego !

  Wzywamy żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych do opowiedzenia się po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego!

  Błyskawicznie rozpowszechniajmy prawdę o podstępnym okupancie i równocześnie bojkotujmy uzurpatorów.

  Teresa Wojda, Maria Bejda
  córki żołnierza Armii Krajowej ps.”Słoneczny”
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU
  Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:
  www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

  OdpowiedzUsuń
 2. http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

  OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"