5 lip 2012

W Wojciechowie stawiano pytania pisemnie

Dnia 4 lipca 2012r. w Wojciechowie (gm. Wicko) odbyło się spotkanie w sprawie prowadzonej inwestycji związanej z eksploracją gazów z łupków przez firmę Lane Energy. Na spotkaniu obecni byli mieszkańcy i ich przedstawicielka Grażyna Mazanowska, przedstawiciele lokalnych władz (przedstawicielka Marszałka Województwa Pomorskiego pani Małgorzata Klawiter), działacze organizacji pozarządowych (m.in. Beata Maciejewska – Fundacja Przestrzenie Dialogu) oraz członkowie Partii Ruch Palikota (poseł Piotr BaućJarosław Milewczyk – przewodniczący OW26, Sławomir Szymczak – sekretarz OW26, prawnik dr Rafał DepczyńskiTomasz Kozieł – przew. Powiatowego klubu RP w Pucku, Alina Popielska – Kozieł – w-ce przew. Sądu koleżeńskiego OW26, Grzegorz Sikora – Szef Ruchu Młodych).

Obecni na spotkaniu przedstawiciele inwestora, firmy Lane Energy próbowali odpowiadać na pytania ze strony zaproszonych specjalistów oraz mieszkańców. Gros pytań pozostała bez odpowiedzi. Brak było także wiarygodnych informacji na temat ewentualnych zagrożeń dla środowiska i ich wpływu na mieszkańców Strzeszewa, Wojciechowa i okolicznych gmin. Mecenas Rafał Depczyński zwrócił uwagę na restutucję, tj. kwestię przywrócenia lokalnego środowiska do jego pierwotnego stanu po zakończeniu wydobycia gazu – w/g zapewnień inwestora takie zapisy mają znaleźć się w umowie koncesyjnej. Tomasz Kozieł zapytał w imieniu mieszkańców o kwestie wody potrzebnej do przygotowania chemicznej mieszanki koniecznej do wydobycia gazu. Przyjmuje się średnio, że do jednego odwiertu wtłacza się 7 – 12 milionów litrów wody wodociągowej zmieszanej z dodatkami chemicznymi oraz kwarcem. Według informacji jakie pozyskaliśmy, około 85%-90% woj. pomorskiego jest „pokryte” koncesjami na wydobycie gazu łupkowego. Jakie konsekwencje dla mieszkańców będzie miało tak ogromne zapotrzebowanie na wodę.

Jarosław Milewczyk zapytał o dwa podstawowe dokumenty, o które pytał już wójta gminy Wicko na spotkaniu kilka tygodni temu tj. KIP (Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia) oraz dokumentację oddziaływania na środowisko bez których żadna inwestycja nie powinna się rozpocząć.  Jaki jest status odpadów niebezpiecznych będących produktem ubocznym eksploracji gazów z łupków, jak będą utilizowane i gdzie. Większość zadanych na spotkaniu pytań pojawiła się w formalnym dokumencie, który opracowała Grażyna Mazanowska i który został dziś przesłany do lokalnych władz, Marszałka województwa, posła Baucia a wczoraj został złożony na ręce przedstawicielki inwestora. Na razie większość z nich pozostaje bez odpowiedzi. 

Opracował: Grzegorz Sikora
Ruch Palikota

Fot. Tomasz Kozieł
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"