7 maj 2012

Shale gas - szok, ogromne straty!

Shale gas - szok, ogromne straty i brak zysków!
wg analizy kosztów w wyniku wydobycia gazu łupkowego przeciętna polska rodzina zubożeje o 4448 zł/rok!*
7.05.2012r. Krzysztof Puzyna
plik oryginalny, pdf, 465 KB

Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce, CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, 6 maja 2012 r.

Wyniki:
Do wydobywania gazu łupkowego społeczeństwo polskie musi dopłacać rocznie min. 21,07 mld zł, gdyby wpływy ze sprzedaży gazu w całości należały do społeczeństwa polskiego lub dopłacać 21,07 mld zł rocznie, jeśli otrzymywałoby ten gaz za darmo. W przeliczeniu na 1 Polaka straty w wyniku wydobycia gazu łupkowego: ·42,85 mld zł/rok: 38,5 mln M = 1112 zł/rok  Przeciętna polska rodzina składająca się  z 4 osób zubożeje przez wydobycie łupków o ok. 1000 Euro/rok

*Szanowni Państwo
Przesyłamy w załączeniu ostatnie i naszym zdaniem najważniejsze opracowanie dotyczące poszukiwania i ewentualnej eksploatacji gazu łupkowego w Polsce. Przekazujemy do szerokiego wykorzystania. Na ostatniej Konferencji z naszym udziałem w Zamościu, rozdaliśmy I wersję z prośba, aby obecni eksperci (oczywiście prołupkowi) zanegowali lub zweryfikowali dane, liczby, wnioski. Do dnia dzisiejszego nikt niczego takiego nie dokonał. Jeśli Polska ma ponieść tak ogromne straty, pomijając już fakt braku wpływów do budżetu z tytułu opłat za informacje archiwalne,  to zadajmy sobie pytanie - jakie jest prawdziwe dno zafundowanego Polakom szoku łupkowego?
Pozdrawiam wszystkich w imieniu własnym i Zbigniewa Tynenskiego
Teresa Adamska 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju, ul. Legionów 2, 90-401 Łódź, Tel./fax: 0 42 633 12 80

Pani Adamska nie została zaproszona by przedstawić swoją analizę na konferencję prołupkowców w Warszawie. Konferencja ta odbywać się będzie w języku biznesmenów z USA. Jak widać dla organizatorów  z "Instytutu" Batorego język polski już nic nie znaczy.

Shale Gas Poland 2012: The Energy Independence Conference
May 9th, 2012 (Wednesday), 9:00-17:00, Warsaw, Location: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a Więcej tutaj

Jednym z uczestników konferencji ma być prof. Jędrysek, który wg własnego przekonania był pomysłodawcą wpuszczenia koncernów USA do Polski. Z poniższej publikacji strategicznego papieru tychże USA inwestorów wynika jednoznacznie, że to oni się sami zaprosili, gdyż powtarzają strategię, którą kiedyś już zastosowali do wydobycia ropy i zadłużenia ZSRR.. Po raz pierwszy upubliczniam ten strategiczny dokument. Ponieważ jest on teraz oficjalnie od paru miesięcy dostępny w Internecie to można sprawdzić moje tłumaczenie z 11 sierpnia 2011 r. Przykre i wstyd, że dla Ojca Dyrektora Rydzyka ściema niszczycieli Polski jest godna do ciągłego rozpowszechniania w jego mediach. W opracowaniu Shale Gas and U.S. National Security, Kenneth B. Medlock III, Ph.D. Amy Myers Jaffe, Peter R. Hartley, Ph.D. The James A. Baker III Institute for Public Policy, July 2011 
czytamy (tłumaczenie) - strona 45: 

strona 45: "The dramatic lessening of Europe's dependence on Russian gas will likely have considerable geopolitical implications in thwarting Russia's ability to exercise an "energy" weapon or to unduly influence political outcomes on the Continent.European buyers will have ample alternatives to Russian supplies, thereby reducing Moscow's political leverage. This outcome would also contribute positively to the balance of power between Russia and the EU, putting Europe in a stronger position to influence Russian foreign policy near Europe's borders. To wit Europe's high dependence on Russian pipeline natural gas supplies made it difficult for certain European leaders to engage in diplomacy objecting to Russia's invasion of Georgia in 2008 and weakened their support of the shaky election of pro-Western Ukrainian president Viktor Yushchenko, who was negatively targeted by Moscow for his anti -Russian stances."

Dramatyczne zmniejszenie uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu będzie miało prawdopodobnie istotne geopolityczne skutki w zablokowaniu Rosji użycia przez Rosję broni -energetycznej- lub w wywieraniu nadmiernego wpływu na politykę kontynentu. Wiele alternatywnych możliwości do rosyjskich dostaw dla europejskich odbiorców zmniejszy polityczny wpływ Moskwy. Taki układ wpłynąłby pozytywnie na równowagę sił pomiędzy Rosją i UE, dałby Europie silniejszą pozycję w wywieraniu wpływu na rosyjską politykę zagraniczną w pobliżu granic Europy.

To znaczy, wysokie uzależnienie Europy od rosyjskich dostaw rurociągiem gazu naturalnego utrudniły w roku 2008 niektórym europejskim przywódcom zaangażowanie się w dyplomatycznym sprzeciwie wobec inwazji Rosji w Gruzji i osłabiły ich poparcie dla pro-zachodniego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w wyborach. Wpływ Moskwy za jego antyrosyjskie nastawienie spowodował też negatywny wynik wyborów.
 

"A more diverse energy supply for Europe enhances U.S. interests by buttressing Europe's abilities to resist Russian interference in European affairs and help border states in the Balkans and Eastern Europe assert greater foreign policy independence from Moscow."  

Silniejsza dywersyfikacja dostaw energii do Europy wzmacnia wpływy USA poprzez  takie umocnienie zdolności Europy by była ona w stanie przeciwstawiać się rosyjskiej ingerencji w sprawy europejskie oraz  udzielać wsparcia krajom ościennym na Bałkanach i w Europie Wschodniej w prowadzeniu niezależnej od Moskwy polityki zagranicznej.

"U.S. coalitions with European nations are an important element to U.S. national security, including efforts to combat international terrorism and prevent humanitarian crises. An energy-independent Europe will be better positioned to join with the United States in global peacekeeping and other international initiatives that might not have the full support of Russia."  

Koalicje USA z krajami europejskimi są ważnym elementem amerykańskiej polityki narodowego bezpieczeństwa, włączające wysiłki w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu i zapobieganiu humanitarnych katastrof. Europa energetycznie niezależna byłaby w stanie lepiej wspierać USA w światowych operacjach zabezpieczania pokoju oraz w międzynarodowych inicjatywach, nawet gdyby one nie miały pełnego wsparcia Rosji.

Cytat  z mojego artykułu  Raport PIG
(…) odnośnie poczynań profesora Jędryska, cytuję perkun1981:
"Jędrysek kłamie. Tezy o braku w Polsce sił technicznych, finansowych, by "dźwignąć " poszukiwania -są KŁAMSTWEM. O braku rozeznania złóż - też.
Złoża były poznane jeszcze za PRL-u. Odwrotnie. Jędrysek - Mapę Geologiczną Polski wziął i wywiózł prywatnie za granicę. Szukał, szukał "po świecie" kontrahentów, a i tak trafił na...swych kolegów - polskich geologów - pp. Maciołka i Tatysa, tyle że pracujących od ponad 20 lat dla amerykańskiego koncernu FX Energy, który to koncern dostał od Jedryska "najsmaczniejsze" złoża gazu. Daaaawno rozpoznane przez PRL-owskie jeszcze służby geologiczne. A może...było odwrotnie? Może to Oni - Maciołek i Tatys - odnaleźli Jędryska,  gdy był Pierwszym Geologiem Kraju?... I tak się dobrze dogadali chłopcy?... Czytamy bowiem na str. samego koncernu FX Energy, że Maciołek już w 1995r. próbował ściągnąć koncern do Polski...Hm...Już wtedy, jak widać - Maciołek miał wiedzę co do złóż w Polsce, a Jędrysek kłamie nt. „hiper-kosztownych poszuuukiwań"
Przecież WSZYSCY w rządzie wiedzą w co ładują kraj. Po każdej wojnie można kraj zabliźnić . Ale TO ŚWIŃSTWO zostanie i będzie krążyć z wodami i zatruwać przez wieki. Nawet Stalin tego nie wymyślił. Tak, Kaczyński też zdradził.
Czy jest JEDEN poważny i ODWAŻNY polityk w Polsce, który mówi o tej zbrodni (skandal to nie jest to słowo) ZBRODNI na ziemi polskiej? KTO?
Proszę rozpowszechniać analizę kosztów Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"