30 gru 2014

Uzdatnianie wody podczas hydroszczelinowania CleanStim.Halliburton, firma Dicka Cheneya - wojennego przestępcy stosuje ostatnio, w celach oszczędzania zasobów wodnych w USA, uzdatnianie wody podczas hydroszczelinowania. CleanStim, jest reklamowane jako "czyste i bezpieczne dla środowiska". Ale na stronie Halliburtona piszą małymi literkami, że płyn "CleanStim" przeznaczony jest wyłącznie do procesu szczelinowania hydraulicznego. Nawet gdy wszystkie składniki zostały pozyskane od dostawców produktów spożywczych, preparat CleanStim nie powinien być uważany za produkt jadalny!


*Intended Use  -  The CleanStim formulation is designed for use in hydraulic fracturing. Even though all the ingredients are acquired from food suppliers, the CleanStim fluid system should not be considered edible.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"